• Odbierz prezent
Zrozumieć cykl koniunkturalny

Twórcy polityki pieniężnej na całym świecie, od Fed po rząd Chin, zrozumieli, że rośnie ryzyko recesji i wdrożyli różne strategie zapobiegawcze. Czy te działania jednak wystarczą, czy też sam charakter cyklu koniunkturalnego oznacza, że recesji nie da się uniknąć?

 

Podstawy cyklu koniunkturalnego

W ciągu ostatnich dwóch stuleci gospodarka rosła w okresach występowania pozytywnego trendu. Cykl koniunkturalny definiuje się jako aktywność gospodarczą przeciwną do tego trendu. W efekcie cykl można podzielić na dwie duże fazy (powyżej lub poniżej linii trendu), które następnie dzieli się na okresy spadku i wzrostu. Wzrost gospodarki w tempie szybszym niż trend określa się zwykle jako ekspansję, jeżeli natomiast gospodarka znajduje się powyżej linii trendu, ale już w fazie spadku, mówimy o spowolnieniu.

Punktem krytycznym jest moment, w którym gospodarka schodzi poniżej linii trendu i nadal obserwujemy tendencję spadkową. Wtedy często pojawiają się różne reakcje i strategie zapobiegawcze, ponieważ twórcy polityki pieniężnej zdają sobie sprawę, że gospodarka zmierza kurecesji. Możliwa jest sytuacja, w której gospodarka funkcjonuje poniżej linii trendu, w fazie spadku, ale nadal nie jest w recesji. Jeżeli jednak takie reakcje polityczne, jak bodźce fiskalne czy luzowanie polityki pieniężnej mają miejsce zbyt późno w odniesieniu do dynamiki spadkowej, gospodarka nadal będzie się kurczyć i jeszcze bardziej odchodzić od linii trendu. W takim przypadku zwykle pogrąża się w recesji ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Peter Garnry

Dyrektor ds. strategii rynków akcji w Sxo Banku.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk