• Odbierz prezent
: Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej (2021-07-06 15:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia:2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Sebastiana Wojciechowskiego dotyczące zmniejszenia udziału Sebastiana Wojciechowskiego w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 50% w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB 33_2021.pdfZałącznik_Attachment_RB 33_2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. (the “Company”) hereby announces that on 6 July 2021 the Company received a notification from Sebastian Wojciechowski based on Article 69 and Article 69a of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 on decreasing Sebastian Wojciechowski share in the share capital of the Company and in the total number of votes at the general shareholders’ meeting of the Company below 50% due to the registration of the Company’s share capital about which the Company informed in its current report No. 32/2021 dated 1 July 2021.

The notification constitutes an appendix to this current report.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-06Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk