• Odbierz prezent
Zobacz wszystkie najważniejsze informacje z minionego tygodnia. Gospodarczo – inwestycyjne podsumowanie rynków finansowych

Ubiegły tydzień był bardzo udany dla inwestorów obecnych na rynkach akcji. Zyskiwały zarówno główne indeksy rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się. W Stanach Zjednoczonych byliśmy świadkami ustanowienia kolejnych, historycznych szczytów dla indeksów S&P500 (zyskał +4,65%), jak i technologicznego Nasdaq Composite (+6,01%). Był to równocześnie najlepszy tydzień dla amerykańskich giełd od listopada 2020 roku. Stronę popytową rynku wspierały min. pozytywne informacje odnośnie uchwalenia nowego Pakietu Stymulacyjnego o wartości 1,9 mld USD.

Amerykański Senat przyjął w piątek poprawkę budżetową,

która może pozwolić na uchwalenie w nadchodzących tygodniach pakietu zaproponowanego przez prezydenta Joe Bidena, bez wsparcia Republikanów. Na zachowanie tamtejszych indeksów pozytywny wpływ miał również obecny sezon wynikowy. Prawie 300 spółek notowanych w ramach indeksu S&P500 opublikowało już sprawozdania finansowe za IV kwartał 2020 roku. Przedstawiciele prawie wszystkich sektorów odnotowali lepszy od oczekiwań poziom przychodów, jak i zysków.

Największe wzrosty r/r w zakresie zyskowności wykazały spółki z sektora basic materials (+31,24%) i technologii (+22,81%). Na drugim biegunie znalazły się podmioty reprezentujące branżę consumer service (-50,78%) oraz telekomunikacyjną (-3,13%). Globalnie, najbardziej dynamiczne okazały się jednak rynki azjatyckie: Sensex zyskał 9,61%, a PSEi Index 6,15%.

Pozytywne stopy zwrotu,

przy relatywnej słabości względem pozostałych rynków pokazał WIG, który zyskał „jedynie” 0,83%. Wśród głównych, krajowych indeksów najgorzej spisywał się WIG20 za co odpowiadało słabe zachowanie największych spółek z indeksu – walory CD-Projekt straciły 3,87%, Allegro.eu 4,34%, a PKO BP 0,97%. Sam indeks od kilku tygodni porusza się w trendzie bocznym ograniczonym zakresem 1900 – 2000 punktów. Dobrą passę kontynuowały najmniejsze spółki. sWIG80 zyskał 1,53% i kieruje się w stronę lokalnych szczytów na poziomie 17343 punktów.

Na rynku walutowym byliśmy świadkami aprecjacji amerykańskiego dolara

– notowania pary EUR/USD zbliżyły się do poziomu 1,20. Wsparciem dla amerykańskiej waluty były min. lepsze od oczekiwań dane ADP z rynku pracy i pozytywne odczyty wskaźnika PMI dla sektora usług, najbardziej dotkniętego restrykcjami związanymi z COVID-19. Wydaje się, że inwestorzy mogą obecnie rozgrywać scenariusz szybszego odbicia gospodarki Stanów Zjednoczonych po okresie ostatniego kryzysu względem gospodarki Europejskiej.

Na rynku dłużnym,

warto zwrócić uwagę na kształtowanie się rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, które znajdują się obecnie w okolicach 1,18% (vs. 1,26% krajowe 10-latki). Powyższe, można wiązać min. z rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi w tym kraju – obecny, 10-letni breakeven inflacyjny znajduje się blisko szczytów z 2018 roku, tj. na poziomie 2,21%.

Po ostatnich informacjach dotyczących tzw. short squeeze,

czyli wyciskania pozycji krótkich na akcjach amerykańskich spółek, w centrum zainteresowania na początku zeszłego tygodnia znalazła się informacja odnośnie podobnych działań w zakresie notowań srebra. Inwestorzy detaliczni związani z jednym z internetowych forum mieli wpłynąć na wysokie wzrosty notowań kruszcu w opozycji do inwestorów finansowych.

Z danych dostępnych za pośrednictwem CFTC (Commodity Futures Trading Commission's) można jednak wywnioskować, że pozycje krótkie na kontraktach terminowych na srebro posiadają co do zasady producenci kruszcu, a inwestorzy finansowi posiadają pozycje długie. Niemniej jednak, po poniedziałkowym, mocnym odbiciu cen, kolejne dni przyniosły ruch korekcyjny i ceny powróciły do poziomów notowanych sprzed ww. działań.

Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych

Ubiegły tydzień okazał się wyjątkowo udany dla zarządzających funduszami akcji zagranicznych, którzy osiągnęli średnią stopę zwrotu na poziomie 2,41%. Pozytywnie do powyższego wyniku kontrybuowały przede wszystkim fundusze akcji tureckich (4,79%), akcji azjatyckich bez Japonii (3,23%) i akcji globalnych rynków wschodzących (2,93%). Zarządzający funduszami akcji polskich osiągnęli natomiast zdecydowanie niższą średnią stopę zwrotu na poziomie 0,21%. Relatywnie lepiej radziły sobie fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (0,85%) niż fundusze akcji polskich uniwersalne (-0,16%).

Zarządzający funduszami dłużnymi PLN osiągnęli średnią stopę zwrotu w wysokości 0,11%. W powyższej grupie najlepiej wypadł segment funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych (0,16%). Drugim najlepszym segmentem był segment funduszy papierów dłużnych skarbowych długoterminowych (0,07%), których wynik był jedynie nieznacznie wyższy od najsłabszego w ubiegłym tygodniu segmentu funduszy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych (0,04%).

W ubiegłym tygodniu inwestorzy otrzymali publikację serii odczytów indeksów PMI i ISM

Pozytywnego sentymentu na rynkach w Stanach Zjednoczonych nie obniżył indeks ISM dla sektora przemysłowego, który okazał się być nieco słabszy niż zakładał konsensus. ISM dla przemysłu w styczniu spadł do 58,7 pkt wobec 60,5 pkt w poprzednim miesiącu i spodziewanego spadku do 60 pkt. Nieco lepiej wypadł natomiast indeks PMI dla tego samego sektora w USA, który wzrósł do 59,2 pkt z 57,1 pkt w poprzednim miesiącu.

Niezależnie od różniących się od siebie odczytów, zarówno indeks PMI jak i ISM wskazują na bardzo dynamiczne odbicie w amerykańskim przemyśle. W Europie publikacje indeksów PMI dla przemysłu wpisują się we wcześniejsze szacunki. Przemysłowy PMI dla strefy euro wyniósł 54,8 punktów a dla Niemiec 57,1 pkt. PMI dla przemysłu w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, utrzymał się na zbliżonym poziomie do grudnia wzrastając jedynie o 0,2 pkt do 51,9 pkt. W komentarzu do badania w kraju czytamy, iż przedsiębiorstwa odczuwają ograniczenia produkcji chociaż zatrudnienie wzrasta, w związku z samoizolacją pracowników.

Z pozytywnych czynników należy zwrócić uwagę na fakt,

iż polski przemysł odnotował najwyższy wzrost zamówień eksportowych w przeciągu ostatnich trzech lat. W ostatnich dniach poznaliśmy także indeksy PMI dla sektora usługowego. Podobnie jak indeksy dla sektora przemysłowego, były one w dużym stopniu zgodne z oczekiwaniami. Widać natomiast istotny wpływ przedłużających się obostrzeń gdyż indeksy dla usług znajdują się poniżej poziomu 50 pkt. Usługowy PMI dla strefy euro zmniejszył się o 1 pkt w stosunku do grudnia do 45,4 pkt. Ponownie większym optymizmem co do przyszłości wykazali się managerowie z USA, gdyż tam PMI wzrósł do 58,3 pkt z 54,8 pkt w grudniu. Wzrost pokazał również ISM dla usług, który w styczniu wyniósł 58,7 pkt.

W środę miało miejsce posiedzenie RPP,

które odbyło się bez większych zaskoczeń. Stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Ponownie część uwagi w komunikacie poświęcono złotemu i scenariuszowi gdzie brak dostosowania kursu ogranicza ożywienie gospodarcze. Ponadto podtrzymane zostało przywiązanie do interwencji rynkowych w celu osłabienia PLN.

Jak w każdy pierwszy tydzień miesiąca,

oczy inwestorów na cały świecie zwrócone były w stronę danych z amerykańskiego rynku pracy. Według raportu ADP w Stanach Zjednoczonych przybyło 174 tys. nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym wobec oczekiwanych 45 tys. i spadku o 78 tys. w grudniu. Konsensus zakładał powstanie 50 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Niepokoi jednak w dalszym ciągu rosnąca liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, choć w tamtym tygodniu ich ilość była nieco niższa niż oczekiwał tego rynek (779 tys. vs. 830 tys. oczekiwanych).

W piątek natomiast inwestorzy poznali oficjalne rządowe dane, czyli tzw. payrollsy

Co prawda stopa bezrobocia zmniejszyła się z 6,7% do 6,3% jednak liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym zwiększyła się o 49 tys. a w sektorze prywatnym o zaledwie 6 tys. Co więcej, zmiany z grudnia zostały również zrewidowane w dół o ponad 100 tys.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk