• Odbierz prezent
Zeneris Projekty planuje ofertę publiczną akcji w II kwartale i debiut na NewConnect w 2021 roku
fot. freepik.com

Zeneris Projekty S.A., dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji o wartości do 3 mln zł, które warunki zostaną zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl w II kwartale 2021 roku. Model biznesowy ukierunkowany na współpracę z przedsiębiorcami, rosnący pipeline projektów, przekraczający wartość 70 mln zł, zdywersyfikowane dwa segmenty biznesowe (fotowoltaik i hydroenergetyka) czy atrakcyjny rynek wspierany przepisami UE to wybrane czynniki budujące potencjał komercyjny Zeneris Projekty. Planami rozwojowymi spółki jest wzrost skali realizowanych inwestycji PV oraz przeprowadzenie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji będzie Dom Maklerski INC S.A.

Zeneris Projekty to spółka z 14-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych w branży OZE. Klientami strategicznymi firmy są przedsiębiorstwa. Oferuje ona kompleksową usługę realizacji inwestycji, w skład której wchodzą: bezpłatny audyt energetyczny, opracowanie koncepcji i projektu, pomoc w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych, realizacja i wsparcie w pozyskaniu finansowania. Zeneris Projekty historycznie współpracowała z takimi podmiotami jak Ikea, Volkswagen, Tauron Ciepło, Energa Wytwarzanie, czy miasta Poznań, Wrocław, Gdańsk. Dotychczas firma zrealizowała niemal 300 projektów hydro i fotowoltaicznych.

- Od 14 lat projektujemy i realizujemy dla naszych klientów biznesowych inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii

Zaczynaliśmy od projektów hydroenergetycznych dedykowanych dla inwestorów prywatnych oraz firm energetycznych Skarbu Państwa, a półtora roku temu uzupełniliśmy naszą ofertę o kompleksową realizację inwestycji fotowoltaicznych. Sprzyjające warunki rynkowe połączone z naszymi przewagami konkurencyjnymi skłoniły nas do decyzji o przeprowadzeniu publicznej akcji, która przyspieszy rozwój skali działalności. Następnym krokiem będzie debiut na rynku NewConnect, który zamierzamy zrealizować jeszcze w bieżącym roku - mówi Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty S.A.

Zamiarem spółki jest dalszy wzrost skali biznesu w ujęciu organicznym poprzez realizację kolejnych kontraktów z klientami z sektora MSP oraz poprzez możliwe akwizycje - firm z branży PV, położonych głównie w centralnej i wschodniej części Polski (obecnie Zeneris Projekty realizuje kontrakty przede wszystkim na obszarze Wielkopolski, Pomorza Zachodniego i na Dolnym Śląsku). Spółka zamierza także rozszerzyć zakres oferowanych produktów w realizowanych inwestycjach, związanych m.in. z magazynowaniem energii oraz w realizacji rozwiązań hybrydowych w energetyce rozproszonej.

- Prognozy wskazują, że branża fotowoltaiczna w najbliższych latach pozostanie perspektywicznym i dynamicznie rosnącym rynkiem

Sprzyjać mu będą rosnące ceny energii elektrycznej przy jednoczesnym spadku cen technologii fotowoltaicznych i wzroście ich wydajności. Widzimy swoje szanse szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, optymalizujących koszty energii, którzy w zdecydowanej większości nie posiadają instalacji PV. Rynek jest bardzo duży i chcemy być jego znaczącą częścią - dodaje Mariusz Kostrzewa.

Informacje rynkowe wskazują na skokowe wzrosty zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi w Polsce. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana fotowoltaiki w polskim systemie elektroenergetycznym 1 lutego 2021 roku przekroczyła 4 GW (4 088,9 MW). Dane dotyczą wszystkich instalacji zgłaszanych do firm dystrybucyjnych, zarówno przez klientów detalicznych, jak i hurtowych/instytucjonalnych. W kolejnych latach prognozowane jest utrzymanie tempa wzrostu instalowanej mocy. W latach 2021-2022 do eksploatacji może zostać oddanych ok. 2,8 GW* farm PV. Prognozy wskazują, że do 2025 roku całkowita moc w fotowoltaice może osiągnąć poziom 7,8 GW*, jednakże patrząc na dotychczasowe tempo wzrostu, wartość ta może być osiągnięta wcześniej. W sektorze mikro i małych instalacji prognozuje się dominację segmentu prosumentów indywidualnych oraz biznesowych.

* Źródło: Raport EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. https://ieo.pl/pl/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2020.

***

O spółce:

Zeneris Projekty S.A. posiada ponad 14 letnie doświadczenie w przygotowaniu, projektowaniu i realizacji odnawialnych źródeł energii. Zespół Zeneris Projekty to wysoko wykwalifikowana grupa fachowców
z wieloletnim doświadczeniem w branży energii odnawialnej. Spółka realizuje dla swoich klientów inwestycje
w hydroenergetykę oraz w instalacje fotowoltaiczne. Równocześnie Zeneris jest też biurem projektowym
w zakresie budownictwa wodnego. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów OZE dla firm i samorządów. W swoim portfelu ma wykonane dokumentacje zarówno na farmy fotowoltaiczne, jak również projekty o mniejszych mocach i projekty prosumenckie, których realizacją zajmuje się od 2018 roku. Firma zajmuje się również projektowaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla samorządów i obiektów przemysłowych.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk