• Odbierz prezent
Zlecenia oczekujące typu limit. Jak działa i czym jest zlecenie Buy limit i sell limit?

Żeby zarobić np. na rynku Forex, musimy najpierw złożyć zlecenie. Możemy rozróżnić zlecenia służące do otwierania pozycji oraz do jej zamykania. Ale co ważniejsze musimy również wiedzieć, w jakim miejscu otworzyć bądź zamknąć pozycję żeby zrealizować zysk bądź zminimalizować stratę. I tu z pomocą przychodzą nam zlecenia typu limit, które omówimy w poniższym artykule.

Co to są zlecenia oczekujące?

Wyróżniamy dwa rodzaje zleceń na giełdzie; z natychmiastową realizacją i zlecenia oczekujące. Podczas gdy zlecenia natychmiastowe oznaczają, że zlecenie otwierane jest po aktualnej cenie rynkowej, to zlecenia oczekujące pozwalają ustawić zlecenia, które zostaną aktywowane wtedy, kiedy cena instrumentu finansowego osiągnie wybrany przez inwestora poziom.

Istnieją 4 rodzaje zleceń oczekujących, które możesz złożyć u każdego brokera:

  • Buy Stop
  • Sell Stop
  • Buy Limit
  • Sell limit

Jak działają zlecenia oczekujące?

Zlecenia oczekujące pozwalają nam poczekać i zawrzeć transakcję tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Zlecenie otwarcia pozycji występuje w czterech różnych wariantach, których wybór jest w pełni uzależniony od dokonanej przez inwestora analizy przyszłego rozwoju kursu.

Wielu traderów oprócz tego, że gra na forex, na co dzień pracuje. Tym samym nie każdy inwestor ma czas, żeby na bieżąco śledzić rynek i wychwytywać zachodzące na nim zmiany.

Dzięki zastosowaniu zleceń oczekujących buy stop czy sell stop, traderzy mają szansę na realizację transakcji po cenie jakiej oczekują. Nawet jeśli w danym momencie nie są w stanie obserwować ruchów cenowych. To znacznie ułatwia handel i pomaga w realizowaniu obranej strategii.

Co najważniejsze, zlecenia oczkujące można złożyć odpowiednio szybciej i to na dowolny okres. Trader może zaznaczyć, że chce, aby transakcja została zrealizowana po danej cenie, ale tylko, jeśli będzie miało to miejsce w przeciągu kilku godzin.

To jakie parametry będzie miało zlecenie, powinno zależeć od tego, jaką strategię stosuje inwestor. Może złożyć je na dowolny okres – zarówno kilku godzin, jak i kilku dni. Co najważniejsze, w przypadku, kiedy rynek pójdzie w zupełnie inną stronę niż spodziewał się tego inwestor i nie zapowiada się, aby cena doszła do oczekiwanego poziomu, zlecenie oczekujące może zostać anulowane.

Jak działa zlecenie oczekujące typu limit?

To zlecenie kupna lub sprzedaży, gdy na rynku wystąpi ‘cena limit’. Gdy na rynku wystąpi ‘cena limit’, zlecenie zostanie uruchomione i zrealizowane przy ‘cenie limit’ lub lepszej. Jeśli ‘zlecenie limit order’ nie zostanie uruchomione, pozostanie w systemie zgodnie z warunkami określonymi w sekcji ‘Good till Cancel’ (ważne do odwołania). W kontraktach CFD na rynku forex, na rynku spot metali oraz w kontraktach futures, ‘zlecenia limit’ muszą być ustawione minimalną ilość pipsów od aktualnej ceny rynkowej.

Grafika 1. Schemat działania zleceń typu limit

Grafika 1. Schemat działania zleceń typu limit

Jak wystawić zlecenie Buy limit?

Zlecenie buy limit umożliwia ustawienie zlecenia poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 100 USD i ustawisz zlecenie na poziomie 80 USD, to zlecenie zostanie aktywowane dopiero wtedy, kiedy cena osiągnie 80 USD. Wtedy zostanie dokonana transakcja kupna.

Grafika 2. Zlecenie buy limit na platformie Metatrader 4

Grafika 2. Zlecenie buy limit na platformie Metatrader 4 

Aktualna cena rynkowa jest powyżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

zlecenie buy limit

Jeśli uważasz, że rynek spadnie do pewnego poziomu, a następnie znowu zacznie rosnąć, złóż zlecenie Buy Limit.

Jak wystawić zlecenie Sell limit?

Zlecenie sell limit umożliwia ustawienie zlecenia sprzedaży powyżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 100 USD, a zlecenie sell limit ustawione jest na 120 USD, to w momencie, kiedy rynek osiąga 120 USD, realizowana jest transakcja sprzedaży.

Grafika 3. Zlecenie sell limit na platformie Metatrader 4

Grafika 3. Zlecenie sell limit na platformie Metatrader 4

Aktualna cena rynkowa jest poniżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

zlecenie sell limit

Jeśli uważasz, że rynek wrośnie do pewnego poziomu, a następnie znowu zacznie spadać, złóż zlecenie Sell Limit.

Wskazówka: Najlepszą metodą, żeby złożyć zlecenie oczekujące jest wykorzystanie funkcji bezpośrednio z wykresu na platformie handlowej.

Polowanie na ekstrema cenowe za pomocą zlecenia typu limit

Zlecenie z limitem jest składane, gdy chcesz zająć nową pozycję lub wyjść z otwartej pozycji po określonej cenie. Bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku strategii, w których do zajmowania pozycji wykorzystuje się poziomy cenowe poprzednich szczytów lub dołków.  

Zlecenia z limitem są powszechnie używane do wejścia na rynek w handlu kontrariańskim. Wykorzystujesz je wtedy, gdy nie spodziewasz się, że cena instrumentu  pomyślnie przebije opór lub poziom wsparcia. Innymi słowy, spodziewasz się, że cena instrumentu odbije się od oporu, aby spaść lub odbije się od wsparcia, aby wzrosnąć.

Na przykład: załóżmy, że na podstawie analizy rynku uważasz, że jest mało prawdopodobne, aby trwający ruch wzrostowy na EUR/USD zdołał pomyślnie pokonać opór. Dlatego według ciebie to dobra okazja do zajęcia krótkich pozycji, gdy EUR/USD zbliży się do tego oporu. Aby skorzystać z tej okazji, możesz złożyć zlecenie sprzedaży z limitem kilka pipsów poniżej tego poziomu oporu, aby twoje zlecenie Sell limit zostało zrealizowane, gdy rynek wzrośnie do wskazanej ceny lub nieco powyżej.

Oprócz korzystania ze zlecenia z limitem, kiedy cena zbliża się do oporu, możesz również użyć tego rodzaju zlecenia, gdy cena zbliża się do poziomu wsparcia. Na przykład, jeśli uważasz, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecny ruch spadkowy USD/CHF zatrzyma się i odwróci w pobliżu określonego poziomu wsparcia, możesz to wykorzystać do wejścia w pozycję długą, gdy USD/CHF zbliży się do tego wsparcia. W takim przypadku możesz złożyć zlecenie kupna z limitem kilka pipsów powyżej tego poziomu wsparcia, aby twoje zlecenie Buy Limit zostało zrealizowane, gdy rynek spadnie do określonej w zleceniu ceny.

Zlecenia z limitem służą również do określania momentów wyjścia z pozycji. Przed dokonaniem transakcji powinieneś już wiedzieć, gdzie chcesz realizować zysk, jeśli transakcja pójdzie po twojej myśli. Zlecenie z limitem umożliwia wyjście z rynku zgodnie z wcześniej ustalonym poziomem. Jeśli masz pozycję długą na parze walutowej, użyj zlecenia Sell limit, aby zrealizować swój target znajdujący się przy oporze. Jeśli jesteś w pozycji krótkiej, zlecenie Buy limit powinno zostać użyte do określenia celu znajdującego się przy poziomie wsparcia.

Popularne strategie z wykorzystaniem zlecenia  limit

Zlecenia z limitem mogą być stosowane w niżej wymienionych sytuacjach:

- w przypadku, gdy chcemy zagrać na zakończenie korekty w impulsie i dołączyć się do istniejącego trendu. Zlecenie typu LIMIT umieszczamy wtedy np. na zniesieniu Fibonacciego lub na zakończeniu korekty 1:1;

- w rozgrywaniu konsolidacji, kiedy cena porusza się między poziomymi ograniczeniami konsolidacji. Zlecenia typu LIMIT umieszczamy wtedy przy górnej bandzie (zlecenie Sell Limit) lub przy dolnej bandzie (zlecenie Buy Limit);

- w celu zagrania na cofnięcie przebitego ekstremum. Zlecenie typu LIMIT umieszczamy wtedy na wsparciu, które wcześniej było oporem (zlecenie buy limit) lub na oporze, które wcześniej było wsparciem (zlecenie sell limit).

Wykres 1. EURUSD – przykład strategii z wykorzystaniem zlecenia typu limit – zlecenie buy limit ustawiamy nad wsparciem spodziewając się odbicia ceny od tego poziomu

Wykres 1. EURUSD – przykład strategii z wykorzystaniem zlecenia typu limit – zlecenie buy limit ustawiamy nad wsparciem spodziewając się odbicia ceny od tego poziomu

Poziomy wsparcia i oporu a zlecenia oczekujące typu limit

Opory i wsparcia to obszary, w których cena miała trudności, aby kontynuować – odpowiednio – wzrosty lub spadki. Oba obszary są wynikiem dużej koncentracji zleceń z limitem na tych poziomach cenowych. W pobliżu oporu inwestorzy złożyli nieproporcjonalną liczbę zleceń sprzedaży z limitem.

Handel przy użyciu zleceń Sell limit rozpoczyna się w momencie, gdy cena instrumentu zbliża się do oporu. Wtedy istniejące skoncentrowane zlecenia sprzedaży z limitem zostają zrealizowane. To zwykle powoduje powrót ceny spod poziomu oporu. Jeśli cena przetrwa tę falę podaży, będzie nadal rosła i wybije poziom oporu. Wtedy zlecenia sprzedaży z limitem (Sell Limit) zostaną prawdopodobnie wyczerpane i „w grze” pozostają głównie zlecenia Buy Stop.

Gdy cena wzrośnie powyżej określonej ceny, wówczas używane są zlecenia Buy Stop. Inwestorzy będący w krótkich pozycjach korzystają z nich do zamykania swoich pozycji. Kupujący z kolei używają ich do wejścia, gdy cena przekracza kluczowe poziomy. Ponieważ cena wybiłała poziom oporu, prawdopodobnie pojawi się wiele zleceń typu Buy Stop, zarówno od kupujących, jak i od sprzedających zamykających swoje pozycje, co pomaga przyspieszyć wzrosty ceny.

Gdy cena przekroczy poziom oporu, nazywa się to wybiciem. Wielu inwestorów zajmuje pozycję długą na wybicie powyżej oporu, ponieważ wierzą, że inni uczestnicy rynku też będą to robić. Stąd przekonanie, że istnieje wiele zleceń Buy Stop właśnie powyżej oporu.

W rzeczywistości nie zawsze tak jest. Ruch ceny powyżej oporu może również skutkować fałszywym wybiciem. To wtedy cena przesuwa się powyżej oporu, ale nie ma wystarczającego zainteresowania ze strony kupujących, aby utrzymać cenę na tym poziomie. Zamiast tego wraca więcej grających na krótko, spychając cenę z powrotem poniżej oporu.

Jesteś początkującym inwestorem rynku Forex? Oto jak powinieneś korzystać ze zleceń typu limit

Krok 1: Zidentyfikuj trend wzrostowy

Szukaj na wykresie sekwencji wyższych szczytów i wyższych dołków.

trend wzrostowy 

Krok 2: Poczekaj na przebicie oporu

Nie chcesz wchodzisz w pozycję od razu po tym, jak cena przebije opór.

Skończy się na tym, że kupisz po najwyższej cenie z kiepskim stosunkiem zysku do ryzyka.

Dlatego lepiej:

Krok 3: Umieść zlecenie Buy Limit w pobliżu miejsca gdzie opór stał się wsparciem

Poczekaj, aż rynek wróci do miejsca, w którym na niego czekasz.

zlecenie buy limit

 Oto, co osiągniesz, używając zleceń z limitem: 

  • zyskasz korzystniejszy stosunek ryzyka do zysku (Risk to Reward), 
  • nie będziesz próbował gonić ceny, by wejść w pozycję, 
  • staniesz się bardziej cierpliwym traderem nie działającym pod wpływem emocji, 
  • prawdopodobnie zminimalizujesz szansę na wyzerowanie konta. 

 

Przedstawione w artykule schematy zagrań i sposoby wykorzystywania zleceń oczekujących są tylko i wyłącznie opiniami autora i propozycjami, które najczęściej są wykorzystywane na rynku. 

Notowania: GBPUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GBPUSD/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk