• Odbierz prezent
Znaczne obniżenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach
fot. freepik.com

W październiku br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego we wrześniu br. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – brak zmian. Najlepiej i jednocześnie korzystnie1 koniunkturę oceniają jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, natomiast najbardziej pesymistycznie – podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 października – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).

FXMAG biznes znaczne obniżenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach koniunktury, spadek procentowy, wzrost koniunktury, przyrost spadek, jaki spadek, spadek koniunktury, spadek bp, spadek 6 miesięcy, spadek koniunktury gospodarczej, automatyczne stabilizatory koniunktury, koniunktury, nagły wzrost koniunktury gospodarczej, miernik koniunktury giełdowej, nagły wzrost koniunktury w gospodarce, nagły wzrost koniunktury, okres dobrej koniunktury, wskaźniki koniunktury, barometr koniunktury, nagly wzrost koniunktury, automatyczny stabilizator koniunktury, wzrost koniunktury, wskaźnik wyprzedzający koniunktury, wskaźniki koniunktury gospodarczej, wzmaganie koniunktury, nagły wzrost koniunktury krzyżówka, test koniunktury, wzrost koniunktury krzyżówka, cykl koniunktury, wskaźnik koniunktury, barometry koniunktury, wskaźnik koniunktury na giełdzie, cykle koniunktury gospodarczej, metody badania koniunktury gospodarczej, zryw koniunktury, automatyczne stabilizatory koniunktury wady i zalety, wymień skutki gospodarcze i społeczne złej i dobrej koniunktury gospodarczej, wahania koniunktury, badanie koniunktury gospodarczej, spadek koniunktury, wskaźniki koniunktury gospodarczej gus, do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się, działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na, miernik koniunktury gieldowej, wahania koniunktury gospodarczej, autonomiczne stabilizatory koniunktury, zegar koniunktury, załamanie koniunktury, wskaźniki koniunktury wyprzedzające, analiza koniunktury, stabilizatory koniunktury, ppróba teorii koniunktury, wskaźnik koniunktury gospodarczej, miernik giełdowej koniunktury, przegrzanie koniunktury, okres dobrej koniunktury krzyżówka, szybki wzrost koniunktury, automatyczne stabilizatory koniunktury przykłady, stabilizator koniunktury, ankieta koniunktury przemysłu 1

FXMAG biznes znaczne obniżenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach koniunktury, spadek procentowy, wzrost koniunktury, przyrost spadek, jaki spadek, spadek koniunktury, spadek bp, spadek 6 miesięcy, spadek koniunktury gospodarczej, automatyczne stabilizatory koniunktury, koniunktury, nagły wzrost koniunktury gospodarczej, miernik koniunktury giełdowej, nagły wzrost koniunktury w gospodarce, nagły wzrost koniunktury, okres dobrej koniunktury, wskaźniki koniunktury, barometr koniunktury, nagly wzrost koniunktury, automatyczny stabilizator koniunktury, wzrost koniunktury, wskaźnik wyprzedzający koniunktury, wskaźniki koniunktury gospodarczej, wzmaganie koniunktury, nagły wzrost koniunktury krzyżówka, test koniunktury, wzrost koniunktury krzyżówka, cykl koniunktury, wskaźnik koniunktury, barometry koniunktury, wskaźnik koniunktury na giełdzie, cykle koniunktury gospodarczej, metody badania koniunktury gospodarczej, zryw koniunktury, automatyczne stabilizatory koniunktury wady i zalety, wymień skutki gospodarcze i społeczne złej i dobrej koniunktury gospodarczej, wahania koniunktury, badanie koniunktury gospodarczej, spadek koniunktury, wskaźniki koniunktury gospodarczej gus, do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się, działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na, miernik koniunktury gieldowej, wahania koniunktury gospodarczej, autonomiczne stabilizatory koniunktury, zegar koniunktury, załamanie koniunktury, wskaźniki koniunktury wyprzedzające, analiza koniunktury, stabilizatory koniunktury, ppróba teorii koniunktury, wskaźnik koniunktury gospodarczej, miernik giełdowej koniunktury, przegrzanie koniunktury, okres dobrej koniunktury krzyżówka, szybki wzrost koniunktury, automatyczne stabilizatory koniunktury przykłady, stabilizator koniunktury, ankieta koniunktury przemysłu 2

FXMAG biznes znaczne obniżenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach koniunktury, spadek procentowy, wzrost koniunktury, przyrost spadek, jaki spadek, spadek koniunktury, spadek bp, spadek 6 miesięcy, spadek koniunktury gospodarczej, automatyczne stabilizatory koniunktury, koniunktury, nagły wzrost koniunktury gospodarczej, miernik koniunktury giełdowej, nagły wzrost koniunktury w gospodarce, nagły wzrost koniunktury, okres dobrej koniunktury, wskaźniki koniunktury, barometr koniunktury, nagly wzrost koniunktury, automatyczny stabilizator koniunktury, wzrost koniunktury, wskaźnik wyprzedzający koniunktury, wskaźniki koniunktury gospodarczej, wzmaganie koniunktury, nagły wzrost koniunktury krzyżówka, test koniunktury, wzrost koniunktury krzyżówka, cykl koniunktury, wskaźnik koniunktury, barometry koniunktury, wskaźnik koniunktury na giełdzie, cykle koniunktury gospodarczej, metody badania koniunktury gospodarczej, zryw koniunktury, automatyczne stabilizatory koniunktury wady i zalety, wymień skutki gospodarcze i społeczne złej i dobrej koniunktury gospodarczej, wahania koniunktury, badanie koniunktury gospodarczej, spadek koniunktury, wskaźniki koniunktury gospodarczej gus, do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się, działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na, miernik koniunktury gieldowej, wahania koniunktury gospodarczej, autonomiczne stabilizatory koniunktury, zegar koniunktury, załamanie koniunktury, wskaźniki koniunktury wyprzedzające, analiza koniunktury, stabilizatory koniunktury, ppróba teorii koniunktury, wskaźnik koniunktury gospodarczej, miernik giełdowej koniunktury, przegrzanie koniunktury, okres dobrej koniunktury krzyżówka, szybki wzrost koniunktury, automatyczne stabilizatory koniunktury przykłady, stabilizator koniunktury, ankieta koniunktury przemysłu 3

FXMAG biznes znaczne obniżenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach koniunktury, spadek procentowy, wzrost koniunktury, przyrost spadek, jaki spadek, spadek koniunktury, spadek bp, spadek 6 miesięcy, spadek koniunktury gospodarczej, automatyczne stabilizatory koniunktury, koniunktury, nagły wzrost koniunktury gospodarczej, miernik koniunktury giełdowej, nagły wzrost koniunktury w gospodarce, nagły wzrost koniunktury, okres dobrej koniunktury, wskaźniki koniunktury, barometr koniunktury, nagly wzrost koniunktury, automatyczny stabilizator koniunktury, wzrost koniunktury, wskaźnik wyprzedzający koniunktury, wskaźniki koniunktury gospodarczej, wzmaganie koniunktury, nagły wzrost koniunktury krzyżówka, test koniunktury, wzrost koniunktury krzyżówka, cykl koniunktury, wskaźnik koniunktury, barometry koniunktury, wskaźnik koniunktury na giełdzie, cykle koniunktury gospodarczej, metody badania koniunktury gospodarczej, zryw koniunktury, automatyczne stabilizatory koniunktury wady i zalety, wymień skutki gospodarcze i społeczne złej i dobrej koniunktury gospodarczej, wahania koniunktury, badanie koniunktury gospodarczej, spadek koniunktury, wskaźniki koniunktury gospodarczej gus, do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się, działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na, miernik koniunktury gieldowej, wahania koniunktury gospodarczej, autonomiczne stabilizatory koniunktury, zegar koniunktury, załamanie koniunktury, wskaźniki koniunktury wyprzedzające, analiza koniunktury, stabilizatory koniunktury, ppróba teorii koniunktury, wskaźnik koniunktury gospodarczej, miernik giełdowej koniunktury, przegrzanie koniunktury, okres dobrej koniunktury krzyżówka, szybki wzrost koniunktury, automatyczne stabilizatory koniunktury przykłady, stabilizator koniunktury, ankieta koniunktury przemysłu 4


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk