• Odbierz prezent
ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2022r. (2022-06-23 14:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ZENERIS PROJEKTY S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2022r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Emitenta w dniu 23.06.2022r.
1) p. Mariusz Kostrzewa dysponujący na tym ZWZ 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji, z których przysługiwało 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 89,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 28,7% głosów ogółem w Spółce.
2) p. Fabian Siemiatowski dysponujący na tym ZWZ 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których przysługiwało 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów, co stanowi 11,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 3,5% głosów ogółem w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZENERIS PROJEKTY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego8
(ulica)(numer)
+48 663 010 850
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7781443077300517716
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Mariusz KostrzewaPrezes Zarządu
2022-06-23Fabian SiemiatowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk