• Odbierz prezent
Zmiana! Kursy franka i jena w defensywie. Dolar australijski zaskakująco słaby

Ogłaszane przez kolejne rządy plany potężnych pakietów fiskalnych dla gospodarki, oraz systemowego wsparcia płynnościowego przez banki centralne, mają szanse ustabilizować sytuację.  Po wczorajszej słabej sesji (chociaż nie zakończyliśmy handlu na dziennych minimach) na Wall Street, dzisiaj rano kontrakty na S&P500 idą w górę, co ciągnie za sobą też indeksy europejskie.

Kursy walut - brak wspólnego kierunku

W przestrzeni walut nie widać jednak wspólnego kierunku, dolar generalnie utrzymuje pozycje zdobyte wczoraj. Ciekawym tematem może okazać się dyskusja nad pakietem fiskalnym w Kongresie – Demokraci proponują przeznaczyć na to 750 mld USD. Bez wyraźnego kierunku pozostaje euro, chociaż Eurogrupa przedstawiła wczoraj szereg propozycji fiskalnych i administracyjnych, a przede wszystkim dała do zrozumienia, że zrobi wszystko, aby ustabilizować sytuację (słynne whatever it takes). Inwestorzy mają jednak wątpliwości, czy nie doprowadzi to do problemów z zadłużeniem krajów południowej Europy, które dodatkowo są najbardziej dotknięte pandemią korona wirusa – nadal wyprzedawane są obligacje włoskie i hiszpańskie (rentowności 10-latek sięgnęły odpowiednio 2,20 proc. i 0,90 proc.).  Poprawa nastrojów na giełdach sprawia, że w defensywie są dzisiaj bezpieczne przystanie – frank CHF oraz jen JPY. Zaskakująco słabo wypada kurs dolara australijskiego AUD – dzisiaj zostały opublikowane zapiski z ostatniego posiedzenia RBA, które nie wykluczają dalszego luzowania polityki, ale w ostatnich dniach sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Lepiej od AUD zachowuje się NZD – tutaj rząd zdecydował o uruchomieniu pakietu fiskalnego – na początek nieco powyżej 12 mld NZD. Istotny ruch ogłosili dzisiaj rano też Szwedzi – tamtejszy Riksbank zapowiedział powrót do programu skupu aktywów (QE) – do końca roku mają być skupione papiery o wartości 300 mld SEK. Ta decyzja nie szkodzi jednak notowaniom SEK, które zdają się być bardziej zależne od wahań globalnych nastrojów.

OKIEM ANALITYKA – Słabe ogniwa

W ostatnich dniach armaty wyciągnęli nie tylko bankierzy centralni, ale i też zmuszeni zostali do tego politycy. Wczorajszy przekaz w postaci whatever it takes ze strony Eurogrupy wygląda dobrze, ale sceptycy wolą zaczekać na szczegóły. Otwartym pytaniem pozostaje też to, jakie będą koszty tych wszystkich działań, jak pandemia COVID-19 w końcu się zakończy. Nie bez powodu włoskie, czy hiszpańskie obligacje zachowują się w ostatnich dniach dość słabo. Koronawirus może być o wiele większym wyzwaniem niż pamiętna sytuacja wokół PIIGS-ów z lat 2010-12. Problem mogą mieć też inni, w nieciekawym położeniu m.in. poprzez Brexit, jest chociażby funt. To powoduje, że dolar pozostanie selektywnie mocny wobec walut tych krajów, które mogą być tzw. słabym ogniwem w globalnej pandemii.

Niemniej sytuacja wokół COVID-19 wymaga teraz tego, aby porzucić limity i reguły, a skupić się na maksymalnym wsparciu w celu zachowania ciągłości działania gospodarki i stosownej płynności dla biznesu.

 

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: CHFPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/CHFPLN/

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk