• Odbierz prezent
ZEW Kogeneracja [opinia Biura Maklerskiego Bank Pekao] - pułapy cenowe
fot. materiał własny

Podsumowanie aktów prawnych:

 • Ustawodawstwo określa metodologię kalkulacji pułapów cenowych dla elektrowni (węgiel kamienny, brunatny, gaz, biomasa, wiatr, woda) według technologii produkcji.
 • Ustawodawstwo określa metodologię obliczania pułapu cenowego dla spółek obrotu.

 

Wpływ na segmenty wytwarzania:

 • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej przez elektrownie powyżej pułapów cenowych będą musiały zostać przekazane na Fundusz Wypłaty Różnic w Cenach w okresie 12.22-12.23, ale uwzględniając kalendarz wyborczy (wybory samorządowe w 2024 r.) oraz fakt, że cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych może wyraźnie wzrosnąć w 2024 r. w stosunku do 2023 r. zakładamy, że mechanizm ten zostanie przedłużony do końca 2024 r.
 • Pułap cenowy obejmie wszystkie koszty zmienne elektrowni opalanych paliwami kopalnymi (węgiel, gaz, biomasa, węgiel brunatny), tj. koszt paliwa i CO2 oraz zapewni 3% marży i dodatkowe 50 zł/MWh na pokrycie kosztów stałych.
 • OZE poza wsparciem systemu aukcyjnego będą musiały wpłacać do Funduszu Płatności Różnic Cenowych przychody powyżej ceny referencyjnej dla określonej technologii w okresie 12.22-12.23.
 • Ta ustawa wyraźnie zmniejszy zyski wytwórców energii elektrycznej w 2023 r., ponieważ transfery do Funduszu Wypłacania Różnic Cenowych nie będą rekompensowane, jednak średnio wszystkie koszty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej powinny być pokrywane pułapami cenowymi.

 

Kalkulacja pułapu cenowego dla elektrowni

 • Pułap cenowy dla jednostek na węgiel kamienny = (koszt węgla + koszt CO2) + 3% marża ceny energii (80%TGeBase+20%TGePeak) + 50 zł/MWh
 • Pułap cenowy dla węgla brunatnego = (koszt węgla brunatnego + koszt CO2) + 3% marża ceny energii (80%TGeBase+20%TGePeak) + 50 zł/MWh
 • Pułap cenowy na biomasę = (koszt biomasy) + 3% marża ceny energii (80%TGeBase+20%TGePeak) + 50 zł/MWh
 • Pułap cenowy dla jednostek gazowych = (koszt gazu + koszt CO2) + 3% marża ceny energii (80%TGeBase+20%TGePeak) + 50 zł/MWh
 • Pułap cenowy dla OZE poza systemem aukcyjnym jest równy cenie referencyjnej.

 

Podkreślamy, że pułapy cenowe dla paliw kopalnych będą różne dla każdej spółki, ponieważ pułapy cenowe będą obliczane na podstawie kosztu paliwa i CO2 w sprawozdaniach finansowych spółki za dany okres.

Podsumowując, pułap cenowy dla elektrowni konwencjonalnych powinien wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów zmiennych (koszt paliw i CO2), bez względu na to, ile firma zapłaci za paliwa i uprawnienia do emisji CO2. Dodatkowo spółka otrzyma 3% marży od średniej ceny (80%TGeBase+20%TGePeak) oraz 50 zł/MWh na pokrycie kosztów stałych. Średnio powinny one wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Zatem zakładając, że elektrownia nie będzie generować zysków ani strat na innej działalności (obrót, sprzedaż ciepła itp.), wynik elektrowni średnio powinien być zbliżony do przychodów CRM.

Nasza opinia: NEGATYWNA

W naszym ostatnim raporcie zakładaliśmy, że polski rząd wprowadzi zaproponowane wcześniej przez KE pułapy cenowe na poziomie 180 EUR/MWh. Decyduje się jednak na wprowadzenie pułapów cenowych równych (koszt paliwa + koszt CO2) + 3% marża ceny mocy (80%TGeBase+20%TGePeak) + 50 zł/MWh. Naszym zdaniem taka konstrukcja pułapu cenowego pozwoli jedynie na pokrycie kosztów paliw i CO2 oraz pozwoli wygenerować marżę wystarczającą do pokrycia kosztów stałych. Zatem zakładając, że Elektrociepłownia nie będzie generować zysków ani strat na innej działalności (obrót, zielone certyfikaty itp.), wyniki Kogeneracji S.A. i EC Zielona Góra będą zbliżone do wyników uzyskanych na sprzedaży ciepła i przychodach z CRM.

Takie rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne dla EC Zielona Góra, która miała odnieść duże korzyści z wieloletniego kontraktu z PGNIG na dostawy gazu po cenie indeksowanej inflacją. Przy założeniu pułapu cenowego na poziomie 180 EUR/MWh i cenie gazu 17,5 EUR/MWh (plus wskaźnik inflacji) w 2023e spółka miała osiągnąć wyjątkowo wysoki wynik na sprzedaży energii, jednak teraz wynik ten będzie znacznie niższy. Sądzimy, że będzie on zbliżony do wyniku na sprzedaży ciepła i przychodów z CRM.

ZEW Kogeneracja [opinia Biura Maklerskiego Bank Pekao] - pułapy cenowe - 1

 

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

 


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk