• Odbierz prezent
narodowa krytpowaluta Chin
Z artykułu dowiesz się:

- Czym jest nardowa kryptowaluta Chin?

Czy bank centralny może zainteresować się kryptowalutami? Ludowy Bank Chin dał przykład, że nawet tak wielka instytucja finansowa, może wykorzystać technologię blockchain. Oprócz juana, Chińczycy będą mieć swoją narodową kryptowalutę.

 

Obok juana

Informacja o prototypie pierwszej narodowej kryptowaluty obiegła już świat w lutym tego roku. Ludowy Bank Chin od 2014 roku prowadził badania, które doprowadziły do powstania chińskiej kryptowaluty. Jak mówiono w tamtym czasie, chińską kryptowalutą dokona się płatności zarówno za makraon, jak i samochód.

Pod koniec czerwca dowiedzieliśmy się, że prototyp kryptowaluty jest już w fazie testów. Na początku pomysłodawcy dokonują przelewów międzybankowych. Ludowy Bank Chin testuje interaktywną walutę w transakcjach z pozostałymi bankami. Pierwsza narodowa kryptowaluta ma mieć takie samo zastosowanie jak juan, co oznacza pełną akceptowalność we wszelkich transakcjach na terenie Chin.

Czy to korzystne?

Jeszcze w styczniu tego roku, Ludowy Bank Chin ostrzegał inwestorów przed giełdami bitcoinowymi. Zostało zorganizowane posiedzenie z przedstawicielami największych giełd bitcoina. Teraz Chińczycy sami wypuszczają kryptowalutę, która  będzie równa juanowi. Pojawia się więc pytanie o korzyści, jakie mogą płynąć z wprowadzenia jej do obiegu. Pomysłodawcy wyróżniają kilka szczególnych zalet dla gospodarki Państwa Środka. Po pierwsze miałaby zmniejszyć się koszty transakcyjne. W państwie o tak wysokim zaludnieniu i rozległym terytorium dostęp do usług finansowych w niektórych regionach jest ograniczony. Stąd też cyfrowy dostęp do kryptowaluty umożliwiłby mieszkańcom rejonów pozbawionych fizycznych instytucji finansowych zawieranie transakcji przez internet. Argument ten jednak jest bezpodstawny, ponieważ w dzisiejszych czasach istnieje możliwość dokonywania przelewów w każdej walucie narodowej za pośrednictwem sieci. Ludowy Bank Chin uważa, że wprowadzenie do obiegu pierwszej na świecie narodowej kryptowaluty umocni pozycję gospodarczą Chin. Co więcej, posunięcie to miałoby służyć jako przykład dla innych banków centralnych i skłonić je do podjęcia podobnych kroków.

W przeciwieństwie do np. bitcoina, chiński prototyp narodowej krytpowaluty jest scentralizowany. Za jej obieg odpowiada Ludowy Bank Chin.


Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk