Advertisement
  • Odbierz prezent
Zarząd SoftBlue SA podjął decyzję o dokapitalizowaniu budżetu spółki. Środki zostaną przeznaczone na realizację nowych inwestycji

Softblue SA, notowana na NewConnect firma IT, ma umowę pożyczki na kwotę do 2 mln zł, której udzielił jej Prezes Zarządu, Michał Kierul. Środki te mają wzmocnić płynność finansową spółki i umożliwić jej kontynuację inwestycyjnego rozwoju. Wypłaty będą dokonywane w transzach – w zależności od potrzeb projektowych spółki. Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu jednego roku, ale nie wyklucza się możliwości wydłużenia spłaty. Bydgoska firma na bieżąco realizuje projekty z dziedziny nowych technologii – na rynku polskim i na arenie międzynarodowej.

- Ze względu na licznie realizowane projekty badawczo-rozwojowe i rozpoczęte umowy inwestycyjne, realizowane przez SoftBlue, podjąłem decyzję o udzieleniu wsparcia zarządzanej przeze mnie spółce na warunkach bardzo korzystnych dla Softblue. W tym celu w minionym tygodniu sprzedałem niewielki pakiet należących do mnie akcji firmy, przy czym podkreślam, że nadal pozostaje jej większościowym akcjonariuszem. W najbliższym czasie nie zamierzam ponownie zmniejszać posiadanego przez siebie stanu liczby akcji ani udziału w głosach spółki. Pozyskana ze sprzedaży kwota zostanie przeznaczona na uruchomienie linii pożyczkowej dla SoftBlue, do maksymalnej kwoty 2 mln zł.  Środki te w całości zabezpieczają aktualne potrzeby firmy. W celu nieobciążania dodatkowego spółki SoftBlue zdecydowałem się na nieustanawianie jakichkolwiek zabezpieczeń pożyczki, dzięki czemu linia pożyczkowa jest uruchamiana natychmiast, bez dodatkowych kosztów i na elastycznych warunkach najodpowiedniejszych dla spółki. – informuje Michał Kierul.

Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

- Pożyczka posłuży na realizacje inwestycji SoftBlue, co powinno przyczynić się do zwiększenia możliwości finansowych spółki. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w planach mamy wiele projektów, które wymagają od nas inwestycji, już na początku ich realizacji. – tłumaczy Michał Kierul

Umowa o pożyczkę została zawarta na okres 12 miesięcy, ale w razie potrzeby będzie wydłużona/skrócona w zależności od sytuacji SoftBlue SA. W przyszłości spółka nie wyklucza także finansowania od podmiotów zewnętrznych.

Firma na bieżąco realizuje projekty badawczo–rozwojowe z dziedziny nowych technologii – nie tylko na rynku polskim, ale i na arenie międzynarodowej. SoftBlue wypracowało w pierwszym kwartale 2020 roku ponad 340 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży netto, w porównaniu rdr. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie ponad 31 mln zł.

***

SoftBlue S.A. to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju, skupiający się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu. 

SoftBlue prowadzi szereg działań, które mają na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk