• Odbierz prezent
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Postanowienie w sprawie decyzji Ministra Klimatu (dostosowanie do kBAT) (2021-03-16 20:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Postanowienie w sprawie decyzji Ministra Klimatu (dostosowanie do kBAT)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nawiązując do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 11 maja 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 marca 2021 roku, Spółka otrzymała kolejne postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”) z dnia 12 marca 2021 roku, w sprawie wstrzymania wykonania postanowienia WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji Ministra Klimatu, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego dla bloku energetycznego o mocy 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.) do wymagań konkluzji BAT. Wyżej przytoczona decyzja udziela Spółce czasowego odstępstwa od granicznych wielkości emisji określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w zakresie emisji tlenków azotu, pyłu, rtęci i dwutlenku siarki do powietrza.

Spółka powzięła również informację, że do WSA wpłynęło zażalenie Ministra Klimatu na niekorzystne dla Spółki poprzednie postanowienie WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji Ministra Klimatu, o którym to postanowieniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku.

Postanowienie z dnia 12 marca 2021 roku oznacza tym samym, że Spółka nadal może korzystać ze zmienionego Pozwolenia Zintegrowanego m.in. w zakresie odstępstwa od granicznych wielkości emisji.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Piotr WoźnyPrezes Zarządu
2021-03-16Maciej NietopielWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk