• Odbierz prezent
ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności BNP Paribas Bank Polska. (2021-03-18 17:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności BNP Paribas Bank Polska.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku:

1. Zawarty został aneks do umowy o limit wierzytelności dla grupy podmiotów powiązanych, o której Emitent informował raportem nr 28/2018 oraz 3/2020. Mocą przedmiotowego aneksu, strony umowy, tj. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) oraz Kredytobiorcy (Zamet Spółka Akcyjna, Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) postanowiły o wydłużeniu terminu ostatecznej spłaty limitu do dnia 30 listopada 2027 roku, w tym o wydłużeniu termin dostępności kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych do dnia 30 listopada 2022 roku. Maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji wydłużony został do dnia 30 listopada 2027 roku. Pozostałe istotne warunki przedmiotowej umowy pozostały niezmienione.

2. Zawarty został pomiędzy Bankiem a spółką zależną Emitenta: Zamet Budowa Maszyn S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności, o której Emitent informował raportem nr 28/2018 oraz 3/2020. Mocą przedmiotowego aneksu Strony umowy wydłużyły termin ostatecznej spłaty limitu do dnia 30 listopada 2027 roku, w tym wydłużyły termin dostępności kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych do dnia 30 listopada 2022 roku. Maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji wydłużony został do dnia 30 listopada 2027 roku. Pozostałe istotne warunki przedmiotowej umowy pozostały niezmienione.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego38B
(ulica)(numer)
(44) 648-90-00(44) 648-91-52
(telefon)(fax)
www.zametsa.com
(e-mail)(www)
7712790864100538529
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Artur JeziorowskiPrezes Zarządu
2021-03-18Adrian SmejaWiceprezes Zarządu ds finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk