• Sklep
  • Odbierz prezent
Zakłady Mięsne Henryk Kania ZM Henryk Kania

Początek czerwca obfitował w szereg negatywnych wydarzeń dla spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania. W ostatnim czasie spółka przedstawiła plan restrukturyzacji. Jak wyglądają szczegóły?

 

W ostatnim czasie napływało coraz więcej złych wieści ze spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania. 7 czerwca spółka poinformowała, że otrzymała od Alior Banku oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytowej. Według wyliczeń banku, na dzień 3 czerwca 2019 r. zadłużenie z tytułu tej umowy wyniosło 38 265 090 zł. Warto wspomnieć, że w ciągu poprzednich dwóch dni spółka otrzymała wypowiedzenia umowy faktoringu ze strony Alior Banku oraz umów kredytowych ze strony Banku Handlowego.

Czytaj także: ZM Henryk Kania z coraz większymi problemami

Zakłady Mięsne Henryk Kania są w coraz większych tarapatach. Kolejne banki wypowiadają umowy kredytowe zawarte ze spółką.   6 czerwca w późnych godzinach wieczornych spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowała w swym komunikacie, że w tym dniu otrzymała od Banku Handlowego oświadczenie o wypo.. Czytaj
ZM Henryk Kania z coraz większymi problemami

W swym kolejnym komunikacie 7 czerwca spółka poinformowała, że otrzymała postanowienie sądu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

W sobotę 8 czerwca ZM Henryk Kania przedstawiła w swym komunikacie istotne informacje zawarte w planie restrukturyzacyjnym. Spółka poinformowała po raz kolejny, że w chwili obecnej istnieje zagrożenie trwałej utraty przez nią płynności z powodu znaczącego obniżenia i braku dostępu do środków obrotowych. Jednocześnie podkreśliła, że produkcja wyrobów spółki pozostaje rentowna  i może być kontynuowana przy udostępnieniu jej kapitału obrotowego na oczekiwanym poziomie. Dodano, że trudna sytuacja ekonomiczna spółki związana jest z ograniczonym dostępem do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w 1 kwartale 2019 r. (do 30%). Wskutek ograniczenia możliwości zakupu surowca, zmniejszeniu uległa produkcja, a wskutek tego spowolniony został obrót należności i obniżone zapasy gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych spółki, o czym spółka informowała już wcześniej.

Czytaj także: Zakłady Mięsne Henryk Kania – spółka o wieloletniej tradycji z poważnymi problemami

4 czerwca znany producent wędlin – spółka ZM Henryk Kania poinformowała o swej trudnej sytuacji finansowej. Pierwsze półrocze 2019 r. nie było korzystnym okresem dla spółki. Poważnym problemem okazał się wzrost cen surowca. Spółkę czeka także napięty okres ze względu na planowane spotkania z obligat.. Czytaj
Zakłady Mięsne Henryk Kania – spółka o wieloletniej tradycji z poważnymi problemami

 

Co planuje spółka ZM Henryk Kania dla poprawy sytuacji?

W swym komunikacie spółka przedstawiła planowane środki restrukturyzacyjne, które obejmują:

- wzmocnienie kontroli kosztów surowca i zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze,

- wzmocnienie kontroli cen i marżowości produktów oraz zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze,

- restrukturyzację finansową – pozyskanie kapitału obrotowego celem zapewnienia finansowania dostaw surowca, przerobu i finansowania należności,

- budowanie nowego modelu finansowego  - dodano, że zostaną zatrudnieni eksperci w celu wsparcia spółki w przygotowaniu modelu finansowego restrukturyzacji, co zostało uzgodnione z głównymi wierzycielami finansowymi,

- optymalizację poziomu zatrudnienia i wprowadzenie modelu elastycznego zatrudnienia skorelowanego ze zmianami wolumenów produkcji,

- szczegółową analizę posiadanego majątku trwałego pod kątem wykorzystania do produkcji zmodyfikowanego portfolio.

Spółka dodała w swym komunikacie, że konieczna jest renegocjacja warunków kontraktów z dostawcami wszystkich elementów kosztu wytworzenia – od surowca, przez przyprawy i osłonki, po materiały pomocnicze, opakowaniowe oraz konfekcyjne. Jednocześnie konieczne są aktualizacje cenników u klientów w oparciu o nowe ceny zakupu surowców i restrykcyjną politykę marżową.

Spółka zamierza kontrolować koszty surowca i planować wszystkie koszty w okresach tygodniowych. Dotyczy to kosztów dotyczących zakupu surowca, pozostałych kosztów produkcyjnych oraz kosztów stałych.

Spółka zamierza także poprawić rentowność marek własnych. W tym celu jest niezbędna renegocjacja warunków handlowych dotyczących współpracy z odbiorcami tych marek.

 

Wstępny harmonogram wprowadzania zmian

Spółka w swym komunikacie przedstawiła wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych wraz z kosztami. Obejmuje on następujące kroki:

1. Rozmowy z dostawcami - w celu wznowienia dostaw i ustalenia cen – w okresie ok. 1-2 tygodnie,

2. Rozmowy z sieciami - w celu ustalenia nowych cen i wznowienia dostaw – w okresie ok. 1-2 tygodnie,

3. Pozyskanie kapitału obrotowego - umowy z inwestorami finansowymi w celu zapewnienia finansowania dostaw surowca, przerobu i finansowania należności – w okresie 2-4 tygodni,

4. Wznowienie produkcji – w okresie ok. 1-2 tygodnie od momentu pozyskania kapitału obrotowego,

5. Pierwsze dostawy – o okresie ok. 1-2 tygodnie od momentu pozyskania kapitału obrotowego,

6. Osiągniecie dotychczasowych wolumenów – w okresie ok. 3-6 miesięcy,

7. Budowanie nowego modelu finansowego – w okresie do 2-3 miesięcy. W tym celu zostaną zatrudnieni eksperci, w celu wsparcia spółki w przygotowaniu modelu finansowego restrukturyzacji, co zostało uzgodnione z głównymi wierzycielami finansowymi.

8. Optymalizacja poziomu zatrudnienia i wprowadzenie modelu elastycznego zatrudnienia związanego ze zmianami wolumenów produkcji – w okresie 2-4 tygodni,

9. Szczegółowa analiza posiadanego majątku trwałego pod kątem wykorzystania do produkcji zmodyfikowanego portfolio produktowego wraz ze sprzedażą środków trwałych niewykorzystywanych w procesie produkcyjnym – w okresie 2-4 tygodni.

 

Spółka dodała, że szacowane koszty wdrożenia środków restrukturyzacyjnych nie przekroczą 1% wartości planowanych kosztów działalności operacyjnej. Poinformowała również, że w trakcie przyspieszonego postępowania układowego wraz z wyznaczonym nadzorcą opracuje bardziej szczegółowy plan restrukturyzacji.

 

W swym kolejnym komunikacie z 10 czerwca spółka poinformowała o odwołaniu zgromadzenia obligatariuszy, które było planowane na 12 czerwca 2019 r., gdyż stało się ono bezprzedmiotowe.

Poniedziałkowa sesja na GPW zakończyła się wzrostem ceny akcji spółki ZM Henryk Kania o 21,16%.

FXMAG akcje zakłady mięsne henryk kania z planem restrukturyzacyjnym. światełko w tunelu dla spółki? zakłady mięsne henryk kania zm henryk kania gpw 1


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk