• Odbierz prezent
ZORTRAX S.A.: Terminowy wykup obligacji serii G (2021-12-07 22:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
ZORTRAX S.A.
Temat
Terminowy wykup obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r., działając zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii G z dnia 23 listopada 2020 r., Spółka dokonała terminowego, pełnego wykupu 3 174 (trzech tysięcy stu siedemdziesięciu czterech) sztuk obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 3 174 000 zł (trzech milionów stu siedemdziesięciu czterech tysięcy złotych) oraz wypłaty należnych odsetek. Obligacje serii G zostały wyemitowane przez spółkę Zortrax S.A. (KRS: 0000564079) przed połączeniem z Corelens S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZORTRAX S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-409Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lubelska34
(ulica)(numer)
+48 89 672 40 01
(telefon)(fax)
office@zortrax.comwww.zortrax.com
(e-mail)(www)
5242756595146496404
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Mariusz BablaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk