• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku (2021-06-02 21:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto Emitent informuje, że po otrzymaniu od biegłego rewidenta oceny w zakresie zamieszczenia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach informacji wymaganych na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej Emitent niezwłocznie ją opublikuje.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Załączniki
PlikOpis
0_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf
01_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf
02_Wniosek_Zarzadu_dotyczacy_pokrycia_straty.pdf
03_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_działalności.pdf
04_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf
05_Wzor_pelnomocnictwa_dla_akcjonariusza.pdf
06_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf
07_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
00_Notice_of_the_Annual_General_Meeting.pdf
01_Draft_resolutions_with_a_rationale.pdf
02_The_Management_Board's_loss_cover_proposal.pdf
03_Supervisory_Board's_report_on_its_activities.pdf
04_Report_on_Remuneration_of_Management_Board_and_Supervisory_Board_Members..pdf
05_Template_of_a_power_of_proxy_for_a_shareholder.pdf
06_Form_of_proxy.pdf
07_Information_on_the_number_of_shares_and_votes.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that the Annual General Meeting of the Company is to take place on 30 June 2021. The AGM will start at 3 p.m. at the Issuer’s registered office in Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3, ground floor, conference room. The full text of the notice of the Company’s AGM and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices to the report. In addition, pursuant to Article 4023 of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Annual General Meeting, together with appendices, including the forms for proxy voting, has been published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie. Furthermore, the Issuer informs that after receiving from statutory auditor the assessment concerning inclusion in the Remuneration Report of information required under the Act on Offering the Issuer will immediately publish it.Detailed legal basis: Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...).

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Jacek Olszański
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk