• Odbierz prezent
ZM Henryk Kania z wynikami za 2019 r. Co dalej ze spółką?

19 maja spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Strata wyniosła 888,5 mln zł. Niemożliwe jest też zweryfikowanie poprawności danych zawartych w sprawozdaniu ze względu na brak dostępu do dokumentacji.

 

19 maja spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania opublikowała raport finansowy za 2019 r. Przychody wyniosły 354,5 mln zł w porównaniu z 1,14 mld zł w 2018 r. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 871,4 mln zł wobec 117,9 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka zakończyła 2019 rok stratą netto w wysokości 888,5 mln zł wobec 64,4 mln zł zysku w poprzednim roku.

W raporcie poinformowano, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z systemu informatycznego spółki, bez możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, gdyż dokumentacja ta w całości, na podstawie postanowienia prokuratury została zabezpieczona przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i zabrana z siedziby firmy. Dodano, że sytuacja ta spowodowała, że zweryfikowanie poprawności danych zawartych w systemach informatycznych spółki w oparciu o dokumenty źródłowe stało się niemożliwe.

W dalszej części raportu stwierdzono, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania podstawowej działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego postępowanie restrukturyzacyjne, które toczyło się wobec spółki jest prawomocnie umorzone, a obecnie toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia jej upadłości. Dodano, że nie ma zatem przesłanek pozytywnych co do perspektyw prowadzenia podstawowej działalności przez spółkę.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk