• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Złożenie wniosku patentowego w zakresie kontroli parametrów geometrycznych kartridża (2021-05-18 09:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Złożenie wniosku patentowego w zakresie kontroli parametrów geometrycznych kartridża
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”, “Spółka”, „XTPL”) informuje, że w dniu 18 maja 2021 roku Emitent złożył do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) wniosek patentowy w zakresie opracowanej przez Emitenta metody kontroli parametrów geometrycznych kartridża.

Kluczowym elementem systemów drukujących XTPL jest kartridż, który jest jednocześnie zasobnikiem nanotuszu oraz elementem, który wtłacza tusz do dyszy drukującej. W przypadku druku mikrometrycznych struktur przy pomocy metody opracowanej przez XTPL, wymagana jest wysoka precyzja przy wytwarzaniu poszczególnych elementów drukarki, w tym kartridża. Prawidłowe działanie kartridża determinowane jest przez szereg parametrów, w tym jego geometrię. Z tego powodu zespół badawczo-rozwojowy XTPL rozwinął szybką i precyzyjną metodę kontroli parametrów geometrycznych kartridża oraz zbudował odpowiedni układ pomiarowy. Metoda ta okazała się skuteczna i nowatorska, w związku z czym Emitent podjął decyzję o przygotowaniu zgłoszenia patentowego w tym zakresie. Kontrola parametrów geometrycznych kartridża za pomocą powyższej metody jest jednym z szeregu etapów przygotowania kartridża do druku.

Zarząd Emitenta uznał, że złożenie opisanego wniosku patentowego stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego w sektorze nowoczesnych technologii jednym z elementów, które mogą być brane pod uwagę przez inwestorów przy decyzjach dotyczących instrumentów finansowych Emitenta jest skuteczne zabezpieczenie przez Spółkę jej własności intelektualnej i przemysłowej.

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej (w tym zwłaszcza fakt posiadania patentów) może stanowić o przewadze konkurencyjnej Emitenta. Poprawne funkcjonowania kartridża jest jednym z kluczowych aspektów technologii rozwijanej przez Emitenta.

W ocenie Zarządu Spółki istotnym jest posiadanie szerokiej ochrony patentowej na wybranych rynkach, co może przyczynić się do zapewnienia XTPL odpowiedniej pozycji negocjacyjnej w przypadku negocjacji umów komercyjnych, co może mieć wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta, a tym samym istotne znaczenie dla inwestorów.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca złożenia wniosku patentowego w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of XTPL S.A. (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby announces that on 18 May 2021, the Issuer submitted a patent application with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) relating to the method of checking geometric parameters of the cartridge developed by the Issuer.

The cartridge is a key component of the XTPL printing system. It is also a nano-ink reservoir and a piece that feeds ink into the printing nozzle. When printing micrometric features using the method developed by XTPL, high precision is required in the process of manufacturing individual printer components, including the cartridge. Proper operation of the cartridge is determined by a number of parameters, including its geometry. For this reason, the XTPL R&D team developed a quick and precise method of checking the cartridge's geometric parameters, and built an appropriate measuring system. This method turned out to be effective and innovative, so Issuer decided to prepare a patent application in this regard. Checking the geometrical parameters of the cartridge by means of this method is one of a series of steps to prepare the cartridge for printing.

The Issuer's Management Board has decided that the submission of the above-mentioned patent application is inside information, as in the case of an entity operating in the deep-tech sector, effective protection of intellectual and industrial property is one of the elements that investors may take into account when making decisions about the Issuer's financial instruments. The proper functioning of the cartridge is one of the key aspects of the technology developed by the Issuer.

An appropriate level of intellectual and industrial property protection (including, in particular, the possession of patents) may be key to the Issuer's competitive advantage.

In the opinion of the Company’s Management Board, it is essential to have extensive patent protection in selected markets, as it may give XTPL leverage when negotiating commercial contracts, which may affect the valuation of the Issuer's financial instruments and may be of importance for investors.

The purpose of the patent procedure is to secure the Issuer's strategic interests with respect to protection of intellectual and industrial property. This is in line with XTPL's development plan, which provides for having an extensive patent cloud.

Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on submission of the patent application meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+47 71 707 22 04
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk