• Odbierz prezent
Zmiana w czołówce! Łódź wypadło z podium największych pod względem liczby mieszkańców miast w Polsce!
fot. pexels.com

Czynniki demograficzne należą do fundamentalnych przesłanek kształtowania się popytu mieszkaniowego (i pośrednio cen mieszkań). Prognoza ludności Polski do 20305 sygnalizuje stopniowy spadek liczby ludności w efekcie zmian intensywności urodzeń i zgonów oraz migracji ludności. Wyniki NSP 20216 potwierdzają tendencje sygnalizowane w prognozie. Na koniec marca’21 w Polsce mieszkało 38 036,1 tys. osób, o 476 tys. mniej niż w 2011.

Jest to umiarkowany spadek, który wynika przede wszystkim ze struktury demograficznej ukształtowanej w II połowie XX wieku. W okresie między spisowym zmalała także liczba gospodarstw domowych, w 2021 było ich 12,536 mln. Ludność miejska stanowiła 59,8% ludności ogółem, na wsi mieszkało 40,2% (odpowiednio 60,8% i 39,2% w 2011). Liczba mieszkańców miast stopniowo maleje, jest to skutek rozwoju ośrodków podmiejskich. W okresie międzyspisowym tempo przyrostu ludności wiejskiej wyniosło +1,2% a stopa ubytku ludności miejskiej -2,8%. Równolegle liczba miast wzrasta, w latach 2011-2021 powstały 52 nowe miasta - dotychczasowym miejscowościom wiejskim zostały nadane prawa miejskie. W 2023 liczba miast w Polsce wzrosła o kolejne 15 miast.

Zmiany w liczbie ludności poszczególnych miast następują z różnym nasileniem. W grupie stolic województw najmocniej (o ok. 8%) zmalała w okresie między spisowym liczba mieszkańców Katowic, Łodzi i Kielc, natomiast znacząco (o 7-9%) wzrosła liczba mieszkańców Warszawy, Rzeszowa i Wrocławia.

 

Zobacz także: Ile kosztuje wybudowanie domu w Polsce? Koszty budowy wybranych obiektów jedno- i wielorodzinnych

 

W uszeregowaniu stolic województw wg liczby mieszkańców nastąpiły przeszeregowania:

– Wrocław wyprzedził Łódź i stał się 3. największym miastem w Polsce;

– Białystok wyprzedził Katowice i jest 10. miastem pod względem liczby ludności;

– Rzeszów jest większy od Kielc;

– Zielona Góra wyprzedziła Opole, przy czym w przypadku tych dwóch miast nastąpiły znaczące zmiany granic administracyjnych, wpływające na liczbę ich mieszkańców.

Polskie społeczeństwo starzeje się – obecnie 18,6% mieszkańców ma 65 lat i więcej (20,3% w miastach i 16% na wsi). Te zmiany są też widoczne w strukturze ludności wg ekonomicznych grup wieku – maleje udział grupy w wieku przedprodukcyjnym (18,4% vs 18,7% w 2011), wzrasta w wieku poprodukcyjnym (22,3% vs 16,9% w 2011).

Zmiana w czołówce! Łódź wypadło z podium największych pod względem liczby mieszkańców miast w Polsce!  - 1

 

 


***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: Rynek Mieszkaniowy - Analizy Nieruchomości, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Rynek Mieszkaniowy - Analizy Nieruchomości

 

 


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk