• Odbierz prezent
ZREMB-CHOJNICE S.A.: Przedłużenie umowy z firmą audytorską do badania sprawozdań finansowych. (2021-03-31 14:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Przedłużenie umowy z firmą audytorską do badania sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 04 czerwca 2019 roku informuje, że dniu 31 marca 2021 roku Rada Nadzorcza ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. działając zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, na podstawie § 17 ust g) Statutu Spółki oraz zgodnie z przyjętą w spółce polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej podjęła uchwałę nr 1 w sprawie przedłużenia umowy z firmą audytorską: MOORE Rewit Audyt Sp. z o.o. (wcześniej Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku (80-137), ul. Starodworska 1 (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 11008) do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2021, 2022 oraz 2023 i dokonania przeglądu sprawozdań za I półrocze 2021, 2022 oraz 2023 roku.

Emitent od 2019 roku korzysta z usług MOORE Rewit Audyt Sp. z o.o. (wcześniej Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku.
Umowa z wybranym audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Wybór audytora jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu oraz badania ww. sprawozdań finansowych nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że stosownie do postanowień uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 marca 2021 roku, podmiot wskazany powyżej został również wybrany do zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600Chojnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa15
(ulica)(numer)
52 396 57 1052 397 31 63
(telefon)(fax)
sekretariat@zremb-ch.com.plwww.zremb-ch.com.pl
(e-mail)(www)
555 156 49 13091343195
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Krzysztof Kosiorek -SobolewskiPrezes Zarządu
2021-03-31Marcin Garus Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk