• Odbierz prezent
Zmiany na horyzoncie europejskich regulacji
Z artykułu dowiesz się:

- Czym zajmuje się Abide Financial
- Jakie są różnice pomiędzy regulacjami MiFID, a EMIR

 

Rozmawiamy z Piotrem śniegiem, absolwentem Manchester Metropolitan University w dziedzinie Biznesu Międzynarodowego, który odpowiedzialny jest za rozwój Abide Financial w regionie Europy Centralnej  i Wschodniej.

 

Dlaczego zdecydowałeś się na dołączenie do Abide Financial?

Jestem związany z branżą finansową już od czterech lat. W tym czasie miałem przyjemność pracować dla liderów branży FX, takich jak FxPro czy LMAX Exchange. Pracowałem z najbardziej utalentowanymi ludźmi w branży, w dziedzinach takich jak zarządzanie ryzykiem, płynnością, infrastrukturą technologiczną, programowaniem oraz przede wszystkim w dziedzinie relacji międzynarodowych. Będąc odpowiedzialny za rozwój LMAX Exchange na rynku Europy Centralnej i Wschodniej miałem możliwość interakcji z dynamicznie rozwijającymi się instytucjami finansowymi w regionie. Doświadczenia te pozwoliły mi zrozumieć charakter oraz kompleksowość wyzwań jakie stoją obecnie przed uczestnikami rynków finansowych – zarówno pod względem technologicznym, jak i regulacyjnym.

 

Moje zainteresowanie rynkiem finansowym zrodziło się podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, który obnażył słabość systemów kontroli oraz konieczność wprowadzenia fundamentalnych zmian. Obserwując dzisiejsze rynki nietrudno jest zauważyć niedoskonałości, ale warto jest także docenić zmiany regulacyjne mające na celu redukcję ryzyka, zwiększony poziom transparentności oraz stabilności, a także lepsze warunki transakcyjne we wszystkich przestrzeniach geograficznych oraz klasach aktywów. Regulacje są obecnie głównym katalizatorem zmian na rynkach finansowych. aby pozostać konkurencyjnymi, firmy muszą być zdolne do przystosowywania swojej technologii oraz procesów operacyjnych do nowych przepisów. Jest to jednak bardzo skomplikowane.

 

Specjalistyczna wiedza pozwalająca zapewnić firmie zgodność z wymaganiami regulatorów jest obecnie w niedostatku. Interesując się technologią regulacyjną już od dłuższego czasu, postanowiłem podjąć się specjalizacji w tym kierunku. Szukałem przede wszystkim maksymalnego dostępu do wiedzy oraz możliwości interakcji z głównymi graczami na rynku. Dużą wagę przywiązuję także do atmosfery, jaka panuje w zespole do którego mam dołączyć. Abide Financial ma bardzo unikalny model biznesowy: firma posiada silny zespół ekspertów regulacji rynków finansowych pod wodzą znanego w środowisku Marka Kelly oraz zespół techniczny, dostarczający najwyższej jakości architekturę technologiczną.

 

Od powstania w 2011 roku Abide Financial wypracował pozycję lidera rynku w dziedzinie konsultingu oraz dostarczania rozwiązań do raportowania transakcji, dając uczestnikom rynku najwyższą jakość usług oraz zgodność z nieustannie rosnącymi wymaganiami regulatorów. Firma zapewnia serwis jako centrum raportowania zgodnie z EMIR, ARM (Aproved Reporting Mechanism) MiFID oraz RRM (Regulatory Reporting Mechanism) REMIT. Jesteśmy także w trakcie procedury uzyskiwania statusu Repozytorium Transakcji (Trade Repository). Firma świadczy usługi dla uczestników rynku ze zobowiązaniami we wszystkich europejskich reżimach regulacyjnych, a także w USA, Singapurze, Australii oraz Kanadzie.

 

Jakość usług firmy była wielokrotnie nagradzana, włączając w to prestiżową nagrodę za najlepszy serwis post-trade FX week 2015. Sukces został także rozpoznany przez londyńskie środowisko inwestorów: ICAP PLC, jeden z wiodących operatorów rynkowych oraz dostawca rozwiązań w dziedzinie mitygacji ryzyka i zarządzania informacją, dokonał strategicznej inwestycji w Abide Financial w 2015 roku.

 

Inwestycja umożliwiła firmie Abide Financial dalszy rozwój na frontach ekspertyzy regulacyjnej oraz technologicznej, a także dalszą ekspansję geograficzną. Obecne statystyki są bardzo imponujące, Abide Financial odpowiedzialne jest obecnie za 20% transakcji raportowalnych pod MiFID oraz 50% pod EMIR. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki nie musiałem się długo zastanawiać, kiedy otrzymałem propozycję dołączenia do A.F.

 

Jakie są różnice pomiędzy regulacjami MiFID, a EMIR. Jakie są główne konsekwencje dla uczestników rynku?

Pokrywających się elementów przewidzianych dla MiFIR i tych już zgłoszonych na potrzeby EMIR nie jest tak wiele jak moglibyśmy się spodziewać. Wymagania będą kontynuowane w dwóch równoległych regulacjach (MiFIR nie zastąpi wymogu raportowania EMIR).

 

Aby zachować zgodność z EMIR, instytucje finansowe i niefinansowe obracające instrumentami pochodnymi muszą raportować informacje dotyczące wszystkich transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych do ESMA za pośrednictwem Repozytorium Transakcji (TR). Obejmuje to szczegóły transakcji i wszystkich wydarzeń po jej realizacji, które mają wpływ na wycenę oraz warunki transakcji. EMIR obejmuje rynek pozagiełdowy (OTC) oraz instrumenty będące przedmiotem obrotu giełdowego (ETD).  

■ Obie strony transakcji muszą raportować do TR.  

■ Transakcje i pozycje muszą być wyceniane codziennie. Firmy, podlegające pod regulację MiFID, muszą raportować do lokalnego regulatora (NCA) za pośrednictwem zatwierdzonego mechanizmu raportującego (ARM) szczegóły dotyczące wszelkich transakcji, które mają wpływ na pozycje firmy lub klientów.

To zawiera:  

■ akcje, stopy procentowe, waluty, towary (spot oraz pochodne), gdziekolwiek wykonywane,  

■ dane osobowe zarówno decydentów i maklerów,   

■ inne parametry mają zostać potwierdzone przed implementacją.

MiFID II ma na celu zwiększenie ochrony interesów inwestorów poprzez zapewnienie możliwie najlepszej egzekucji oraz jednolitych zasad rynkowych, dzięki wprowadzeniu obowiązku raportowania.  

■ Raportowanie jakości wykonywania transakcji.  

■ Raportowanie pozycji towarów.

 

Zrozumienie i zarządzanie złożonością nowych obowiązków raportowania wynikających z dyrektywy MiFID ii/MiFIR oraz z proponowanej modyfikacji EMIR oraz innych rozwijających się reżimów regulacyjnych, takich jak SFTR, stanowi olbrzymie wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, a zwłaszcza tych podmiotów, które po raz pierwszy zobowiązane będą do raportowania.

 

Firmy muszą upewnić się, czy mają wystarczającą wiedzę do oceny zmieniających się wymogów i odpowiednie środki, aby rozwinąć lub dostosować systemy i procesy wewnętrzne w celu wdrożenia skutecznego i zgodnego z wymogami rozwiązania.

 

Alternatywnie, firmy mogą zdecydować się na współpracę z zewnętrznym dostawcą usług specjalizujących się wyłącznie na zrozumieniu i zarządzaniu wpływem zmian regulacyjnych na procesy raportowania transakcji oraz zarządzaniem (end-to-end) procesami raportowania dla wielu reżimów regulacyjnych.

 

Jakie zmiany nadchodzą wraz z MiFID II?

Po pierwsze: więcej firm zobowiązanych będzie do raportowania większej liczby transakcji w sposób bardziej szczegółowy.

 

Nowe rozporządzenia obejmują więcej firm inwestycyjnych w ramach ich kompetencji. Z nielicznymi wyjątkami, obowiązki raportowania MiFID ii i MiFIR zastosowane są do wszystkich przedsiębiorstw inwestycyjnych, w tym menedżerów inwestycyjnych, instytucji kredytowych, operatorów rynkowych, kontrahentów EMIR, niektórych kontrahentów niefinansowych (w ramach EMIR), CCP (Izb Rozliczeniowych) oraz firm z państw trzecich oferujących usługi inwestycyjne w ramach UE.   

  

Obowiązki raportowania MiFID wykraczają poza granice UE / EOG, obejmując pochodne instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu poza UE, jeżeli ich instrument bazowy jest przedmiotem obrotu w UE, do każdej firmy dającej instrukcje wykonawcze do maklera znajdującego się w UE oraz firm realizujących transakcje offshore na podwójnie notowanych instrumentach dla decydenta z UE.

 

Nie tylko większa ilość uczestników będzie zobowiązana do raportowania, ale także wymagana będzie większa ilość informacji na temat większej liczby transakcji. W rzeczywistości, prawie każdy instrument finansowy oraz pochodne instrumentów dopuszczonych do obrotu na rynku w UE (lub gdy instrumentem bazowym jest instrument dopuszczony do obrotu giełdowego) będzie objęty nowymi zasadami raportowania.

 

Ponadto firmy muszą dostarczyć szczegóły dotyczące transakcji, które zmieniają pozycję firmy lub jej klientów w danym produkcie. MiFIR, regulacja towarzysząca MiFID ii, nakłada dodatkowe obowiązki raportowania szczegółów odnoszących się do jakości wykonania zleceń oraz pozycji na surowcach.

 

Firmy obracające instrumentami pochodnymi w przestrzeni detalicznej są szczególnie dotknięte nowymi regułami i bez wątpienia będą potrzebowały konsultacji specjalistów w kwestii tego, czy muszą przekształcić się w OTF (Zorganizowane Platformy Obrotu) lub SI (Systemic Internalizer, tzw. podmiot systematycznie internalizujący transakcje). Jeśli firma zostanie zakwalifikowana do jednej z tych kategorii, będzie ona podlegać pod większość zasad raportowania mających zastosowanie głównie w rynkach regulowanych. Będzie także musiała podlegać zasadom przejrzystości przed i po transakcyjnej. SI będzie musiał także zapewnić ciągły, publicznie dostępny, obustronny cennik, prawdopodobnie publikowany przez APA (zatwierdzony podmiot publikujący).

 

Po drugie: konsolidacja i jawność danych handlowych w ramach MiFIR. W ciągłym dążeniu do możliwie najlepszej egzekucji oraz przejrzystości rynku, MiFIR wprowadza nowe zasady odnośnie zgodnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o transakcjach. Dane muszą być publikowane przez jeden z trzech autoryzowanych kanałów raportowania danych (DRSP):  

■ ARM pozostają w zasadzie takie same jak te w zamyśle autoryzowanym przez NCA pod MiFID i, dodano jednak pewne dodatkowe obowiązki i wymogi organizacyjne.  

■ CTP (dostawca informacji skonsolidowanych) są oczywiste (choć do tej pory żadna organizacja nie podjęła się roli w tej płaszczyźnie).  

■ APA, czyli tzw. zatwierdzone podmioty publikujące wymagają najwięcej wyjaśnień i odgrywają znacznie większą rolę niż obecne Monitory Danych Handlowych (TDM), głównie ze względu na znaczne zwiększenie liczby produktów, które staną się przedmiotem raportowania. Każda firma inwestycyjna obracająca wybranym produktem na własnych księgach będzie musiała wyznaczyć APA, a dane transakcji udostępniać w czasie rzeczywistym na rozsądnych zasadach komercyjnych, aby umożliwić ogólną dostępność do informacji (za pośrednictwem platformy APA) i dostarczać dane do autoryzowanego CTP.

Po trzecie: znaczenie rozszerzenia danych referencyjnych. Kluczowym elementem MiFID ii jest jego nacisk na jakość i objętość danych referencyjnych które firmy będą zmuszone pozyskać, utrzymywać oraz wykorzystywać do raportowania transakcji.  

■ Legal Entity Identifier (lei) wymagany przed udostępnieniem serwisu. lei, który przysporzył tyle boleści, kiedy został wprowadzony na mocy EMIR, jest wzmocniony w ramach MiFIR jako standard do identyfikacji podmiotów gospodarczych. Nowe Standardy Techniczne MiFIR wymagają, aby przedsiębiorstwa inwestycyjne uzyskały lei od klientów przed świadczeniem usług, co doprowadziłoby  do obowiązków raportowania w odniesieniu do transakcji dokonywanych w imieniu tych klientów (RTS 22 [13]). Może to okazać się szczególnie uciążliwe dla firm oferujących usługi na rzecz klientów spoza EOG.  

■ Krajowy indywidualny numer identyfikacyjny dla decyzji inwestycyjnych / wykonywanych transakcji.

Nowy wymóg dodatkowych identyfikatorów (np. National Insurance Number w Wielkiej Brytanii) w celu zidentyfikowania osoby (osób fizycznych) w treściach transakcji jest również potencjalnie problematyczny. Poza koniecznością ulepszenia procesów niezbędnych do zbierania lei, przedsiębiorstwa inwestycyjne muszą także pobierać dane z wewnętrznych systemów HR, poszczególni pracownicy zostaną odpowiedzialni za decyzje inwestycyjne / realizacje transakcji.  

■ Alternatywny Identyfikator Instrumentu (AII) zastąpiony zostanie oryginalnym standardem ISIN.

 

AII, którego wprowadzenie w życie zajęło cztery lata oraz który został następnie wykorzystany przez EMIR do identyfikacji instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie, został odrzucony na korzyść ISIN. Instrumenty, które nie posiadają ISIN, lub nie są wymienione na oficjalnej liście ESMA, gdy zostanie opublikowana, będą wymagać do 15 dodatkowych pól opisu i kategoryzacji, w tym kompletnych i dokładnych kodów CFI.

 

Podczas gdy zmiana ISO 10962 z lipca 2015 (Standard dla kodów CFI) jest kompleksową kategoryzacją instrumentów finansowych, firmy mogą nadal mieć trudności aby odnaleźć kompletne i dokładne kody dla nowych lub indywidualnie tworzonych pochodnych, jak np. CFD w oparciu o kontrakty terminowe obligacji.

 

Podobnie, podczas gdy pole instrument bazowy dla pochodnych OTC musi być wypełnione wartością ISIN, nie wszystkie instrumenty obecnie znajdujące się w zakresie raportowania będą miały łatwo rozpoznawalny ISIN (np. CFD na parach walutowych notowanych obecnie na co najmniej jednym MTF). Mimo wszystko, przedsiębiorstwa i systemy obrotu muszą rozwiązać zagadkę raportowania niezliczonych ilości transakcji, nie wiedząc dokładnie jak to zrobić

 

Jakie są trendy w branży technologii regulacyjnej?

Technologia wykorzystywana jest, aby zwiększyć wydajność i efektywność procesów w porównaniu do obecnych standardów.

 

Rosnące poziomy regulacji oraz zwiększona uwaga poświęcona jakości danych i raportowaniu oznacza, że rozwiązania RegTech, które łączą technologię i regulację, stają się coraz bardziej widoczne na rynku.

 

Rozwiązania RegTech są zwinne z natury ze względu na złożoność i tempo przemian regulacyjnych. Tradycyjnie, rozwiązania technologiczne są tworzone z myślą o trwałości. Jednak RegTech nie może sobie pozwolić na luksus dostarczania rozwiązań przy wymaganiach statycznych. Zwinne metody tworzenia oprogramowania pozwalają na dużą elastyczność i szybkość wprowadzania zmian, co zapewnia wysoki poziom kontroli nad informacją. Czas wdrożenia jest również niezwykle ograniczony, uniemożliwiając przedsiębiorstwom usunięcie problemu kompleksowej integracji z przepisami i skupieniu się na celach biznesowych.

 

RegTech jest to zwykle rozwiązanie oparte na chmurze, co pozwala na utrzymanie, zarządzanie oraz zabezpieczenie danych zapasowych zdalnie. Dzięki wykorzystaniu chmury, koszty są znacząco obniżone zarówno dla dostawców jak i klientów. Ponadto, regulatorzy stawiają wysokie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przed firmami oferującymi takie serwisy. Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczeństwo wdrożonych rozwiązań.

 

Ponieważ regulacje stają się coraz bardziej wymagające, ryzyko także jest większe, pozostawiając na rynku luki do innowacji i tworzenia technologicznych rozwiązań mających na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych.

 

Abide Financial jest pionierem technologii regulacyjnej, podważając dominacje obecnych i starszych rozwiązań, tworząc elastyczne, niezawodne, bezpieczne i przystępne cenowo rozwiązania, które są łatwe do zintegrowania.

 

W jaki sposób Abide Financial pomaga firmom przygotować się do adaptacji MiFID ii oraz innych nadchodzących przepisów?

Abide Financial umożliwia klientom optymalizację kosztów dostosowywania się do przepisów przez specjalistyczny serwis. Zapewniamy wydajną platformę obsługi wielu reżimów raportowania, zapewniając osiągnięcie sprawnego i kompleksowego raportowania oraz przejrzystości zarówno dla klientów jak i regulatorów rynku. Zaspakajamy wymagania kontroli, monitorowania i obowiązki nadzorcze w stosunku do raportowanych danych, począwszy od systemów naszych klientów, aż do miejsca docelowego.

 

Jako HUB raportowania dla EMIR, ARM dla Mechanizmu Regulacji MiFID i RRM dla REMIT, Abide Financial obsługuje szeroki przekrój uczestników rynku wspierając złożone i zmieniające się procesy raportowania. Zgodnie z aspiracją obsługiwania wszystkich wymagań raportowania Abide Financial znajduje się obecnie w trakcie procedury ESMA, aby uzyskać uprawnienia Repozytorium Transakcji dla EMIR.

 

Platforma Abide Financial nieustannie się rozwija, aby pomieścić nowe obowiązki regulacyjne np. MiFID ii/ MiFIR i zgodność z APA izolując wszystkich klientów od tego wyzwania i ryzyka związanego z przewidywaniem i skutecznym planowaniem zmiany operacyjnej w zmieniającym się środowisku regulacyjnym oraz łagodząc potencjalnie znaczne koszty związane z nieustannymi zmianami.

 

Oprócz wsparcia dla europejskiego środowiska regulacyjnego, Abide Financial dostarcza specjalistyczne usługi dla podmiotów uprawnionych do raportowania w reżimach międzynarodowych, w tym Australii (ASIC), Singapurze (mas) i Kanadzie. Wszyscy klienci korzystają z dalszego rozszerzania i poprawy możliwości raportowania wobec nowych kryteriów zgodności.

 

Wysoka wydajność infrastruktury Abide Financial została zaprojektowana do obsługi bieżących i przyszłych wymagań raportowania. Głównymi komponentami platformy są elementy zapewniające poprawną walidacje danych, wzbogacone poprzez indywidualnie dopasowane przetwarzanie danych oraz sprawdzenie ich poprawności poprzez szereg walidacji i ich wyników, takich jak miękki błąd poprawności trup dla raportów EMIR i zwinne podejście do adaptacji i modyfikacji procesów oraz adaptacji własnych procesów do raportowania naszych klientów.

 

Elastyczny, multireżimowy system raportujący zapewnia, że wszyscy klienci spełniają obowiązujące wymagania regulacyjne od samego początku i nie muszą obawiać się nowych przepisów.

 

Infrastruktura raportowania podlega rygorystycznemu badaniu procesów w odniesieniu do jakości i kompletności przekazywanych danych. Zaawansowana funkcjonalność zarządzania i monitorowania danych klienta zapewnia przestrzeganie zmieniających się przepisów. Pełen wgląd w każdy etap przetwarzania i modyfikacji przekazywanych danych zaspakaja obowiązki klienta w celu utrzymania nadzoru przekazywanych danych.

 

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Piotr Śnieg

Absolwent Manchester Metropolitan University w dziedzinie Biznesu Międzynarodowego. Odpowiedzialny jest za rozwój Abide Financial w rejonie Europy Centralnej i Wschodniej.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk