• Odbierz prezent
Zapraszamy na debiut amerykańskiej spółki Huuuge, Inc., który odbędzie się 19 lutego br.
  • Debiut amerykańskiej spółki Huuuge, Inc. odbędzie się 19 lutego br.
  • Obrót akcjami tej spółki odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem banków i domów maklerskich - członków giełdy dopuszczonych do działania w segmencie spółek amerykańskich, których akcje podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych.

Zapraszamy na debiut na Głównym Rynku GPW amerykańskiej spółki gamingowej Huuuge, Inc., który odbędzie się 19 lutego i będzie transmitowany on-line w oficjalnym kanale GPW na portalu You Tube. Na wniosek członków giełdy, faza otwarcia i rozpoczęcie notowań ciągłych w dniu debiutu tych akcji odbędzie się o godzinie 9:30.

Informujemy, że obrót akcjami spółki Huuuge, Inc. odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem członków giełdy dopuszczonych do działania w specjalnej klasie notowań dla spółek amerykańskich, które podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych. W tej klasie notowań każdorazowo przed złożeniem zlecenia kupna akcji spółki Huuuge, Inc. obowiązkowe jest złożenie przez inwestora stosownego oświadczenia, zgodnego ze wzorem określonym w Części B Załącznika Nr 15 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.

Obrót tymi akcjami podlega bowiem ograniczeniom zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933), opisanymi w zarysie w Załączniku Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. W szczególności akcje te, co do zasady, nie mogą być nabywane przez osoby amerykańskie, w rozumieniu przepisów prawa amerykańskiego, jak również na rzecz, na rachunek lub z korzyścią dla takich osób.

Ograniczenia te wynikają z wymogu dostosowania zasad obrotu akcjami spółek amerykańskich, które nie były i nie będą rejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. do ograniczeń wynikających z przepisów prawa amerykańskiego. GPW chcąc umożliwić obrót w Polsce akcjami podlegającymi tym przepisom, po konsultacjach z międzynarodowymi doradcami, ustaliła zasady tego obrotu w sposób określony w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.

 


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk