• Odbierz prezent
ZPUE: Nabycie akcji własnych przez ZPUE S.A. (2021-03-23 14:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Nabycie akcji własnych przez ZPUE S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2021 r. („Wezwanie”) przez: (i) Spółkę („Wzywający 1”), (ii) Koronea sp. z o.o. („Wzywający 2”), oraz (iii) Michała Wypychewicza („Wzywający 3”) (Wzywający 1, Wzywający 2 oraz Wzywający 3 razem jako „Wzywający”), Spółka nabyła 193.826 zdematerializowanych akcji własnych na okaziciela Spółki, reprezentujących łącznie ok. 13,84% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 193.826 głosów stanowiących ok 10,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Prawo głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUEElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100Włoszczowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jędrzejowska79c
(ulica)(numer)
041 3881000041 3881001
(telefon)(fax)
inwestor@zpue.plzpue.pl
(e-mail)(www)
656-14-94-014290780734
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Michał WypychewiczPrezes Zarządu
2021-03-23Tomasz GajosCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk