• Odbierz prezent
Zagadnienia związane z majątkiem Skarbu Państwa w exposé premiera

W kwestiach związanych z majątkiem i spółkami Skarbu Państwa istotną tezą exposé premiera była zapowiedź, że polski rząd będzie bardzo aktywny w sferze gospodarki.

Było to powiedziane niejako w kontekście przeciwstawnym do postaw przyjmujących, że strategiczne inicjatywy gospodarcze, wyznaczające nowe, przyszłe kierunki rozwoju kraju, mogą powstać w sektorze prywatnym z biernym udziałem rządu.

Z expose wynikało,

że ważne cele gospodarcze w Polsce realizować będzie rząd przede wszystkim poprzez swoje instytucje, regulacje prawne, a także – w domniemaniu – przez podległe państwu spółki. Potwierdzają to inne fragmenty exposé, w których premier wskazał m. in. na zamiar tworzenia narodowych czempionów, którymi przecież mogą być jedynie spółki państwowe lub z udziałem Skarbu Państwa. Świadczy o tym również stwierdzenie o potrzebie zmniejszenia uzależnienia od obcego kapitału, co od 2016 r. realizowane jest w drodze repolonizacji firm należących do inwestorów zagranicznych w drodze ich wykupu przez spółki państwowe. Siłami tych spółek realizowane będą także duże projekty rozwojowe takie jak budowa Centralnego Portu Lotniczego, tunelu łączącego Świnoujście z lądem, elektrowni jądrowej, polskiego samochodu elektrycznego, hubu gazowego, przekopu mierzei wiślanej, czy też rozbudowy portu Gdańsk – Gdynia i Szczecin – Świnoujście.

Premier zapewnił, co prawda, o wsparciu prywatnej przedsiębiorczości, ale przede wszystkim podmiotów mikro i małych co oznacza, że te duże przedsięwzięcia podejmowane będą przez firmy państwowe.

Rodzi to konieczność jak najszybszego uregulowania obszaru spółek,

których funkcje właścicielskie pełni rząd, ponieważ w tej sferze nastąpić ma kolejne „trzęsienie ziemi”. Jest to związane z utworzeniem Ministerstwa Aktywów Państwowych, któremu podporządkowane zostaną spółki państwowe. Nie wiadomo jednak jakie to będą spółki i jak będą one powiązane z ministerstwami branżowymi, których strategie i projekty będą realizować. Wykonanie zadań wskazanych w exposé premiera zależeć będzie zatem od szybkiego sprawnego przeprowadzenia planowanych zmian w układzie podporządkowania właścicielskiego spółek, a następnie od efektywnego nimi zarządzania.

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk