• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
Zakłady Mięsne Henryk Kania

Na początku czerwca Zakłady Mięsne Henryk Kania znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, która zmusiła spółkę do ograniczenia produkcji. W związku z problemami spółki ze spłatą kredytów banki wypowiedziały jej swe umowy finansowania. Obecnie spółka poszukuje finansowania, aby odtworzyć swe możliwości produkcyjne.

 

27 czerwca spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji poinformowała, że za pośrednictwem zatrudnionego przez spółkę doradcy finansowego, rozpoczęła proces poszukiwania dodatkowego finansowania kapitału obrotowego w formie pożyczki lub innej uzgodnionej postaci, w kwocie 25-50 mln zł. Ma to na celu odtworzenie mocy produkcyjnych spółki w trakcie trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.

W komunikacie dodano, że skierowano wstępne zapytania ofertowe (teasery) do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Zostały one przygotowane zgodnie z planem pozyskania dodatkowego finansowania, zakładającym istotne ograniczenie asortymentu i zwiększenie efektywności kosztowej. Plan ten został opracowanym przez spółkę we współpracy z niezależnym doradcą.

Spółka ZM Henryk Kania oczekuje, że w związku ze zmianą produkowanego asortymentu oraz zmniejszeniem wolumenu, będzie mogła istotnie ograniczyć zapasy i poprawić efektywność kosztową. Dodano, że osiągnięcie docelowego poziomu produkcji powinno nastąpić w ciągu 8 tygodni od dnia udostępnienia finansowania. Spółka przewiduje zamknięcie procesu pozyskiwania ofert i wybór podmiotu finansującego do końca lipca 2019 r.

W zakończeniu komunikatu dodano, że zawarcie umowy pożyczki będzie wymagało zgody Rady Wierzycieli Spółki oraz zatwierdzenia przez nadzorcę sądowego. 

Czytaj także: Zakłady Mięsne Henryk Kania z planem restrukturyzacyjnym. Światełko w tunelu dla spółki?

Początek czerwca obfitował w szereg negatywnych wydarzeń dla spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania. W ostatnim czasie spółka przedstawiła plan restrukturyzacji. Jak wyglądają szczegóły?   W ostatnim czasie napływało coraz więcej złych wieści ze spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania. 7 czerwca spółka poi.. Czytaj
Zakłady Mięsne Henryk Kania z planem restrukturyzacyjnym. Światełko w tunelu dla spółki?
  


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk