• Odbierz prezent
YOLO S.A.: Zawarcie znaczącej umowy (2021-03-10 17:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu umowy cesji datowanej na 10.03.2021 r. z wyspecjalizowanym podmiotem z branży zarządzania wierzytelnościami („Kupujący”). Przedmiotem umowy cesji jest sprzedaż portfela nieregularnych wierzytelności pożyczkowych przysługujących Spółce o łącznej wartości 23 039 307,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedem i 95/100 złotych). Cena sprzedaży portfela wyniosła 5 575 362,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa i 00/100 złotych) i zostanie opłacona przez Kupującego w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Z uwagi na znaczącą wartość umowy Zarząd Spółki uznał zawarcie umowy za informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

YOLO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YOLO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-920Piła
(kod pocztowy)(miejscowość)
dr Franciszka Witaszka6
(ulica)(numer)
(67) 349 60 90(67) 352 00 04
(telefon)(fax)
pr@yologroup.plwww,yologroup.pl
(e-mail)(www)
8971702186020023793
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Krzysztof PIwońskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk