• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku (2021-06-30 17:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta („WZA”), które odbyło się 30 czerwca 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

1. Filip Granek
Liczba głosów na WZA: 316 998
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 57,36%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 15,62%

2. Pankiewicz Venture spółka komandytowa
Liczba głosów na WZA: 161 172
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 29,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,94%

3. Leonarto Funds SCSp
Liczba głosów na WZA: 69 000
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 12,49%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,40%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of XTPL S.A. with its registered office in Wrocław (the “Issuer”) informs that on the Annual General Meeting of the Company (hereinafter: "AGM") held on 30 June 2021 at least 5% of the total number of votes on this meeting was owned by the following stockholders:

1. Filip Granek

Number of votes on AGM: 316 998

Percentage share of number of votes on AGM: 57.36%

Percentage share of the total number of votes: 15.62%

2. Pankiewicz Venture spółka komandytowa

Number of votes on AGM: 161 172

Percentage share of number of votes on AGM: 29.17%

Percentage share of the total number of votes: 7.94%

3. Leonarto Funds SCSp

Number of votes on AGM: 69 000

Percentage share of number of votes on AGM: 12.49%

Percentage share of the total number of votes: 3.40%

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-30Jacek Olszański
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk