• Odbierz prezent
Zaskakująco gwałtowny wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych! Kurs eurodolara (EURUSD) w trendzie spadkowym

W ostatnim tygodniu marca polski złoty pozostaje w trendzie spadkowym, gdzie we wtorek para EUR/PLN utrzymywała się powyżej 4,65, a USD/PLN wzrósł w okolice 3,97. Notowaniom polskiego złotego jak i innych walut wschodzących ciążył silny dolar, gdzie para EUR/USD zbliżyła się do poziomu 1,17.

Polski złoty pozostaje pod presją podaży

Klimat do słabości rodzimej waluty umożliwiła gołębia polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego, dająca przyzwolenie do notowań kursów walutowych z polskim złotym na podwyższonych poziomach. Sytuacja pandemiczna w krajach Europy Środkowo – Wschodniej nie odbiega znacząco od polskiej, a mimo to PLN jest w ostatnim czasie wyraźnie słabszy od czeskiej korony, czy węgierskiego forinta. Od momentu interwencji walutowych NBP utrzymywana jest słabość złotego.

Doprowadziło to do zauważalnej dywergencji pomiędzy EUR/PLN oraz EUR/CZK

Ponadto, EUR/HUF w ostatnich dniach również nie podążył ścieżką widoczną na EUR/PLN, co jest powodowane przez mniej gołębie stanowisko banku centralnego Węgier niż NBP. Dodatkowo, nad polskim złotym ciąży niepewność dotycząca walutowych kredytów hipotecznych, gdzie oczekiwane jest orzeczenie SN.

Notowania głównej pary walutowej pozostają w trendzie spadkowym,

gdzie EUR/USD zdobył najniższy poziom w tym roku. Pandemiczne problemy Europy kontynentalnej w zakresie przedłużających się restrykcji podmywają założenia inwestorów w jednolite globalne odbicie gospodarcze, podczas gdy Stany Zjednoczone Ameryki przodują w globalnym wyścigu szczepień. Trwające dyskusje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych zdają się przekonywać inwestorów, że gospodarka USA jest na dobrej drodze do szybszego odbicia ekonomicznego i pełnego otwarcia handlu. Niechęć uczestników rynku wobec wspólnej waluty kontrastuje z lepszymi od oczekiwań danymi makroekonomicznymi w ostatnim czasie. Opublikowany we wtorek indeks nastrojów gospodarczych za marzec w strefie euro wyniósł 101 pkt. vs. 93,4 poprzednio, z kolei indeks nastrojów producentów w marcu wyniósł 2 pkt. vs. -3,1 poprzednio.

Na krajowym rynku stopy procentowej wtorkowa sesja przyniosła zaskakująco gwałtowny wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych

Przy braku istotniejszych wydarzeń w kraju impuls do przeceny nadszedł po raz kolejny z rynków bazowych, gdzie rentowności 10-letnich US Treasuries wzrosły na krótko powyżej 1,75% (poziomu notowanego ostatni raz w styczniu 2020 r.). Tak silna przecena papierów amerykańskich może być związana z kolejnymi propozycjami prezydenta USA J. Bidena, który zamierza w najbliższych dniach rozmawiać w sprawie zwiększenia wydatków na infrastrukturę. Kolejny pakiet fiskalny w USA potęguje obawy przed wzrostem inflacji i podaży papierów skarbowych.

Podczas środowej sesji będziemy mieli do czynienia z kumulacją bardzo istotnych wydarzeń w kraju

O godz. 10:00 poznamy wstępny odczyt inflacji w marcu, która może wzrosnąć w okolice 2,9% r/r wobec 2,4% miesiąc wcześniej. Tak silny wzrost wskaźnika mógłby potencjalnie negatywnie wpływać na rynek długu. Niemniej, komentarze przedstawicieli RPP sygnalizują, że są oni skłonni tolerować krótkoterminowe odchylenia inflacji od celu tym bardziej, że część z tegorocznego wzrostu cen została wywołana poprzez czynniki o charakterze regulacyjnym. Ścieżka inflacji w najbliższych latach wg najnowszej projekcji NBP powinna utrzymywać się w okolicach 2,8-3,2%.

Pod koniec sesji inwestorzy otrzymają informację nt. podaży papierów skarbowych w II kw. 2021 r

Spodziewać się można, że wartość podaży istotnie spadnie w kierunku 25 mld PLN w relacji do 36,5 mld PLN odnotowanych w I kw. Za takim scenariuszem przemawia wysokie wykonanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych (58%), a także wysoki poziom środków na rachunku centralnym (w lutym wzrost do 118 mld PLN). Nie można wykluczyć, że wysoki udział w sprzedaży będą miały aukcje zamiany. Warto pamiętać, że w II kw. będą zapadały obligacje PS0421 i OK0521 o łącznej wartości 19,5 mld PLN. Ten napływ środków wraz z wypłacanymi odsetkami powinien pomóc sfinansować praktycznie całą emisję netto papierów skarbowych. Dodatkowa podaż może pojawić się też ze strony BGK lub PFR, jednak będzie ona częściowo neutralizowana przez odkup realizowany przez NBP. Nie można wykluczyć, że wraz z informacją o operacjach otwartego rynku, bank centralny jednocześnie poinformuje o modyfikacji programu skupu aktywów (np. poprzez wzrost częstotliwości aukcji). Takie sugestie padały w ostatnich tygodniach.

Czytaj także: Zmuszą Cię do płacenia za trzymanie pieniędzy w banku? Kredyt hipoteczny za darmo? Grabież oszczędności? Skutki polityki ujemnych stóp procentowych

Ujemne stopy procentowe przez wielu ekonomistów uznawane są niejako za zaprzeczenie powszechnie panujących praw ekonomii. Praw, które obowiązywały przez wieki. Jednak wszystko z biegiem czasu ulega zmianie. I tak było i w tym przypadku. Zerowe oprocentowanie nie jest czymś nadzwyczajnym, a ujemne ju.. Czytaj
Zmuszą Cię do płacenia za trzymanie pieniędzy w banku? Kredyt hipoteczny za darmo? Grabież oszczędności? Skutki polityki ujemnych stóp procentowych


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk