• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Złożenie wniosku patentowego. (2022-09-19 08:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Złożenie wniosku patentowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, „XTPL”] informuje, że w dniu 16 września 2022 roku, w godzinach wieczornych, Emitent złożył do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych [USPTO] wniosek patentowy w zakresie opracowanego przez XTPL rozwiązania technologicznego dotyczącego wydruku zaawansowanych trójwymiarowych połączeń elektronicznych o dużej gęstości upakowania.

Zarząd Emitenta uznał, że złożenie opisanego wniosku patentowego stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego w sektorze nowoczesnych technologii jednym z elementów, które mogą być brane pod uwagę przez inwestorów przy decyzjach dotyczących instrumentów finansowych Emitenta jest skuteczne zabezpieczenie przez Spółkę jej własności intelektualnej i przemysłowej, która wpływa na jej wartość.

W ocenie Zarządu Spółki, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz szerokiego zakresu posiadanej ochrony patentowej (zarówno w formie przyznanych patentów, jak i dokonanych zgłoszeń patentowych) stanowi istotną przewagę konkurencyjną Emitenta i może przyczynić się do zapewnienia XTPL odpowiedniej pozycji negocjacyjnej w przypadku negocjacji umów komercyjnych. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 25 zgłoszeń patentowych i łącznie 3 przyznane patenty.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca złożenia wskazanego wniosku patentowego w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:

Filing a patent application.

Legal Basis:

Article 17(1) MAR – inside information

Content of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby announces that on September 16th, 2022, the Issuer filed a patent application with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) relating to the XTPL-developed technological solution of printing of advanced three-dimensional electronic connections with high packing density.

The Issuer's Management Board has decided that the submission of the said patent application is inside information, as in the case of an entity operating in the deep-tech sector, effective protection by the Company of its intellectual and industrial property, a factor which influences the Company value, is one of the elements that investors may take into account when making decisions about the Issuer's financial instruments.

In the opinion of the Company’s Management Board, ensuring an appropriate level of security and extensive patent protection (both in the form of obtained patents and submitted patent applications) is a significant competitive advantage for the Issuer and may contribute to ensuring an appropriate bargaining position when negotiating commercial contracts. The Company's portfolio currently includes 25 patent applications and a total of 3 patents granted.

Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on submission of the patent application meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-19Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk