• Odbierz prezent
ZM Henryk Kania spółka

1 grudnia spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji przedstawiła wyniki finansowe za okres trzech kwartałów 2019 r. W swym raporcie wskazała też najważniejsze wydarzenia w minionym okresie.

 

1 grudnia spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w restrukturyzacji opublikowała raport kwartalny.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 391,9 mln zł wobec 855,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym czasie strata z działalności operacyjnej wyniosła 867,8 mln zł wobec zysku wynoszącego 70,5 mln zł rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów 2019 r. strata netto wyniosła 885,9 mln zł wobec zysku netto w wysokości 34,6 mln zł osiągniętego przed rokiem.

Wyniki finansowe dotyczą działalności, która w bieżącym okresie uległa znaczącemu ograniczeniu, a następnie całkowitemu wstrzymaniu. W raporcie poinformowano, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z systemu informatycznego spółki bez możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, ponieważ na podstawie postanowienia prokuratury z 6 września, została ona zabezpieczona przez funkcjonariuszy CBŚ i zabrana z siedziby spółki. Dodano, że na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego kontynuowane jest postępowanie restrukturyzacyjne wobec spółki, a kwestia zagrożeń dla kontynuacji działalności będzie przedmiotem analizy zarządcy w kolejnym okresie już po odzyskaniu dostępu do dokumentacji źródłowej.

W raporcie przedstawiono najważniejsze wydarzenia w tym okresie. W lutym zarząd podjął uchwałę dotyczącą wyboru doradcy w procesie pozyskania znaczącego lub strategicznego  inwestora. 7 czerwca Sąd Rejonowy Katowice-Wschód otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do spółki. W toku postępowania restrukturyzacyjnego działalność spółki została mocno ograniczona, a następnie uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu.

6 września sąd ustanowił zarządcę, którym został Mirosław Możdżeń. W tym samym dniu pomiędzy spółką reprezentowaną przez zarządcę a Cedrob SA została zawarta umowa o  wykonywanie usług na powierzonych surowcach („Umowa Przerobowa”).

Notowania spółki Kania na GPW są zawieszone od października na wniosek KNF.

Czytaj także: ZM Henryk Kania z potężną stratą za pierwsze półrocze

Zakłady Mięsne Henryk Kania opublikowały w poniedziałek 30 września tuż przed północą wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 r. Zgodnie z przewidywaniami, znajdująca się w poważnych tarapatach finansowych spółka będąca w stanie restrukturyzacji, zanotowała ogromną stratę i niemal 50% spadek przy.. Czytaj
ZM Henryk Kania z potężną stratą za pierwsze półrocze


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk