• Odbierz prezent
ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta. (2021-02-26 14:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku, informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie spłaconego kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600Chojnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa15
(ulica)(numer)
52 396 57 1052 397 31 63
(telefon)(fax)
sekretariat@zremb-ch.com.plwww.zremb-ch.com.pl
(e-mail)(www)
555 156 49 13091343195
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
2021-02-26Marcin GarusWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk