• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży drukarki Delta Printing System z Uniwersytetem w Glasgow (2021-11-05 08:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-11-05
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży drukarki Delta Printing System z Uniwersytetem w Glasgow
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”] informuje, że w dniu 5 listopada 2021 roku Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez zespół badawczy Bendable Electronics and Sensing Technologies [“BEST”] z Uniwersytetu w Glasgow w Szkocji na dostawę urządzenia demonstracyjnego dla technologii Spółki: drukarki Delta Printing System.

Emitent zaakceptował złożone przez klienta zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Emitent dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie do końca 2021 roku. Będzie ono wykorzystywane przez BEST do prac badawczo-rozwojowych związanych z elastyczną elektroniką.

BEST jest multidyscyplinarną grupą badawczą z ponad 30 doktorantami nauk ścisłych (chemia, fizyka, materiały) z ponad 25 krajów. Badania zespołu koncentrują się na opracowywaniu wysokowydajnej elektroniki i systemów czujnikowych na elastycznych podłożach o dużej powierzchni. Ponadto, grupa naukowa prowadzi także badania nad zaawansowanymi materiałami na potrzeby elastycznej, drukowanej i rozciągliwej elektroniki nowej generacji. W tym celu naukowcy BEST poszukują możliwości opracowania nowatorskich technik produkcji. W celu realizacji swoich badań BEST korzysta z dedykowanych, najnowocześniejszych urządzeń do mikro- i nanoprodukcji.

Zarząd uznał fakt otrzymania i przyjęcia zamówienia za informację poufną ze względu na jego istotną wartość i znaczenie dla obecnej skali działalności Spółki. Przychody uzyskane z realizacji zlecenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2021 roku. Ponadto współpraca z zespołem badawczym BEST stanowi dla Emitenta możliwość rozszerzenia rynków zbytu ze względu na renomę wskazanej grupy naukowej i jej ścisłe relacje z partnerami przemysłowymi z branży elektroniki, co może mieć wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta oraz jego przyszłą sytuację finansową.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca sprzedaży drukarki Delta Printing System w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Signing an agreement with the University of Glasgow for the sale of the Delta Printing System

Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information

Contents of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. [the “Issuer”, “Company”] announces that on 5 November 2021 the Company confirmed an order from the Bendable Electronics and Sensing Technologies [“BEST”] research group from the University of Glasgow, Scotland, for delivery of the Company's technology demonstrator: the Delta Printing System printer.

The Issuer accepted the order, which means that a sales contract was formed. The Issuer will deliver and commission the device by the end of 2021. BEST will use it for research and development related to bendable electronics.

BEST is a multidisciplinary research group with over 30 PhDs in science (chemistry, physics, materials) from over 25 countries. The group’s research revolves around the development of high-performance electronics and sensing systems on large area flexible substrates. In addition, the group investigates advanced materials for next generation flexible, printed, and stretchable electronics. To this end, BEST researchers are looking for possibilities to develop novel fabrication and manufacturing techniques. In its research, BEST uses tailored state-of-the-art micro/nanofabrication tools.

The Management Board of XTPL S.A. has decided that the receipt and acceptance of the order is inside information due to its significant value and its importance in the context of the Company’s current business size. The revenue from the order will have a positive impact on XTPL’s financial performance in 2021. In addition, the cooperation with the BEST research team is an opportunity for the Issuer to expand its sales markets due to the research group’s reputation and its close relations with industrial partners from the electronics industry, which may affect the Issuer's development prospects and its future financial position.

Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on the sale of the Delta Printing System meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-05Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk