• Odbierz prezent
Epokowe momenty, kace, upadek, czyli o hegemoni amerykańskiej waluty słów kilka [aktualizacja makroekonomiczna]
fot. Epokowe momenty, kace, upadek, czyli o hegemoni amerykańskiej waluty słów kilka [aktualizacja makroekonomiczna]

Dwukrotnie w ciągu dwóch lat cywilizacja stanęła w obliczu niespodziewanego zagrożenia egzystencjalnego. Najpierw była to pandemia. Teraz jest to wojna. W rzeczywistości wojna trwa nadal, a ogon pandemii może być długi i nieprzewidywalny.

 

Epokowe momenty i kac

Dwa razy w ciągu dwóch lat cywilizacja stanęła w obliczu niespodziewanego zagrożenia egzystencjalnego. Najpierw była to pandemia. Teraz jest to wojna nuklearna. Wszystko to wydaje się surrealistyczne i szalone. Nadzieja wzrasta i słabnie wraz z wysiłkami zmierzającymi do wynegocjowania porozumienia między Rosją a Ukrainą oraz z każdą falą plagi COVID-19. W rzeczywistości wojna trwa nadal, a ogon pandemii pandemii może być długi i nieprzewidywalny. Podczas Olimpiady w Pekinie dwaj najpotężniejsi autokraci świata podpisali deklarację solidarności w dążeniu do nowego porządku świata. Potrzeba było inwazji Rosji na Ukrainę, ale 30 krajów członkowskich NATO zaczęło się zmobilizować, aby bronić istniejącego porządku.

Wszystko to wydaje się bardzo niestabilne, globalizacja wydaje się być w odwrocie. Porządek świata z dominacji stosunkowo łagodnego globalnego hegemona, przynajmniej z perspektywy Zachodu, w kierunku bardziej wielobiegunowej mikstury konkurujących ze sobą ideologii i interesów.

Nieżyjący już historyk finansów Charles Kindleberger określił te okresy w historii jako z natury mniej stabilne. Zapnijcie pasy. Niestabilność i zmienność prawdopodobnie pozostaną. Z punktu widzenia inwestycji, reakcje polityczne na te wydarzenia są równie ważne jak same wydarzenia - zarówno w krótkim, jak i w długim okresie.

Ostatnie spadki na światowych rynkach obligacji, jedne z najgorszych od prawie 100 lat, są tego najnowszym przykładem. Całkowita stopa zwrotu z 10-letnich obligacji skarbowych spadła o około 10% od najwyższego poziomu w 2021 r. do najniższego poziomu w marcu. Nawet Bank Japonii musiał wkroczyć do akcji, aby zapobiec przekroczeniu przez rentowność japońskich obligacji rządowych docelowego przedziału.

Biorąc pod uwagę niewielki wzrost rentowności, warto zwrócić uwagę na skalę tego spadku. Rentowność długich obligacji skarbowych jest tylko o około 20 punktów bazowych wyższa niż rok temu. Jednak efektem niskich rentowności i wydłużenia czasu trwania obligacji jest nasilenie reakcji cenowej na każdą zmianę stóp procentowych. Ta asymetria może częściowo wyjaśniać, dlaczego krzywe rentowności w przyszłości są płaskie lub odwrócone. Tendencje do odwracania trendu sugerują, że po tak dużych spadkach nastąpi co najmniej przerwa. Wzrost ten sprawił, że rentowność obligacji w wielu krajach rozwiniętych osiągnęła górną granicę 40-letnich trendów określających sekularny rynek byka.

Zobacz także: Masoński dolar! Jakim cudem dolar amerykański stał się najważniejszą walutą świata?

 

Czy to już początek końca? Czy też koniec początku?

Przyczyna eksplozji obligacji jest złożona: najbardziej agresywna polityka stymulacyjna w historii w okresie pokoju - przynajmniej w krajach rozwiniętych - w połączeniu z pandemią, a obecnie wojną, ograniczeniami w podaży i związanym z nimi szokiem energetycznym. W rezultacie w wielu krajach nastąpił gwałtowny wzrost nominalny i najwyższa od dziesięcioleci stopy inflacji od dziesięcioleci.

Zobacz także: Szykują się niezwykle silne na spadki na EUR/USD? Kurs euro do dolara może spaść na najniższe poziomy od 20 lat! - ocenia znany analityk

 

Do końca 2020 roku większość gospodarki światowej szybko wychodziła z gospodarczego dołka spowodowanego blokadami. Jednak działania podjęte w 2021 roku różniły się na całym świecie, co miało następujące skutki:

1 Q 2022 | AKTUALNOŚCI Makroekonomiczne

Pod koniec 2020 r. władze chińskie zaczęły wycofywać swoje stosunkowo niewielkie, związane z pandemią, bodźce polityki fiskalnej a Ludowy Bank Chin szybko normalizował stopy rynku pieniężnego. Rentowność chińskich obligacji osiągnęła szczyt w listopadzie 2020 r. i od tego czasu stale spada. Inflacja zasadnicza wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) wynosi mniej niż 1%. Inflacja cen producentów gwałtownie wzrosła do ponad 13%, ale od października ubiegłego roku spada.

W ciągu 2021 r. banki centralne w wielu słabiej rozwiniętych i wschodzących krajach świata podjęły agresywne działania w celu odwrócenia tendencji do obniżania stóp procentowych z początku 2020 r. W szczególności w kilku gospodarkach Ameryki Południowej nastąpił gwałtowny wzrost stóp, znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii. Działania tych banków centralnych pomagają wyjaśnić, dlaczego nie doszło do "taper tantrum", gdy amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) przestawia się na powściągliwość.

W 2021 roku świat rozwinięty poszedł w innym kierunku, pod przewodnictwem administracji Bidena. Amerykański plan ratunkowy wpompował kolejne 2 biliony dolarów w rządowe programy wydatkowania bezpośrednio w gospodarkę amerykańską, co daje łączną sumę

wsparcia fiskalnego związanego z pandemią w wysokości 7 bilionów dolarów, jak twierdzą analitycy Bank of America. Fed - w przeciwieństwie do swoich odpowiedników w Chinach i krajach wschodzących - zalał rynki kapitałowe i gospodarkę nieprzerwanym strumieniem płynności. Te agresywne działania popytowe spowodowały wzrost amerykańskiego wskaźnika CPI do 8% z zaledwie 1,7% jeszcze w lutym 2021 roku.

Kace są tym dotkliwsze, im więcej alkoholu się wypije, a w Stanach Zjednoczonych pije się dużo, jeśli chodzi o gospodarkę i finanse. W marcu Fed nadal dolewał do miski ponczu, mimo że inflacja gwałtownie wzrosła. Niezwykłe napoje fiskalne kumulują się do upajającego poziomu 30% produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 roku i zakończyły się dopiero we wrześniu ubiegłego roku.

Nie ma historycznych porównań o takiej skali i liczbie akcji, poza okresem wojny. Trudno nie dojść do wniosku, że dodatkowy bodziec makroekonomiczny wprowadzony w 2021 r. był błędem politycznym o kolosalnych rozmiarach.

Zobacz także: Chińska gospodarka i jej perspektywy na kolejne lata – raport Millenium

 

Jak duży będzie kac? Jak będą wyglądały objawy odstawienia? Jak będzie wyglądała sytuacja po tym, jak kac minie?

Po boomach następują załamania, a te z kolei następują po boomach. W styczniu omawialiśmy możliwość wystąpienia ekonomicznego "whiplash". Mianowicie sugerowaliśmy, że zeszłoroczne trendy mogą się w tym roku odwrócić, a odwrócenie to może być znaczące i może nawet zniwelować większość tych trendów. Scenariusz ten nadal wydaje się prawdopodobny, choć to, jak duży będzie zwrot w polityce makroekonomicznej i jak rynki się do niego dostosują, będzie miało wpływ na wyniki.

 

Poniżej przedstawiono niektóre wskazówki dotyczące odwrócenia tendencji:

Oczekujemy, że prędzej niż później uwaga w Stanach Zjednoczonych przesunie się z obaw o inflację na obawy o gospodarkę. Europa jest już prawdopodobnie pogrążona w recesji, walczą teraz Chiny, próbując wyjść ze zbyt powolnego profilu wzrostu, walczą obecnie z wiatrem kolejnej fali wirusowej w obszarach, które mają wpływ na 78% ich PKB.

Realna sprzedaż końcowa w Stanach Zjednoczonych już gwałtownie spowalnia, pozostawiając po sobie stagflację. Od roku realna sprzedaż detaliczna pozostaje bez zmian.

Realne zamówienia na dobra trwałe - dobry wskaźnik wydatków kapitałowych - pozostają na niezmienionym poziomie od września. Rosnąca inflacja osłabia realną siłę nabywczą, dlatego model PKBNow opracowany przez Atlanta Fed przewiduje, że wzrost realnego PKB w tym kwartale wyniesie zaledwie 1%, a żądania płacowe rosną.

W dalszej części roku może nastąpić wymierny spadek inflacji w USA/zachodzie, w zależności od trendów na rynkach towarów i energii, przy czym ten ostatni czynnik może ulec pogorszeniu w wyniku nałożenia sankcji na Rosję. Nie jest jeszcze jasne, jak niska może być inflacja ze względu na tendencje w zakresie płac i zatrudnienia. Według niektórych szacunków obecny rynek pracy jest najciaśniejszy w historii Stanów Zjednoczonych, co sugeruje, że powrót do poziomu inflacji sprzed pandemii może okazać się niemożliwy.

Wiele będzie zależeć od Fed, który w końcu zdecydował się zmienić kurs, choć nie wiadomo, jak gwałtownie. Jerome Powell dwukrotnie popełnił błąd podczas swojej kadencji jako prezes Fed: po raz pierwszy w 2018 r., uważając, że neutralna stopa procentowa jest znacznie wyższa; oraz w zeszłym roku, zbyt długo trzymając się poglądu, że inflacja jest przejściowa. Nowe ryzyko polega na tym, że Powell zbyt mocno skręci w przeciwnym kierunku, starając się nadrobić zaległości. Rynek oczekuje, że do końca roku stopa funduszy federalnych wyniesie 2,5%. Wielką niewiadomą jest wpływ jednoczesnego zmniejszania bilansu Fed. Trudno powiedzieć, co się stanie w miarę jego zmniejszania, ale wątpimy, by spływ środków był tak łagodny, jak sugeruje Powell. To może być kolejnym powodem płaskiego/odwróconego kształtu krzywych rentowności obligacji skarbowych.

Zobacz także: Akcjonariuszu chińskich spółek, jak się masz? Było TANIO? Jest jeszcze TANIEJ!

 

1 kw. 2022 | AKTUALNOŚCI TEMATYCZNE Aktualizacja makroekonomiczna

Hegemonia dolara

W porównaniu z Fed, chińscy bankierzy centralni wyglądają jak grupa skąpych teetotalierów.

W lutowym raporcie M1 nie było nawet najmniejszej oznaki impulsu reflacyjnego. Niemniej jednak wydaje się nieuniknione, że w ślad za już podjętymi działaniami pójdą kolejne, stopniowe kroki co powinno złożyć się na znaczącą falę bodźców, która będzie narastać przez cały rok. Gospodarka spowolniła już na tyle, że w zeszłym roku decydenci wycofali się z działań na rzecz "wspólnego dobrobytu”, a także z działań mających na celu zmniejszenie dźwigni finansowej w sektorze nieruchomości. Tegoroczne blokady mające na celu powstrzymanie najnowszej fali wirusów spowodowały kolejne utrudnienia dla wzrostu gospodarczego. Prezydent Xi ma zostać wybrany na kolejną kadencję jeszcze w tym roku, więc zarówno czynniki ekonomiczne, jak i polityczne przemawiają za znacznie większą liczbą bodźców.

Bardziej strategiczną motywacją dla bodźców gospodarczych jest drakońska skala sankcji finansowych nałożonych przez kraje rozwinięte na Moskwę, a w szczególności konfiskata majątku państwowego i prywatnego. Środki te podważają podstawowe przekonanie, że zachodnie aktywa są "bezpieczne". Chiny posiadają rezerwy walutowe o wartości 3,2 bln USD, z czego 50% nadal jest denominowane w dolarach. Biorąc pod uwagę stanowisko Komunistycznej Partii Chin, zgodnie z którym odzyskanie Tajwanu jest nienegocjowalne, logiczne jest założenie, że przywódcy Chin wierzą, iż w przyszłości spotkają ich podobne sankcje. Nie jest oczywiste, co Chiny mogą zrobić z tą trudną sytuacją, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich zależność od Zachodu w zakresie eksportu.

Zobacz także: Kursy walut: potężne zaskoczenie! Fatalne nastoje pchają kurs euro coraz niżej

 

W chwili obecnej nie ma zbyt wielu alternatyw dla dolara i zachodnich aktywów

Chiny mogłyby zezwolić na wymienialność swojej waluty, ale wiązałoby się to z ryzykiem poważnych zmian cen aktywów krajowych i stóp procentowych. Zamiana na złoto lub ustalenie kursu waluty w stosunku do złota może okazać się zbyt kosztowna, a także doprowadzić do znacznej zmienności w gospodarce realnej. Alternatywnie, Chińczycy muszą ograniczyć akumulację aktywów rezerwowych poprzez zmniejszenie rachunku bieżącego. Idealnie byłoby, gdyby władze chciały obniżyć stopę oszczędności gospodarstw domowych, ale w najbliższym czasie najbardziej odpowiednim sposobem na zmniejszenie rezerw lub rachunku bieżącego jest zwiększenie rządowych oszczędności - lub bodźców.

Żaden z tych rezultatów nie wydaje się szczególnie korzystny dla hegemonicznej żywotności zielonego dolara, biorąc pod uwagę jego fundamenty w postaci niekończących się deficytów, rosnącej inflacji, polityki skoncentrowanej na dystrybucji zamiast na wzroście oraz programu neutralności węglowej, który nagradza autokratycznych producentów ropy i gazu na świecie kosztem bardziej odpowiedzialnych producentów krajowych.

Mimo że prognozy dotyczące upadku dolara są nieprzewidywalne, to jego upadek nie jest bliski. Jego odporność jest w obliczu zalewu płynności dolarowej w ciągu ostatniego roku i rosnącego rachunku obrotów bieżących. Możliwe, że geopolityczne sprzyjają na razie dolarowi. Stabilność dolara ma kluczowe znaczenie dla zakotwiczenia nominalnych rentowności obligacji oraz średniookresowych oczekiwań inflacyjnych.

Zobacz także: Kurs euro: gigantyczne spadki (najniższe poziomy od 2015 roku!) odeszły w niepamięć?

 

DEFINICJE

  • Terminowa krzywa rentowności to wykres terminowych stóp procentowych w zależności od terminu zapadalności.
  • Odwrócenie średniej to teoria sugerująca, że ceny i stopy zwrotu ostatecznie powracają do średniej lub przeciętnej.
  • Nominalny PKB obejmuje zarówno ceny, jak i wzrost, natomiast realny PKB to czysty wzrost. Jest to wartość, jaką nominalny PKB osiągnąłby, gdyby nie było żadnych zmian cen w stosunku do roku bazowego.
  • Taper tantrum odnosi się do reakcji rynków finansowych w okresie od maja do sierpnia 2013 r. na ogłoszenie przez Rezerwę Federalną USA ,że planuje ona zmniejszyć lub "ograniczyć" program skupu obligacji o wartości 70 mld USD miesięcznie.
  • Stagflacja to sytuacja, w której inflacja jest wysoka, wzrost gospodarczy spowalnia, a bezrobocie utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Termin ten jest używany w celu wywołania dylematu politycznego polegającego na tym, że działania mające na celu obniżenie inflacji mogą spowodować wzrost bezrobocia, i odwrotnie.
  • Reflacja odnosi się do polityki fiskalnej lub monetarnej mającej na celu zwiększenie produkcji danego kraju i ograniczenie skutków deflacji.
  • Model GDPNow prognozuje wzrost PKB poprzez agregację 13 komponentów składających się na PKB za pomocą metody ważenia łańcuchowego stosowanej przez amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych.

Francis A. Scotland

Dyrektor ds.

Badań Makroekonomicznych

Notowania: Kurs dolara do złotego USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk