• Odbierz prezent
Zmniejszenie biurokracji przyspieszy inwestycje w OZE

Skrócenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem lub modyfikacją warunków przyłączeniowych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwoleń wodnoprawnych dla instalacji OZE – proponuje Konfederacja Lewiatan.

    Zmniejszenie biurokracji przyspieszy inwestycje w - 1

- Uważamy, że można skrócić procedury administracyjne związane z wydawaniem lub modyfikacją warunków przyłączeniowych instalacji OZE. Konfederacja Lewiatan proponuje umożliwienie inwestorom wstępnej weryfikacji podłączenia do sieci, dzięki czemu zmniejszy się liczba wniosków przyłączeniowych, które z powodu braku technicznych warunków przyłączenia i tak nie zostałyby rozpatrzone pozytywnie. Zmniejszyłoby to niepewność inwestorów oraz skróciło czas oczekiwania na warunki przyłączeniowe, które obecnie są wydawane pod koniec maksymalnego dopuszczalnego terminu. Jako dobry przykład można wskazać Litwę, gdzie oficjalną informację na temat możliwości przyłączenia instalacji OZE w danej lokalizacji można uzyskać w ciągu 14 dni, a procedura wydawania warunków przyłączeniowych trwa nie dłużej niż 30 dni – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan proponuje też zmianę procedur związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Obecnie decyzje o tym czy daną inwestycję należy zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko podejmowane są bez uwzględnienia rzeczywistego jej zakresu. W przypadku elektrowni wodnych w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć́ mogących znacząco oddziaływać́ na środowisko brak jest rozgraniczeń dotyczących wielkości instalacji oraz zakresu inwestycji. Powoduje to, że urzędy zazwyczaj domagają się sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla każdej inwestycji związanej z energetyką wodną. Ponadto zakres wymaganego raportu jest często nieproporcjonalnie duży w stosunku do faktycznego zakresu inwestycji.

Inwestorów niepokoi również, że bardzo długo trwają postępowania w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Hamuje to realizację nowych inwestycji w energetykę wodną, uniemożliwia kontynuowanie działalności w przypadku zakończenia okresu obowiązywania dotychczasowego pozwolenia lub skutkuje nałożeniem na wytwórców energii w elektrowniach wodnych drastycznych kar (500% stawki opłat za wodę). Ponadto uniemożliwia modernizację instalacji hydroenergetycznych. Zdarza się też, że pomimo złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, postępowania nie są wszczynane. Dlatego Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany w prawie wodnym.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk