• Odbierz prezent
Zmiany na rynku walutowym: kurs euro (EUR/PLN) oraz dolara (USD/PLN) w dół; rosyjski rubel (USD/RUB) i ukraińska hrywna (USD/UAH) szorują po dnie; eurodolar (EUR/USD) wraca!
fot. freepik.com

Rynek stopy procentowej

 

Na krajowym rynku stopy procentowej ostatni tydzień przyniósł wyraźny spadek krzywych dochodowości

W dużej mierze mogła to być reakcja na informację o wzmocnieniu i wydłużeniu w czasie przez rząd programów mających na celu schłodzenie narastającej w kraju presji inflacyjnej. W efekcie mieliśmy też do czynienia ze spadkiem oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce. Rynek instrumentów pochodnych wycenia w pełni wzrost stopy referencyjnej NBP powyżej 3,75% podczas gdy tydzień wcześniej wyceny zakładały poziomy powyżej 4%. Ponadto, część inwestorów starała się zajmować długie pozycje na mocno wyprzedanym rynku w momencie gdy rentowności obligacji przekroczyły w sektorach powyżej 4Y kolejny psychologiczny poziom 4%. Wynik czwartkowej aukcji zamiany pokazał, że popyt na papiery o stałym kuponie kształtuje się na umiarkowanym poziomie, a inwestorzy wciąż obawiają się przeceny papierów w najbliższych miesiącach.  

 

Mimo ostatniego silnego spadku rentowności obligacji na krajowym rynku długu mieliśmy raczej do czynienia z korektą w trendzie wzrostowym

W najbliższych dniach wycenom obligacji nie będą sprzyjać publikacje danych makroekonomicznych za grudzień. Prognozujemy, że pokażą one m.in. wzrost produkcji przemysłowej o 14,8% r/r a w przypadku płac w sektorze przedsiębiorstw o 9,9% r/r. Będzie to potwierdzenie prognozy zakładającej wzrost PKB w Polsce w I kw. 2022 r. powyżej 6,0% r/r. Tak wysoka aktywność polskiej gospodarki daje RPP nowe argumenty za dalszym zaostrzaniem polityki pieniężnej. Oczekiwać można również potwierdzenia nasilającej się presji inflacyjnej, co sygnalizować będą wzrosty inflacji bazowej o 5,3% r/r czy PPI o ok. 13,7% r/r. W tym kontekście warto jednocześnie pamiętać, że inflacja w styczniu zapewne jeszcze silniej wzrośnie przekraczając 9% r/r (dane poznamy 15 lutego), pomimo wprowadzenia rządowych tarcz antyinflacyjnych. Wspomniany pakiet danych makroekonomicznych będzie nasilać oczekiwania na bardziej zdecydowane podwyżki stóp procentowych. W efekcie oczekiwania w zakresie docelowego poziomu stopy referencyjnej NBP powinny powrócić znowu powyżej 4%. Ciążyć to będzie szczególnie wycenom krótko- i średnioterminowych obligacji.

 

Na rynkach bazowych trend wzrostowy budujący się od połowy grudnia powinien się utrzymać,

wpływając jednocześnie negatywnie na wyceny polskich obligacji. W najbliższych dniach nie zaplanowane zostały ważniejsze wydarzenia czy publikacje danych makroekonomicznych, które mogły zmienić oczekiwania rynkowe. Sentyment na globalnym rynku długu pogarszać będą działania Fed i EBC zmierzające do wycofania się ze stymulacji monetarnej. Rosnąca na świecie presja inflacyjna, a także mocne dane z amerykańskiego rynku pracy mogą sprawić, że rynek będzie wyceniał szybsze i mocniejsze podwyżki stóp procentowych w USA (już wycenione mamy 100 pb. podwyżki w 2022 r.). Będzie to jednocześnie sprzyjać odpływowi kapitału z rynków wschodzących. Chociaż retoryka utrzymywana przez EBC wydaje się bardzo umiarkowana, to jednak istnieje wysokie ryzyko, że pod wpływem napływających danych również i ten bank centralny dosyć gwałtownie zacznie zaostrzać swoje nastawienie w polityce pieniężnej, a rentowności 10-letnich Bundów powrócą powyżej zera.

Podsumowując, zarówno czynniki lokalne jak i globalne będą przemawiać za wzrostem krzywych dochodowości w Polsce w najbliższych tygodniach. Notowania 2-letnich papierów powinny rosnąć w kierunku 4,0%, a 10-letrnich utrzymać się blisko tego poziomu.

 

 

Rynek walutowy

Piątkowa sesja charakteryzowała się umiarkowaną zmiennością co sprzyjało utrzymaniu notowań kursu EUR/PLN w pobliżu poziomu 4,54, a USD/PLN przy 3,97.

 

Publikacja danych o inflacji w Polsce nie miała większego wpływu na rynek walutowy,

gdzie GUS potwierdził wstępny odczyt wynoszący 8,6% r/r. Dane sugerują, że publikowana w poniedziałek inflacja bazowa prawdopodobnie wzrosła z 4,7% r/r w listopadzie i wyniosła w grudniu 5,3%. Dane o inflacji globalnie pozostają podwyższone, a presja w regionie Europy Środkowo Wschodniej (na Węgrzech wskaźnik główny wzrósł o 7,4% r/r, a bazowy o 6,4%) daje podstawy do dalszych oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Notowania kontraktów pochodnych sugerują, że 3-miesięczne stawki na rynku pieniężnym w Polsce zbliżą się w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy do 4%, a w Czechach i na Węgrzech znajdą się w pobliżu 5%.

Publikowane w najbliższych dniach inne dane z polskiej gospodarki pomimo potwierdzenia wysokiej dynamiki nie powinny istotnie wpływać na notowania polskiej waluty. Oczekujemy, że w najbliższym czasie kurs EUR/PLN będzie utrzymywał się blisko poziomu 4,55, a do dalszego umocnienia oprócz solidnego obrazu lokalnej gospodarki istotne okazać powinna się ewolucja relacji z Unią Europejską (ewentualna akceptacja Krajowego Planu Odbudowy oraz wypłata środków z Funduszu Odbudowy) oraz zbliżenie wyceny podwyżek stóp procentowych w Polsce do poziomów widzianych w innych krajach z regionu CEE-3.

 

Na rynku głównej pary walutowej zmienność również była niewielka pod koniec tygodnia, jednak kurs EUR/USD powrócił bliżej poziomu 1,14

Słabsze oczekiwań dane z USA na temat sprzedaży detalicznej, która wyniosła w grudniu -1,9% m/m (konsensus: 0%; poprzednio: 0,3% m/m) nie przyczyniły się do dalszego osłabienia dolara (w skali tygodnia EUR/USD wzrósł o ok. 0,4%). Rynek ocenia, że oczekiwania wobec jastrzębiej polityki Fed w najbliższych miesiącach są już w pełni wycenione co w ostatnich dniach nieco przygasiło pole do dalszego umocnienia USD. Słabszy dolar na początku roku jest jednym z czynników sprzyjających umocnieniu walut rynków wschodzących (w tym PLN).

Pomimo silnych wzrostów cen ropy (odmiana Brent osiągnęła 86 USD/bbl) pod presją w ostatnim czasie znajduje się rosyjski rubel (USD/RUB wzrósł o ponad 10% od końca października). Rosyjskim aktywom (w piątek główny indeks giełdowy spadał o 4% w pobliże 9-miesięcznych dołków) szkodzą napięte relacje z Ukrainą, gdzie rynki obawiają się eskalacji konfliktu do działań militarnych. Deprecjacja dotyka również ukraińskiej hrywny, gdzie kurs USD/UAH wzrósł od listopadowego dołka o ponad 7%.

 

Dla notowań walut rynków wschodzących istotna pozostaje sytuacja w Chinach,

gdzie dane o PKB za Q4 pokazały spadek PKB do 4% r/r z 4,9% w Q3 (konsensus: 3,6%). Jednak odczyt PKB, podobnie jak dane o sprzedaży detalicznej (spadek w grudniu do 1,7% r/r z 3,9%) oraz o produkcji przemysłowej (wzrost do 4,3% r/r z 3,8%) miały na razie niewielki wpływ na chińskiego juana. Kurs USD/CNY zszedł poniżej poziomu 6,35, a walucie nie zaszkodziła też ogłoszona w poniedziałek obniżka stopy MLF o 10 pb do 2,85%.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk