• Odbierz prezent
: Zmiana warunków emisji obligacji serii A (2022-07-06 20:40)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Novdom Sp. z o.o. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym oświadcza, że otrzymał od BSWW Trust Sp. z o.o., pełniącego funkcję administratora zabezpieczeń dla obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę („Administrator Zabezpieczeń”), oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do zmiany warunków emisji obligacji serii A („Warunki Emisji”) polegającej na dodaniu do katalogu zabezpieczeń hipoteki na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 119/9 oraz 119/15, o powierzchni 0,1535 ha, położonych w Olsztynie przy ul. 1 Maja 7A, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00061268/4, a której to właścicielem jest Emitent („Nieruchomość 119/9 i 119/15”).
W związku z powyższym Emitent oświadcza w trybie art. 9.3.8 (v) Warunków Emisji, iż z dniem złożenia niniejszego oświadczenia, tj. 6 lipca 2022 r. następuje zmiana Warunków Emisji polegająca na dodaniu do katalogu zabezpieczeń hipoteki na Nieruchomości 119/9 i 119/15.
Ponadto Emitent oświadcza, iż zgodnie z pkt 9.3.8 (vii) Warunków Emisji, w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Emitent jako właściciel Nieruchomości 119/9 i 119/15 złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki na Nieruchomości 119/9 i 119/15 na zabezpieczenie Obligacji oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez Emitenta z Nieruchomości 119/9 i 119/15 na rzecz Administratora Zabezpieczeń, na zasadach odpowiednio jak w pkt 9.3.3 - 9.3.7 Warunków Emisji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-07-06 20:40:10Zbigniew Krzysztof SosnowskiPrezes Zarządu
2022-07-06 20:40:10Andrzej DąbrowskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk