• Odbierz prezent
: Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69b ustawy o ofercie publicznej (2021-05-04 18:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia:2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69b ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 4 maja 2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 oraz art. 69b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Sebastiana Wojciechowskiego dotyczące udzielenia przez Sebastiana Wojciechowskiego instrumentu finansowego uprawniającego do nabycia akcji Spółki w przyszłości po spełnieniu się określonych warunków zawieszających.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie w trybie art. 69 i art. 69b ustawy o ofercie (RB nr 18_2021).pdfZawiadomienie_załącznik do RB 18_2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. (the “Company”) hereby announces that on 4 May 2021 the Company received a notification from Sebastian Wojciechowski based on Article 69 and Article 69b of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 on granting a financial instrument entitling its holder to acquire shares in the Company in the future upon occurrence of certain condition precedents.

The notification constitutes an appendix to this current report.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Sebastian WojciechowskiPrezes ZarzaduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk