• Odbierz prezent
Zmiany w zarządzie Infoscan. Bliżej połączenia z Movie Games Mobile

Notowany na NewConnect Infoscan ogłosił zmiany w Zarządzie spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Piotr Sobiś – ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Kamila Gaworeckiego, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Movie Games Mobile. To kolejny krok zbliżający do połączenia obu spółek.

Piotr Sobiś złożył Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 lipca 2021 r. Kamila Gaworeckiego jako nowego Członka Zarządu, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

- Zmiany w zarządzie są konsekwencją prowadzonych przygotowań do połączenia Infoscan z Movie Games Mobile. Dotychczasowe działania realizujemy zgodnie z planem, a już od 1 lipca obie spółki będą miały tego samego prezesa w osobie Kamila Gaworeckiego. – powiedział Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan.

- Dziękuję Piotrowi Sobisiowi za dotychczasową owocną współpracę w procesie połączenia Infoscan z Movie Games Mobile. Obecnie niezależni biegli przeprowadzają wyceny obu spółek, aby przygotować plan połączenia obu spółek, który będzie musiał być zatwierdzony przez walne zgromadzenia MGM i Infoscan - komentuje Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Movie Games Mobile.

Zmiany w zarządzie Infoscan są kolejnym krokiem zbliżającym do połączenia Spółki z Movie Games Mobile. Wcześniej Infoscan zawarł umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółkach zależnych ScanLink Medical oraz ScanSoft, a także przeprowadził emisję akcji celem spłaty wszystkich zobowiązań związanych z dotychczasową działalnością spółki.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk