• Odbierz prezent
playway dywidenda

Dziś rano spółka gamingowa PlayWay opublikowała komunikat dotyczący chęci wypłaty dywidendy za 2017 rok, a także ustalający politykę dywidendową na kolejne lata. Spółka zamierza wypłacać w formie dywidendy znaczącą większość zysków.

 

Zarząd spółki PlayWay, po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 15,708 mln zł z zysku osiągniętego w 2017 roku, co daje 2,38 zł dywidendy na jedną akcję. Przy cenie akcji z wczorajszego zamknięcia (99,40 zł) daje to 2,39% stopy dywidendy, co jest raczej przeciętną stopą zwrotu.

 

Wraz z rekomendacją dotyczącą dywidendy za ubiegły rok Zarząd opublikował wytyczne dotyczące polityki dywidendowej w kolejnych latach. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę min. 90% zysku netto za poprzedni rok obrotowy, o ile spełnione będą dwa warunki:

  • planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku;
  • po wypłacie dywidendy w kasie Spółki pozostanie minimum 15 mln zł gotówki.

 

Polityka dywidendowa może ulec zmianie, w zależności od wielkości potencjalnych inwestycji w kolejnych latach. Przy ustalaniu wysokości dywidendy Zarząd będzie każdorazowo uwzględniał takie czynniki jak:

  • osiągnięty przez Spółkę zysk netto;
  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., w tym głównie inwestycje w nowe zespoły deweloperskie.

 

"W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, zarząd kierując się maksymalizacją wartości akcji, może w poszczególnych latach rekomendować odmienny poziom dywidendy od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej" - napisano w komunikacie.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk