• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
jak zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany kursowej waluty
Z artykułu dowiesz się:

- Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym na Forex

Zdecydowana większość uczestników rynku Forex wchodzi na ten rynek z pobudek spekulacyjnych. Czyli w innych słowach (termin "spekulant" ma w Polsce niestety mocno pejoratywny wydźwięk) wchodzimy na rynek, by zarobić na zmianach kursowych. Jednak nie jest to podstawowym celem, ani samego rynku Forex, ani innych rynków finansowych.

 

W tym artykule chciałbym się skupić na jednej z funkcji rynków finansowych, którą możemy wykorzystać na Forex. Chodzi o zabezpieczenie się przed ryzykiem - czyli hedging w klasycznej postaci (nie tej rozumianej jako strategia bazująca na zawieraniu przeciwstawnych transakcji).

Będąc przedsiębiorcą prowadzącym biznes w Polsce i mających kontrahentów za granicą jesteśmy narażeni na zmiany kursów walutowych, które wpływają na nasze przychody i/lub koszty.

Przyjmijmy, że jako producent jabłek sprzedajemy je do Niemiec. Podpisujemy w styczniu umowę o wartości 5000 euro na sprzedaż 10 ton jabłek z dostawą i zapłatą we wrześniu. Kurs EUR/PLN w momencie podpisywania umowy to 4,3. Załóżmy dwa przypadki:

 

A) kurs EUR/PLN będzie wynosił we wrześniu 3,9

B) kurs EUR/PLN będzie wynosił 4,6

 

Podpisując umowę, oczekujemy przychodu w wysokości 21 500 PLN. W wariancie A nasz przychód wyniesie 19 500 PLN natomiast w wariancie B - 23 000 PLN. Jak łatwo zauważyć, wzrost kursu EUR/PLN jest w tym momencie pożądany, a spadek jest czymś, czego wolelibyśmy uniknąć. Jako przedsiębiorca potrzebujemy przewidywalnych przychodów. Nagły spadek kursu, wywołany jakimś nieoczekiwanym negatywnym wydarzeniem w strefie euro mógłby spowodować, że zrealizowalibyśmy sprzedaż poniżej kosztów własnych. Jako eksporter jesteśmy narażeni na ryzyko kursowe, ale możemy się przed nim chronić. Jedną z metod jest transfer ryzyka, czyli znalezienie osoby/podmiotu, które jest skłonne to ryzyko przejąć. Takimi osobami są właśnie spekulanci, czyli większość uczestników rynku. Jeśli obawiamy się, że spadek kursu EUR/PLN obniży nasze przychody ze sprzedaży jabłek, to wystarczy, że na rynku Forex zawrzemy transakcję sprzedaży na EUR/PLN. Należy to zrobić w taki sposób:

 

*Chcę przedstawić hedging na Forex w przystępny sposób, dlatego zdecydowałem się pominąć wpływ punktów swapowych oraz kosztów transakcyjnych. Należy jednak pamiętać, że przetrzymując pozycję na rynku przez kilka miesięcy punkty swapowe mogą wygenerować istotną stratę lub zysk.

Skoro nasz przychód ma wynieść 5000 euro, my musimy w styczniu na Forexie sprzedać te 5000 euro za złotówki - czyli sprzedać EUR/PLN. Transakcja o wolumenie 1 lot dotyczy kupna/sprzedaży 100 000 euro za złotówki. Łatwo obliczyć, że w takim razie my musimy sprzedać 0,05 lota. Popatrzmy co dzieje się w obu wariantach opisanych powyżej:

 

A) EUR/PLN - 3,9

- przychody ze sprzedaży jabłek = 19 500 PLN

- zmiana kursu spowodowała obniżenie przychodów o 2 000 PLN

- zysk na krótkiej pozycji = 2 000 PLN (plus/minus swap, minus koszty transakcyjne)

 

B) EUR/PLN - 4,6

- przychody ze sprzedaży jabłek = 23 000 PLN

- zmiana kursu spowodowała wzrost przychodów o 1 500 PLN

- strata na krótkiej pozycji = -1 500 PLN (plus/minus swap, minus koszty transakcyjne)

 

W każdym z wariantów końcowy przychód wynosi 21 500 PLN (plus/minus swap, minus koszty transakcyjne) - czyli tyle, ile oczekiwaliśmy w momencie podpisania umowy.

W przypadku gdybyśmy nabywali towary lub półprodukty z zagranicy i płacili za nie w euro sytuacja byłaby analogiczna. Tym razem chcielibyśmy uniknąć wzrostu kursu EUR/PLN, więc na Forex zawarlibyśmy transakcję kupna w ten sam sposób jak zaprezentowana powyżej transakcja sprzedaży EUR/PLN.

W przypadku takiego zabezpieczenia przed zmianą kursów, należy pamiętać o kilku rzeczach - nasza pozycja na Forex nie może posiadać Stop Lossa - tak naprawdę nie interesuje nas czy zarobimy, czy nie - ideą jest zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym. Tracąc na Forex, zarabiamy na prowadzonym biznesie i odwrotnie. Drugą sprawą jest posiadanie odpowiednio dużego depozytu, by przetrzymać transakcję zabezpieczającą.

 

W biznesie stabilność przychodów/kosztów, a co za tym idzie - stabilność zysków - jest niezmiernie ważna, dlatego możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem na rynkach finansowych jest nieoceniona. W ten sposób rynki finansowe sprzyjają rozwojowi gospodarki, gdyż możliwość ograniczenia ryzyka wpływa pozytywnie na chęć przedsiębiorców do prowadzenia biznesu.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk