• Odbierz prezent
ZPUE: Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariuszy w sprawie Wezwania (2021-03-08 18:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariuszy w sprawie Wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała pismo datowane na 8 marca 2021 r. podpisane przez przedstawicieli: MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny oraz PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (łącznie „OFE”) zaadresowane do ZPUE S.A. („Wzywający 1”), Koronea sp. z o.o. („Wzywający 2”) oraz Michała Wypychewicza („Wzywający 3”) (Wzywający 1, Wzywający 2 oraz Wzywający 3 razem jako „Wzywający”), w związku z ogłoszonym przez Wzywających 28 stycznia 2021 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”). W piśmie tym OFE oświadczyły, że cena za akcje Spółki zaproponowana w Wezwaniu nie odzwierciedla ich zdaniem wartości godziwej akcji Spółki i w związku z tym każde OFE oświadczyło Wzywającym, że nie sprzeda akcji Spółki w Wezwaniu po cenie 176,00 zł za jedną akcję. Z ww. pisma wynika również, że OFE nie podjęły względem siebie żadnych wzajemnych zobowiązań, nie zawarły porozumienia co do nabywania lub obejmowania przez Akcjonariuszy lub przez osobę trzecią akcji Spółki, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub też prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.

Ustosunkowując się do pisma OFE zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. w raporcie bieżącym nr 5/2021 opublikował stanowisko zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania przez Wzywających w trybie art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z tym stanowiskiem w ocenie Zarządu Spółki cena za akcje Spółki oferowana przez Wzywających w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki. Zarząd Spółki wraz z publikacją swojego stanowiska przekazał do publicznej wiadomości w trybie art. 80 ust. 3 Ustawy o ofercie opinię zewnętrznego podmiotu – TPA sp. z o.o. sp. k. („TPA”) sporządzoną na temat ceny oferowanej za akcje Spółki w Wezwaniu, z której wynika, że zaproponowana cena w Wezwaniu w wysokości 176,00 zł za jedną akcję Spółki mieści się w przedziale wartości godziwej oszacowanej przez TPA na dzień wydania tej opinii (t.j. 12 lutego 2021 r.) z punktu widzenia mniejszościowych akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUEElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100Włoszczowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jędrzejowska79c
(ulica)(numer)
041 3881000041 3881001
(telefon)(fax)
inwestor@zpue.plzpue.pl
(e-mail)(www)
656-14-94-014290780734
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Michał Wypychewicz
Prezes Zarządu
2021-03-08Tomasz GajosCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk