• Odbierz prezent
Zlecenie Take Profit na FOREX. Jak pobierać zyski? Jak działa oraz czy warto stosować zlecenie TP? Czy take profit to gwarancja zarobku?

Moment wyjścia z pozycji jest niezwykle ważny w tradingu. Z jednej strony musi zabezpieczać zyski, jeśli rynek porusza się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a z drugiej strony – musi ograniczać straty, jeśli się mylimy. Zlecenie Take Profit jest jednym z najpopularniejszych sposobów wyjścia z pozycji, który sobie dokładnie omówimy.

Co to jest zlecenie take profit?

Zlecenie Take Profit - rodzaj zlecenia oczekującego, w którym Trader/Inwestor ustala warunki kiedy w jego mieniu ma dojść do zamknięcia pozycji z zyskiem. Z angielskiego określenie take profit oznacza bezpośrednio wziąć/ zrealizować zysk. Zlecenie take profit to jedno z najpopularniejszych zleceń, które spotkać możemy na platformach brokerskich. Zlecenie Take Profit skrótowo określane jest zleceniem TP lub samym określeniem TP. Możemy je wystawiać zarówno dla pozycji długich (kupna;  takich w których zarabiamy gdy cena instrumentu finansowego rośnie) oraz pozycji krótkich (sprzedaży;  takich w których zarabiamy gdy cena instrumentu finansowego spada). W przypadku zleceń Take Profit ich realizacja nie jest zależna od tego czy platforma handlowa jest włączona czy nie. Po złożeniu zlecenia Take Profit możesz wyłączyć platformę, a broker zrealizuje zlecenie w momencie, gdy określone w nim warunki zostaną spełnione. W momencie wystawienia zlecenia trafia ono na serwer brokera, co daje gwarancję realizacji zlecenia. W przypadku pozycji długich kurs w zleceniu TP musi znajdować się wyżej niż aktualna cena. Gdy chcesz wystawić zlecenie realizacji zysku dla pozycji krótkiej to cena w zleceniu Take Profit musi się znaleźć poniżej aktualnego kursu. W praktyce oznacza to, że w wyjątkowych przypadkach pozycję możesz zamknąć ze stratą używając zlecenia TP, ale z pewnością zostanie ono zrealizowane po lepszej cenie niż aktualna.

Jak wygląda zlecenie take profit na rynku Forex?

Zlecenie Take Profit możesz złożyć w 2 różnych momentach trwania pozycji. Możesz wystawić je w momencie ustawiania parametru wejścia w pozycję. W takim przypadku w momencie, gdy zajęta zostanie pozycja to od razu będzie w niej ustawiony moment, w którym broker w imieniu klienta zamknie pozycje z zyskiem. W takiej sytuacji nie ma możliwości, żeby zlecenie TP zostało zamknięte ze stratą. Jeżeli twoja strategia zakłada inwestowanie ze zleceniem take profit to powinieneś wystawiać je jeszcze przed ostatecznym momentem zawarcia transakcji.

Druga możliwość to dodanie zlecenia take profit w czasie gdy twoja pozycja jest już "w grze"

W zasadzie w każdej chwili jesteś w stanie dodać, usunąć lub modyfikować zlecenie inkasacji zysku typu TP. Czasami brokerzy stosują  parametr freeze level. Z angielskiego oznacza on poziom zamrożenia. To sytuacja, do której dochodzi gdy kurs instrumentu finansowego zbliża się do naszego zlecenia take profit lub zlecenia stop loss, a my nie jesteśmy w stanie modyfikować lub usunąć tego zlecenia. Brokerzy mogą określać odległość od zlecenia, w której dochodzi do tzw. zamrożenia, ale całe szczęście jest to coraz rzadziej spotykana praktyka i nie dotyczy ona liderów rynku Forex, rynku akcji czy rynku surowców.

Czy zlecenie take profit jest inne na rynku Forex i inne na rynku akcyjnym?

Zasada działania zlecenia take profit na rynku Forex i na giełdzie jest taka sama. Zlecenie takie zostaje aktywowane po osiągnięciu wyznaczonego poziomu i zrealizowane po najbliższej dostępnej cenie w arkuszu zleceń. Cel również jest taki sam – inkasowanie zysku z transakcji.

Jak działa inkasacja zysku dla transakcji kupna?

Jeżeli podejmiemy decyzję o zajęciu pozycji długiej to najpierw transakcja jest realizowana po kursie ASK (tym wyższym), a dopiero zamknięcie pozycji następuje po kursie BID. Otwierając pozycję po kursie BID automatycznie zaczynamy być na delikatnym minusie w związku ze spreadem. Natomiast kurs, który określamy w zleceniu take profit to dokładnie ten kurs, który nanoszony jest na wykres. W takiej sytuacji, żeby doszło do aktywacji zlecenia SL bądź TP musi optycznie wykres dotknąć poziom naszego zlecenia.

Jak działa take profit dla transakcji sprzedaży?

Jeżeli jednak stwierdzasz, że kurs będzie spadał i decydujesz się na transakcje krótką to pozycje zawierasz po kursie BID, a zamykasz po kursie ASK. W takim przypadku kurs musi optycznie przekroczyć poziom naszego zlecenia, żeby doszło do realizacji zysków. Jeżeli mamy ustalony poziom Take Profit na 3,8200 to na poziomie 3,8200 musi się znaleźć kurs ASK. Ten kurs znajdzie się na tym poziomie gdy cena BID, na podstawie której rysuje się wykres spadnie poniżej 3,8200. Czyli np. przy cenie BID 3,8197 cena ASK może wynieść 3,82 i wtedy spread wyniesie 3 pipsy.

Czy warto stosować zlecenia Take Profit?

Zlecenia Take Profit samą konstrukcją i funkcjonowaniem przypominają zlecenia typu stop loss. Ich zadaniem jest realizacja zysku, a zlecenia SL stoją na straży naszego kapitału. O ile w przypadku zleceń obronnych mówi się o obowiązku ich wystawienia o tyle w przypadku zlecenia take profit taki obowiązek nie istnieje. Wszystko zależy od przyjętej przez nas strategii inwestycyjnej. Dla inwestorów średnio lub długoterminowych zlecenia take profit mogą być wręcz ograniczające. Giełdowe porzekadło mówi o tym, żeby ciąć straty, a zyskom pozwalać rosnąć.  Zlecenia take profit niejako ograniczać będą potencjał naszych zarobków. Co nie oznacza, że nie powinniśmy ich stosować, ale należy pamiętać, że zlecenie TP musi być dostosowane do naszej indywidualnej strategii. O tym do jakiej strategii pasuje zlecenie take profit przeczytasz w akapicie o strategiach Forex.

Kiedy warto stosować zlecenia Take Profit?

Rynek Forex jest rynkiem specyficznym, na którym nie brakuje amatorów scalpingu. To nie oznacza, że na tym rynku sprawdzają się tylko i wyłącznie krótkoterminowe strategie. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest stosowanie zleceń Take Profit wtedy gdy jesteśmy inwestorem handlującym w obrębie pojedynczej sesji, tzw. daytraderem. W takim przypadku zlecenie take profit może stanowić istotne wsparcie w naszym handlu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku scalpingu, chociaż większość strategii krótkoterminowych wymagać będzie od nas zamykania pozycji z ręki, a nie cierpliwe czekania na osiągnięcie poziomu TP. Dla inwestora długoterminowego i średnioterminowego stosowanie zlecenia TP, nawet bardzo odległego od aktualnej ceny, może być mocno ograniczające.

Czy broker może nie zrealizować mojego zysku?

W przypadku parametru Take Profit należy zwrócić uwagę na to, że ustawiając zlecenie TP wydajemy następujący komunikat brokerowi Forex: w momencie gdy kurs dojdzie do poziomu X zamknij moje zlecenie po następnym możliwym do zrealizowania kursie.  W przypadku rynku Forex mówi się o bardzo dużej płynności co powoduje, że skokowość ceny jest niewielka. Dodatkowo jeżeli spekulujesz na największych parach walutowych takich jak: EURUSD czy GBPUSD to różnice pomiędzy parametrem TP a realnym poziomem zamknięcia pozycji będą przez większość czasu znikome.

Anomalię mogą mieć miejsce w czasie publikacji ważnych danych ekonomicznych,

dlatego ważne jest śledzenie kalendarza ekonomicznego. W przypadku sytuacji nietypowych różnice między ceną w zleceniu a poziomem jego realizacji mogą być istotne. Gdy inwestujesz z mało płynnymi instrumentami to praktycznie możesz być pewny, że pomiędzy twoim zleceniem TP a jego realną realizacją będzie różnica. Nie zawsze jednak będzie to zmiana na twoją niekorzyść. Niektórzy brokerzy oferują możliwość wystawienia zlecenia typu: gwarantowane zlecenie Take Profit. W takim przypadku samo zlecenie będzie dla nas droższe, ale uzyskamy dodatkową gwarancje, która może się przydać w handlu na mało płynnych instrumentach. Niestety zlecenie z gwarantowanym poziomem TP nie jest często spotykaną praktyką. 

Czy zlecenie take profit gwarantuje mi osiągnięcie zysku?

Zlecenie take profit ustawiamy w miejscu, do którego spodziewamy się, że cena dojdzie. Oczywiście w przypadku, kiedy źle oceniliśmy rynek i cena zawróci, nie osiągając poziomu zlecenia take profit, nie zainkasujemy zysku z transakcji. Zatem samo ustawienie zlecenia TP nie gwarantuje zysku. Mało tego, jeśli rynek jest wystarczająco dynamiczny a my nie ustawiliśmy zlecenia Stop Loss, możemy doprowadzić do straty i/lub wyzerowania konta.

Cena bid i cena ask a zlecenie take profit. Czy na wykresie cena musi dotknąć mojego zlecenia żeby zrealizować zysk?

Jeżeli podejmiemy decyzję o zajęciu pozycji długiej to najpierw transakcja jest realizowana po kursie ASK (tym wyższym), a dopiero zamknięcie pozycji następuje po kursie BID. To sytuacja w zasadzie najprostsza jeżeli chodzi o optykę śledzenia wykresów. Otwierając pozycję po kursie BID automatycznie zaczynamy być na delikatnym minusie w związku ze spreadem. Natomiast kurs, który określamy w zleceniu stop loss oraz take profit to dokładnie ten kurs, który nanoszony jest na wykres. W takiej sytuacji, żeby doszło do aktywacji zlecenia SL bądź TP musi optycznie wykres dotknąć poziom naszego zlecenia.

Jeżeli jednak stwierdzasz,

że kurs będzie spadał i decydujesz się na transakcje krótką to pozycje zawierasz po kursie BID, a zamykasz po kursie ASK. Zajmując pozycję krótką i ustalając zlecenie stop loss cena nie musi optycznie dotknąć naszego poziomu zlecenia na wykresie. Wykres rysuje się po kursie BID, a nie po kursie ASK. Jeżeli zatem określisz SL np. na poziomie 3,8300 to cena na wykresie nie musi do niego dojść. Dla kursu ASK na poziomie 3,8300 kurs BID (widoczny na wykresie) może wynieść np. 3,8297 (wtedy spread wyniesie 3 pipsy). Wystarczy, że rynek dojdzie do poziomu 3,8297 i już zostaniemy wyrzuceni z rynku po kursie 3,8300.

Odwrotnie sytuacja ma się w przypadku zlecenia take profit

W takim przypadku niestety, ale kurs musi optycznie przekroczyć poziom naszego zlecenia, żeby doszło do realizacji zysków. Jeżeli mamy ustalony poziom Take Profit na 3,8200 to na poziomie 3,8200 musi się znaleźć kurs ASK. Ten kurs znajdzie się na tym poziomie gdy cena BID, na podstawie której rysuje się wykres spadnie poniżej 3,8200. Czyli np. przy cenie BID 3,8197 cena ASK może wynieść 3,82 i wtedy spread wyniesie 3 pipsy.

Jak korzystać ze zlecenia take profit?

Zlecenie take profit może być wykorzystywane np. w strategii opartej o wsparcia i opory. Zasada jest taka, że pozycje długie zajmujemy w okolicach wsparcia a pozycje krótkie – w okolicach oporów. Podobnie też wychodzimy z pozycji. Zlecenie take profit dla pozycji długiej umieszczamy w okolicach poziomu oporu na wypadek, gdyby cena zareagowała na ten poziom i zmieniła kierunek generując nam stratę.

Kiedy take profit ogranicza twoje zyski?

Załóżmy, ze ustawiliśmy zlecenie take profit w okolicach poprzedniego szczytu w obawie, że cena może zawrócić i trend ulegnie zmianie. Cena natomiast dynamicznie wybija poziom oporu realizując nasze zlecenie take profit i zamyka transakcję. W tej sytuacji zlecenie take profit ogranicza nasze zyski, gdyż cena „poszła” dalej w naszym kierunku. Oczywiście miejsce ustawienia zlecenia take profit wynika z naszej strategii i w takiej sytuacji nie powinniśmy żałować mniejszego zysku z transakcji. Jest to wpisane w trading.

Czy zlecenie take profit powinno być zawsze ustawiane?

Moment wyjścia z pozycji, niezależnie czy ze stratą, czy z zyskiem, powinien być elementem naszego trading planu. Generalnie dwa najpopularniejsze podejścia do zamykania pozycji wynikają ze stosowanej strategii:

- zlecenie take profit – ustawiamy w miejscu, w którym spodziewamy się, że cena może zawrócić i zmniejszy nasz zysk lub spowoduje stratę.

- brak zlecenia take profit – osiągnięty zysk zabezpieczamy w postaci zlecenia stop loss, które przesuwamy wraz z rosnącym zyskiem. Dajemy w ten sposób miejsce na rozwinięcie się trendu i maksymalne jego wykorzystanie na naszą korzyść.

Czytaj także: Co to jest Trading plan

Handel na Forexie, jak każda gra wiążąca się z potencjalnym zyskiem lub stratą pieniędzy, nierozerwalnie wiąże się z emocjami. Jednak decydując się na wejście na rynek powinniśmy się ich pozbyć i działać zgodnie z jasno określoną strategią. Po to właśnie tworzy się tzw. trading plan, którego charakt.. Czytaj
Co to jest Trading plan

Zlecenie take profit na platformie MetaTrader

Ustawianie Stop Loss i Take Profit

Pierwszym i najprostszym sposobem, aby dodać Stop Loss lub Take Profit do twojej transakcji, jest ustawienie ich od razu przy składaniu nowego zlecenia (Okno zlecenia).

dodawanie zlecenia take profit na mt4_1

Jest to bardzo proste. Wystarczy, że wpiszesz odpowiednią cenę w polach Stop Loss lub Take Profit. Pamiętaj, że zarówno Stop Loss jak i Take Profit zostanie aktywowany automatycznie w momencie kiedy rynek osiągnie wcześniej ustalony poziom cenowy. Kiedy pozycja będzie zarabiać, Take Profit zamknie automatycznie pozycję wtedy, gdy cena osiągnie określony wcześniej przez ciebie cel. Dzięki temu, nie trzeba otwierać nowej pozycji, aby móc korzystać z tych parametrów. To ty decydujesz, kiedy to zrobisz.

Dodawanie poziomów Stop Loss i Take Profit

Najprostszym sposobem dodania SL/TP do otwartych pozycji jest użycie linii zlecenia z poziomu wykresu. Po prostu przeciągnij, w górę lub w dół, linię zlecenia i upuść ją w wybranym miejscu.

dodawanie zlecenia take profit na mt4_2 

Po wykonaniu tej czynności, poziomy SL/TP pojawią się na wykresie. W ten sposób możesz równie szybko modyfikować już ustawione wcześniej poziomy SL/TP, dostosowując je do sytuacji na rynku.

Możesz to zrobić również z dolnego modułu "Terminal". Aby dodać lub zmodyfikować poziomy SL/TP, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na otwartej pozycji lub zleceniu oczekującym i wybrać polecenie "Modyfikuj lub usuń zlecenie".

 dodawanie zlecenia take profit na mt4_3

Zostanie wyświetlone okno modyfikacji zleceń, w którym możesz wprowadzić lub zmienić poziomy SL/TP według bieżącej sytuacji na danym rynku. Możesz również ustalić w punktach odpowiednią odległość od aktualnej ceny rynkowej.

 dodawanie zlecenia take profit na mt4_4

Zlecenie take profit na platformie xStation

Pierwszy i najprostszy sposób na dodanie Stop Loss lub Take Profit do Twojej transakcji to ustawienie ich już podczas zawierania nowego zlecenia.

 dodawanie zlecenia take profit podczas otwierania zlecenia

Zaznacz Stop Loss i Take Profit,

a następnie wpisz konkretne poziomy cen w polach Stop Loss lub Take Profit. Pamiętaj, że po ustawieniu zlecenia Stop Loss zostanie ono automatycznie zrealizowane, kiedy cena dojdzie do określonego poziomu. Take Profit zostanie zrealizowany automatycznie, gdy cena osiągnie określony zysk. Kiedy zawierasz pozycję długą (kupno), Stop Loss ustawia się poniżej, a Take Profit powyżej bieżącej ceny. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku pozycji krótkiej (sprzedaż). Tutaj Stop Loss musi być ustawiony powyżej, a Take Profit poniżej ceny otwartego zlecenia.

Należy pamiętać, że SL oraz TP można dodać do wcześniej otwartej pozycji, jak i zlecenia oczekującego. Ponadto, można je edytować w dowolnym momencie. Ustawianie zleceń Stop Loss i Take Profit nie jest niezbędne przy otwieraniu nowej transakcji, bowiem zawsze można je dodać później. Niemniej, silnie rekomendujemy, aby zawsze chronić swojej pozycje przed wejściem na rynek.

Dodawanie SL i TP na wykresie

Najprostszym sposobem na dodanie poziomów SL/TP do obecnie otwartej pozycji jest użycie linii na wykresie, które są oznaczone jako SL/TP. W tym celu, należy najechać kursorem na SL/TP, które są przyległe do ceny na wykresie, przeciągnąć i upuścić linię, w górę lub w dół, do określonego poziomu.

 dodawanie zlecenia take profit na wykresie

Po wprowadzeniu poziomów SL/TP, linie SL/TP pojawią się na wykresie. W ten sposób można łatwo i szybko modyfikować poziomy SL/TP.

Są też dwa inne sposoby dodawania poziomów Stop Loss i Take Profit za pośrednictwem modułu terminala. Pierwszy sposób, aby dodać lub zmodyfikować poziomy SL / TP, to dwukrotne kliknięcie na otwartym lub oczekującym zleceniu i otworzenie nowego okna z właściwościami instrumentu. Zostanie wyświetlone okno modyfikacji zleceń i pojawi się możliwość wprowadzenia/modyfikowania SL/TP według dokładnego poziomu rynkowego lub określenia punktów w przedziale od aktualnej ceny rynkowej.

 dodawanie zlecenia take profit na wykresie

Drugi sposób jest jeszcze szybszy. Wystarczy określić poziomy bezpośrednio z terminala. W tym celu, należy kliknąć na przycisk "+" w kolumnie SL lub TP i wpisać poziomy. Jak widać, to naprawdę proste i przydatne, gdy trzeba działać błyskawicznie.

 dodawanie zlecenia take profit

 

3 zasady prawidłowego wystawiania zlecenia Take Profit

W przypadku ustawiania zleceń typu Take Profit musimy pamiętać o trzech popularnych zasadach. Oto one:

  1. Uwzględnianie rynkowego spreadu. Należy wziąć pod uwagę, że zlecenie może być zrealizowanie po cenie BID lub ASK.
  2. Stosunek ryzyka do zysku. Żeby wystawić zlecenie Take Profit musisz wiedzieć jakie jest twoje ryzyko w transakcji czyli gdzie umieścisz zlecenie obronne Stop loss. Znając ten poziom staraj się uzyskać korzystny stosunek ryzyka do zysku czyli przynajmniej 1:2. Wtedy w długim terminie twoja strategia będzie zyskowna.
  3. Wystawianie zleceń Take Profit z uwzględnieniem poziomów wsparć i oporu. W przypadku transakcji sprzedaży, Take profit jest umieszczany kilka pipsów powyżej linii wsparcia. Różnica w pipsach pomiędzy zyskiem a poziomem wsparcia uwzględnia rozpiętość aktywów, dlatego też zaleca się unikanie ustawiania Take Profit na dokładnym poziomie wsparcia. Z drugiej strony, w przypadku transakcji kupna, należy umieścić take profit w kilku punktach poniżej linii oporu.

Kiedy warto anulować zlecenie Take Profit?

Inwestorów i traderów można podzielić na dwie grupy – pierwszą, która stosuje zlecenia zabezpieczające (ograniczające straty i realizujące zyski) i drugą, która jest wobec tych zleceń sceptyczna. Nie stosowanie zleceń automatycznych warto rozważyć między innymi wtedy, gdy inwestycja ma dłuższy horyzont czasowy, a linia trendu jest stabilna. O ile w przypadku kontraktów CFD i walut trend ten może być też spadkowy (pozycja krótka), o tyle w przypadku inwestowania w spółki notowane na giełdzie mowa jest o trendzie wzrostowym.

W takiej sytuacji można także korzystać z niepełnych zleceń sprzedaży,

czyli dokonywać zleceń take profit na tylko część wartości zawartej transakcji. Jeżeli nastąpi korekta, czyli spadek kursu, częściowy take profit zabezpieczy część zysków, a jeśli korekta nie wystąpi, a trend będzie kontynuowany, to tego rodzaju zlecenie nie spowoduje utraty większych zysków, gdyż część kapitału wciąż będzie zarabiać.

Jak duży może być poślizg cenowy przy zleceniu Take Profit?

 dodawanie stop loss i take profit na wykresie

 

Na wykresie naniesiono kolorami dwa poziomy: czerwony to poziom ceny BID, a zielony to poziom ceny ASK. W przypadku, gdy mamy wierzchołek cenowy problem jest w kwestii zlecenia stop loss. Jeżeli wprowadzisz poziom Stop Loss (SL) na poziomie maksimum cenowego to wystarczy, że kurs dobije do zielonej linii i zostaniesz z rynku wyrzucony.

W przypadku zaznaczonego dołka cenowego i zlecenia TP, jeżeli określisz w zleceniu krótkim TP na poziomie ostatniego dołka to kurs musi spaść optycznie poniżej dołka, do linii zielonej, żeby doszło do aktywacji twojego zlecenia.

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk