• Odbierz prezent
Zdolność kredytowa. Jak sprawdzić zdolność kredytową? Jak liczona jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa kalkulator

Osoby starające się o udzielenie kredytu doskonale wiedzą z jakimi trudnościami trzeba się zmierzyć. Bez względu na to, o jakie zobowiązanie chodzi instytucje udzielające zgody na przyznanie kredytu wyliczają kredytobiorcy jego zdolność.

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to jest zdolność kredytowa,

 • Co wpływa na zdolność i wysokość kredytu,

 • Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową,

 • Czym jest historia kredytowa oraz

 • Jak zwiększyć zdolność kredytową

Co to jest zdolność kredytowa? Definicja

Zdolność kredytowa jest to możliwość spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę wraz z wszystkimi dodatkowymi kosztami w ustalonych w umowie terminach. Zdolność kredytowa jest to także określenie maksymalnej kwoty jaką bank przyzna klientowi, o ile w ogóle klient jest zdolny wziąć na siebie zobowiązanie. Zdarzają się przypadki, kiedy bank całkowicie odrzuca wniosek klienta i dyskwalifikuje go z możliwości otrzymania kredytu.

Przyjrzyjmy się sytuacji z nieco innej perspektywy,

podczas pożyczania pieniędzy (zwłaszcza większych kwot) znajomemu, chcemy znać jego sytuację finansową i mieć pewne rozeznanie, czy jest on w stanie w przyszłości zwrócić pożyczone środki. Podobnie wygląda to w przypadku banku, jednak jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Bank i osoba odpowiedzialna za przyznanie kredytu nie musi osobiście poznać klienta i dowiadywać się, czy jest on osobą godną zaufania i czy po zobowiązaniu się do spłaty kredytu rzeczywiście to zrobi. Dla instytucji ważne są jedynie fakty i obowiązujące procedury. Klient przed uzyskaniem zgody musi wykazać się zdolnością kredytową na którą wpływ ma wiele czynników.

Do czego potrzebna jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa będzie konieczna w większości przypadków, gdy klient stara się o pożyczenie środków od instytucji bankowej. Zdolność kredytowa jest potrzebna kredytobiorcy do uzyskania między innymi:

 • kredytu hipotecznego,

 • kredytu inwestycyjnego,

 • kredytu konsolidacyjnego,

 • kredytu samochodowego,

 • kredytu firmowego,

 • kredytu inwestycyjnego,

 • pożyczka,

 • karta kredytowa,

 • leasing,

 • kredyt odnawialny,

 • zakup produktów w rozłożeniu na raty.

Istnieje wiele produktów kredytowych, powyżej zostały wymienione najpopularniejsze z nich, jednak z pewnością znaleźć można jeszcze inne rodzaje zobowiązań, gdzie konieczne będzie posiadanie zdolności kredytowej. Nie w każdym z powyższych przypadków zdolność kredytowa jest potrzebna w takim samym stopniu. Weźmy pod uwagę zakup telefonu o wartość 2 000 PLN w rozłożeniu na raty i kredyt hipoteczny na mieszkanie wartości 400 000 PLN. Zapewne większość z nas uzyskałaby zgodę na utrzymanie kredytu w wysokości 2 000 PLN lub zakup produktu w rozłożeniu na raty. W przypadku zakupu mieszkania, sytuacja wygląda nieco inaczej, co wiąże się z jego wartością.

Wpływ zdolności kredytowej na uzyskanie kredytu. Jaka zdolność kredytowa do kredytu hipotecznego?

Zdolność kredytowa jest jedną z najważniejszych kwestii podczas rozpatrywania wniosku o kredyt. W zależności od rodzaju kredytu istnieją inne czynniki, które są konieczne, aby decyzja była pozytywna. W przypadku kredytu hipotecznego konieczny jest wkład własny. Wkład własny jest to określona procentowo część wartości nieruchomości, którą konsument musi posiadać. Wkład własny najczęściej waha się w granicach 10-20% wartości lokalu, czy działki. Biorąc pod uwagę ważność zdolności kredytowej i wkładu własnego, to zdolność jest zdecydowanie istotniejszym czynnikiem, wpływającym na ocenę potencjalnego kredytobiorcy. Co wpływa na zdolność kredytową zostało omówione w kolejnym akapicie.

Czynniki, wpływające na zdolność kredytową

Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, dotyczących zarówno obecnej sytuacji finansowej klienta, jak i historii jego zobowiązań. Do najważniejszych czynników wpływających na określenie zdolności kredytowej należą:

Wysokość i regularność osiąganych dochodów

Im wyższe klient osiąga dochody w skali miesiąc tym łatwiej jest mu ubiegać się o dobre warunki kredytu. Dodatkowy wpływ może mieć czas zatrudnienia w danym miejscu pracy. Przykładowo osoba, pracująca na danym stanowisku w konkretnym miejscu pracy około roku jest w lepszej sytuacji niż nowo zatrudniony, którego czas pracy wynosi 2 miesiące,

Forma zatrudnienia lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Istotny wpływ na zdolność kredytową na rodzaj umowy regulujący stosunek pracy. Przykładowo, ubiegając się o kredyt hipoteczny w najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione, objęte umową o pracę na czas nieokreślony.

Spłacone kredyty i zobowiązania

Posiadane przez kredytobiorcę przeszłe zobowiązania i ich przebieg również mają znaczący wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Bank ma wgląd do naszej historii kredytowej, gdzie udokumentowane są między innymi rodzaj otrzymanego kredytu, regularność spłaty rat, cel zobowiązania itp. Jeżeli kredytobiorca miał w przeszłości problem ze spłatą zobowiązania może to wpłynąć niekorzystnie na decyzję odnośnie przyznania kredytu.

Rodzaj kredytu

Zdecydowanie inne wymagania są stawiane, w przypadku osób ubiegających się o przyznanie kredytu gotówkowego, gdzie cel na jaki zostanie przeznaczona dana kwota nie jest zabezpieczeniem dla banku. Przykładowo kredytobiorca ubiega się o kredyt gotówkowy w wysokości 200 000 PLN, a inny o przyznanie takiej samej kwoty w postaci kredytu hipotecznego. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest osoba, która zastawia pod hipoteką mieszkanie. Dlaczego? W przypadku utraty dochodu przez kredytobiorcę i braku możliwości kontynuacji spłaty reszty zobowiązania, bank przejmuje mieszkanie w celu sprzedaży go i odzyskania należnych mu środków.

Wiek

Kolejną ważna kwestią jest wiek konsumenta, osoby młode są oceniane jako nieprzewidywalne, a ich zatrudnienie i dochód nie jest stabilny. Z kolei maksymalny wiek przypada zazwyczaj na około 70 lat. Banki nie chcą przyznawać kredytów osobom starszym ze względu na niepewność dotyczącą długości życia i ewentualnej spłaty zobowiązania przez krewnych. Kolejną kwestią są kredyty długoterminowe np. o okresie spłaty 30 lat. Przejście na emeryturę zazwyczaj oznacza spadek dochodów, co może wiązać się z zaprzestaniem spłaty zobowiązania.

Okres kredytowania

Logicznym jest fakt, że im dłuższego okresu czasu dotyczy spłata zobowiązania, tym kwota możliwa do uzyskania jest wyższa.

Wykształcenie

Instytucje bankowe zdecydowanie lepiej rozpatrują wnioski osób o wyższym wykształceniu. Banki zakładają, że kredytobiorcy posiadającemu wyższe wykształcenie łatwiej jest zdobyć lepiej płatną i stabilniejszą pracę.

Stan cywilny

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego wpływa na niższe koszty utrzymania każdego z domowników, przy podwójnym wynagrodzeniu. Banki lepiej rozpatrują wnioski osób, będących w związkach małżeńskich.

Liczba osób, które utrzymuje kredytobiorca

Jak wiadomo dzieci nie są osobami zarabiającymi, a całkowity koszt ich utrzymania, który potrafi być bardzo wysoki spoczywa na rodzicach. Dla banku, osoby posiadające dzieci są z pewnością w bardziej stabilnej sytuacji, jednak koszt życia takiej rodziny jest wyższy.

Podjęte zobowiązania

Jeżeli posiadasz już kredyt lub inne zobowiązania będzie Ci trudniej uzyskać kolejny kredyt. Przed przyznaniem pozytywnej decyzji kredytowej, instytucja bankowa bierze pod uwagę wszystkie stałe koszty, które ponosisz w przeciągu miesiąca. Poza czynszem i wszelkimi opłatami (w tym media, wyżywienie, samochód) na niekorzyść kredytobiorcy wpływają konieczne do spłaty zobowiązania.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jeżeli po wizycie w banku wciąż nie jesteś zadowolony z przyznanej Ci zdolności kredytowej istnieje kilka sposobów na zwiększenie jej. Najpopularniejszymi i najlepszymi metodami na zwiększenie zdolności kredytowej są:

 • Wydłużenie okresu kredytowania. Jeżeli z okresu spłaty - 10 lat, zrobimy 15 lat, jesteśmy w stanie uzyskać zdecydowanie większą kwotą. Jest to także korzyść dla banku, gdyż każda rata zawiera część oprocentowania, a to przekłada się na większy zysk usługodawcy.

 • Ulepszenie historii kredytowej. Zamiast kupować sprzęty elektroniczne całkowicie za gotówkę, można rozłożyć kwotę na raty. Przykładowo kupując telewizor, w jednym ze sklepów AGD i RTV możemy skorzystać z rozłożenia jego ceny na kilka lub kilkanaście rat, najczęściej usługa taka nie jest oprocentowana i nie naraża to konsumenta na dodatkowe koszty. Jeżeli zobowiązanie zostanie spłacone terminowo, z pewnością zostanie wzięte pod uwagę jako pozytywna część historii kredytowej.

 • Rezygnacja z posiadanych produktów kredytowych. Jeżeli posiadasz kartę kredytową, dużym plusem będzie rezygnacja z niej, dzięki temu pozbędziesz się produktu kredytowego, który wpływa na zmniejszenie zdolności kredytowej.

 • Dołączenie kredytobiorcy. Rozłożenie kredytu na 2 osoby zdecydowanie poprawia sytuację kredytobiorcy, co zostało opisane w powyższym akapicie. Kredytobiorcą, którego dołączamy do zobowiązania nie musi być wcale współmałżonek.

Jak sprawdzić zdolność kredytową? Jak liczona jest zdolność kredytowa?

W artykule o Biurze Informacji kredytowej - BIK pisaliśmy dokładnie na czym polega działalność instytucji i jak przebiega weryfikacja kredytobiorcy przez bank. BIK oraz BIG umożliwia instytucjom bankowym wgląd do danych dotyczących historii kredytowej danej osoby. Dzięki temu instytucja bankowa przed udzieleniem kredytu może sprawdzić jak wyglądały poprzednie spłaty zobowiązań przez klienta, dodatkowo wystawia kredytobiorcy ocenę. Każdy z nas może wygenerować raport BIK, w którym są zawarte poszczególne informacje dotyczące naszej wiarygodności. Zakładając konto i logując się, otrzymasz bezpłatny raport dotyczący Twojej zdolności kredytowej raz na pół roku. Poniżej przedstawimy koszt związany z pobraniem raportu dla klientów indywidualnych. Owy raport można pobierać wielokrotnie.

Zdolność kredytowa. Jak sprawdzić zdolność kredytową? Jak liczona jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa kalkulator - 1

Koszt związany z pobraniem raportu BIK dla klientów indywidualnych. Źródło: BIK

Historia kredytowa - czy potrzebna do zdolności kredytowej?

Historia kredytowa jest jednym z elementów składających się na ocenę zdolności kredytowej. Jest to zbiór wszystkich danych o kliencie, zgromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej. Historia kredytowa dotyczy wszystkich aktualnych zobowiązań, jak i tych przeszłych oraz całego ich przebiegu. W historii kredytowej zawarte są wszelkie informacje z ostatnich kilku lat i dotyczą one produktów kredytowych z jakich korzystał konsument, są to zarówno karty kredytowe oraz limity na koncie osobistym.

Zdolność kredytowa kalkulator

Dzięki narzędziu takiemu jak kalkulator zdolności kredytowej, klient może bez wizyty w banku ocenić swoją zdolność kredytową. Dane jakie uzyska po skorzystaniu z kalkulatora mogą różnić się od oceny jaką wystawiłby bank, gdyż każda instytucja bierze pod uwagę inne wartości. Podobnie wygląda to w przypadku gdy udamy się kilku różnych banków. Wystawiona przez nie ocena zdolności kredytowej może być inna, ze względu na wagę czynników, które są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny.


Chcesz ocenić swoją zdolność kredytową? Kliknij w poniższy button, a zostaniesz przekierowany do kalkulatora zdolności kredytowej

Kalkulator zdolności kredytowej


 

Ocena BIK, a zdolność kredytowa

Na ocenę zdolności kredytowej składa się historia kredytowa, co zostało przeanalizowane powyżej. Historia kredytowa oraz ocena BIK klienta jest dostępna dla banku w Biurze Informacji Kredytowej. Według dostępnych na stronie BIK danych, około 90% wystawionych opinii to opinie pozytywne. Skąd BIK bierze informacje o kredytobiorcach? Podczas podpisywania umów dotyczących produktów kredytowych klient wyraża zgodę na przetwarzanie informacji.

Jak usunąć z BIK informacje? Popularne hasło “czyszczenie BIK” nie jest do końca tym, co może sugerować

Aby wyczyścić swoją historię kredytową w Biurze Informacji kredytowej musi upłynąć 5 lat od zakończenia spłaty zobowiązania. Usunięciu podlegają jedynie nieprawdziwe i przedawnione informacje. Istnieje jeszcze jednak sytuacja, w której możesz usunąć z BIK dane - w przypadku, gdy spłata zobowiązania przebiegała terminowo, a Ty wnosisz o odwołanie zgody na przetwarzanie danych.

Raport BIK. Jak uzyskać raport BIK?

Raport BIK jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej w zakładce klienci indywidualni - raport BIK. Klient w każdej chwili może wygenerować taki raport i obowiązuje go opłata w wysokości 39 PLN. Jeśli jednak nie potrzebujesz wglądu do takiego raportu częściej niż raz na pół roku, wystarczy założyć konto i zalogować się do BIK, a uzyskasz darmowy raport raz na pół roku.

Czy w każdym banku uzyskam taką samą zdolność kredytową?

Tak jak zostało to nadmienione powyżej każda instytucja ma inne prodecury udzielana kredytów, a ocena zdolności kredytowej przebiega na różnych zasadach. Niektóre banki stawiają na pierwszym miejscu osiągany miesięczny dochód, inne umiejscowione na pierwszej pozycji równorzędnie wysokość dochodu i pozytywną historię kredytową. Czy warto odwiedzić wszystkie instytucję finansowe udzielające kredytów, aby sprawdzić która z nich najlepiej oceni Twoją zdolność kredytową? Niekoniecznie, niestety każda wizyta w placówce, której celem jest ubieganie się o przyznanie kredytu pozostawia po sobie ślad. Podczas, gdy Ty składasz wniosek, bank przesyła taką informację do Biura Informacji Kredytowej. Dane w BIK są aktualizowane średnio raz w tygodniu.


Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk