• Odbierz prezent
ZPUE: Informacje o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR (2021-03-26 15:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Informacje o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od osób zarządzających Spółką, tj.:
1) Pana Tomasza Gajosa - Członka Zarządu,
2) Pana Wojciecha Marcinkowskiego - Członka Zarządu.
Powiadomienia dotyczą transakcji zbycia akcji Spółki.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie o transakcji_art.19 MAR - T.G..pdf
Powiadomienie o transakcji_art.19 MAR - W.M..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUEElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100Włoszczowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jędrzejowska79c
(ulica)(numer)
041 3881000041 3881001
(telefon)(fax)
inwestor@zpue.plzpue.pl
(e-mail)(www)
656-14-94-014290780734
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Michał WypychewiczPrezes Zarządu
2021-03-26Tomasz GajosCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk