• Odbierz prezent
Obrót akcjami PBG rośnie tuż po gwałtownym załamaniu kursu akcji Spółki na GPW
Z artykułu dowiesz się:

- O załamaniu kursu akcji PBG S.A.
- jakie były powody tego załamania
- jak na tę sytuację reagują inwestorzy

Akcje PBG w ciągu zaledwie chwili straciły większość swojej wartości. Ponad 85% spadku w bardzo krótkim czasie to rzadko spotykana na Giełdzie sytuacja. Co ją spowodowało? Jak reagują inwestorzy? Czy widzą szanse na zyski?

 

Skutki układu PBG z wierzycielami

PBG S.A. to spółka budowlana, ze sporymi problemami.  Znajdowała się ona w upadłości układowej. Jak informowała spółka w prospekcie emisyjnym akcji serii H oraz serii I, skutkiem postępowania było zawarcie przez Spółkę układu z wierzycielami. Układ ten przewidywał m.in. konwersję wierzytelności określonych grup wierzycieli na akcje serii H, w toku układu ustalono również, że w celu jego wykonania nastąpi również warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych wymiennych na akcje serii I.

Akcje obydwu serii miały zgodnie z prospektem emisyjnym stanowić 98,1606% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Olbrzymia podaż

Zarząd GPW podjął uchwałę 829/2017, w której zdecydował wprowadzić z dniem 8 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje spółki PBG S.A. Uchwała dotyczy akcji serii A, H oraz I. Rejestracja była jednak warunkowa i uzależniona od podjęcia określonych działań przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Następstwem całej sytuacji była silna presja strony podażowej rynku. Kurs akcji załamał się, spadając w pewnym momencie o ponad 85%.

Załamanie kursu akcji PBG - 08-08-2017

 

W pewnym momencie, kurs akcji Spółki sięgnął 0,41 zł (kurs odniesienia wynosił 2,86 zł).

 

Okazja dla spekulantów?

Tak olbrzymi spadek wzbudził olbrzymie zainteresowanie rynku. Część inwestorów zdecydowała się na zakup akcji PBG. Skutkiem tego był wzrost kursu nawet do 0,71 gr, co dało inwestorom szansę na kilkudziesięcioprocentową stopę zwrotu w bardzo krótkim czasie. Od około 13:00 trwają jednak dalsze spadki. Kwadrans przed 14:00, kurs akcji znajduje się na poziomie 0,55 zł.

Zainteresowanie inwestorów jest olbrzymie. Obrót akcjami PBG o 13:48 wynosił 22 962 782,58 zł. W tym samym czasie obrót akcjami największego polskiego banku - PKO BP - wynosił 22 929 872,44 zł. Wolumen dla PBG wynosił w tym czasie 45 760 826 szt. Widać więc, że wielu inwestorów widzi w akcjach PBG okazję do szybkiego zysku. Należy jednak zwrócić uwagę, że przy tak niestabilnym kursie, inwestycja w akcje, czy też raczej spekulacja na akcjach PBG wydaję się wysoce ryzykowna.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk