• Odbierz prezent
ZM Henryk Kania

19 maja spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Strata wyniosła 888,5 mln zł. Niemożliwe jest też zweryfikowanie poprawności danych zawartych w sprawozdaniu ze względu na brak dostępu do dokumentacji.

 

19 maja spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania opublikowała raport finansowy za 2019 r. Przychody wyniosły 354,5 mln zł w porównaniu z 1,14 mld zł w 2018 r. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 871,4 mln zł wobec 117,9 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka zakończyła 2019 rok stratą netto w wysokości 888,5 mln zł wobec 64,4 mln zł zysku w poprzednim roku.

W raporcie poinformowano, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z systemu informatycznego spółki, bez możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, gdyż dokumentacja ta w całości, na podstawie postanowienia prokuratury została zabezpieczona przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i zabrana z siedziby firmy. Dodano, że sytuacja ta spowodowała, że zweryfikowanie poprawności danych zawartych w systemach informatycznych spółki w oparciu o dokumenty źródłowe stało się niemożliwe.

W dalszej części raportu stwierdzono, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania podstawowej działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego postępowanie restrukturyzacyjne, które toczyło się wobec spółki jest prawomocnie umorzone, a obecnie toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia jej upadłości. Dodano, że nie ma zatem przesłanek pozytywnych co do perspektyw prowadzenia podstawowej działalności przez spółkę.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk