• Odbierz prezent
Zamożni inwestorzy dostrzegają trwałe zmiany w codziennym życiu wskutek COVID-19

- Trzy czwarte zamożnych inwestorów przewiduje trwałe zmiany w stylu życia, a dwie trzecie twierdzi, że pandemia zmieniła ich sposób myślenia o własnych finansach.
- Trwały wpływ pandemii koronawirusa przewidują głównie inwestorzy z Ameryki Łacińskiej, tuż przed inwestorami z USA.
- Millenialsi są grupą, która została najbardziej dotknięta przez pandemię.

Zurych, 13 lipca 2020 r. – 75% zamożnych inwestorów na całym świecie twierdzi, że COVID-19 nieodwracalnie zmienił nasz styl życia, jak wynika z badania Investor Watch przeprowadzonego przez UBS, wiodącego globalnego gracza w sektorze Wealth Management.

Badanie, które objęło ponad 3 750 inwestorów na 15 światowych rynkach, wykazało, że inwestorzy planują już teraz dostosować swój styl życia do sytuacji, jaka pojawi się po wyjściu z pandemii:

  • Siedmiu na dziesięciu respondentów planuje ograniczyć podróże i pobyty w biurze.
  • Połowa z nich zamierza zamieszkać bliżej rodziny.
  • 46% rozważa przeniesienie się z dużego miasta do mniej zaludnionych rejonów.
  • 88% uważa ochronę zdrowia za swój główny priorytet.

67% inwestorów przyznaje, że pandemia wpłynęła na ich sposób postrzegania pieniędzy:

  • 56% obawia się, że nie zaoszczędziło wystarczająco na wypadek drugiej fali epidemii.
  • 58% odczuwa niepokój na myśl o konieczności przedłużenia okresu aktywności zawodowej w celu nadrobienia strat emerytalnych.
  • 60% martwi się, że w razie choroby stanie się ciężarem finansowym dla swojej rodziny.
  • 54% niepokoi się, czy zostawi wystarczająco dużo pieniędzy następnemu pokoleniu.
  • 83% chce uzyskać więcej porad finansowych niż zazwyczaj w tym okresie.

Tom Naratil, wiceprezes UBS Global Wealth Management oraz prezes UBS Ameryka, mówi: "W miarę jak inwestorzy przechodzą przez kryzys spowodowany COVID-19, poszukują najnowszych informacji i bardziej dopasowanych porad, by zrealizować swoje cele finansowe. Pandemia powoduje, że wielu z nich zastanawia się nad tym, w jaki sposób będą finansować swoją płynność, długowieczność i dotychczasowe potrzeby. Oznacza to, że menedżerowie zarządzający majątkiem mają możliwość odegrania jeszcze ważniejszej roli w życiu swoich klientów i przygotowania ich do życia w warunkach po pandemii".

Jeśli chodzi o różnice międzypokoleniowe, inwestorzy należący do millenialsów twierdzą, że pandemia dotknęła ich najbardziej finansowo, a także wpłynęła na ich sposób postrzegania pieniędzy. Martwią się o swoje środki bardziej, niż starsze grupy wiekowe. 73% millenialsów miało poczucie, że pandemia wpłynęła na ich finanse. 74% twierdzi, że pandemia wpłynęła na ich sposób myślenia o pieniądzach.

Ponadto, millenialsi są również zaniepokojeni perspektywą dłuższej aktywności zawodowej, wymaganej do tego, aby nadrobić straty. Boją się również braku wystarczających oszczędności i utratą pracy przy obecnej koniunkturze.

Jednocześnie to właśnie tej grupie najbardziej zależy, aby ich pieniądze wpływały na rozwój sytuacji. W odpowiedzi na COVID-19, około 1/3 zwiększyła wsparcie finansowe dla rodziny i przyjaciół. 69% z nich wyraża zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami, a 60% filantropią.

W skali globalnej inwestorzy z Ameryki Łacińskiej i USA w największym stopniu postrzegają COVID-19 jako czynnik, który na trwałe zmieni świat.

USA

W sytuacji gdy Stany Zjednoczone nadal walczą z powstrzymaniem pandemii, 82% amerykańskich inwestorów uważa, że ich dawny styl życia odszedł na zawsze, co przekracza światową średnią wynosząca 75%. Jednakże zaledwie 22% twierdzi, że pandemia w znaczny sposób wpłynęła na nich bezpośrednio (w skali globalnej 25%).

Ameryka Południowa

Inwestorzy z Ameryki Łacińskiej wydają się być w największym stopniu dotknięci pandemią, zarówno finansowo, jak i pod względem stylu życia. Jednakże to również oni najczęściej widzą jasną stronę wynikającą ze zmienności rynku. 84% inwestorów z Ameryki Łacińskiej postrzega ją jako szansę - w porównaniu do 79% globalnie.

Europa

Wpływ pandemii na europejskich inwestorów w większości pokrywał się ze średnią światową. Wyjątek stanowi sposób, w jaki Europejczycy wykorzystują swoje pieniądze, by wpłynąć na sytuację. Aż 42% europejskich millenialsów zwiększyło wsparcie finansowe dla rodziny i przyjaciół, w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 34%.

Szwajcaria

COVID-19 w najmniejszym stopniu wpłynął na szwajcarskich inwestorów. Zaledwie 56% uważa, że ich styl życia ulegnie trwałej zmianie, podczas gdy średnia światowa to 75%. 68% sądzi, że powiązane z koronawirusem obawy potrwają dłużej (na świecie to 81%); a tylko 11% potwierdza znaczący wpływ COVID-19 na ich portfele.

Azja Pacyfik

71% inwestorów w regionie przewiduje trwałe zmiany w wyniku działania wirusa, o cztery punkty procentowe mniej niż średnia światowa. Jednakże 89% wyraża większą niż dotychczas chęć skorzystania z doradztwa finansowego w okresie niestabilności rynkowej - to więcej niż średnia światowa (83%).


UBS

UBS – szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Jorku. Zajmuje się bankowością prywatną, inwestycyjną i obrotem papierami wartościowymi. Powstał z połączenia Union Bank of Switzerland i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk