• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Chin (2022-08-03 11:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2022
Data sporządzenia: 2022-08-03
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Chin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach [„Yi Xin”, „Dystrybutor”] na dostawę urządzenia Delta Printing System . Yi Xin jest podmiotem, która świadczy na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL S.A. (RB 4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.). Emitent zaakceptował złożone przez Dystrybutora zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w drugiej połowie 2022 r.

Ostatecznym nabywcą urządzenia będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy z Pekinu [“Klient Końcowy”], który złożył zamówienie po demonstracji i wykonanych testach technologii XTPL. Delta Printing System będzie wykorzystywany przez Klienta Końcowego w pracach nad zaawansowaną integracją elementów półprzewodnikowych w nowej klasie urządzeń More-than-Moore (MtM). MtM to nowy obszar mikro i nanotechnologii wykraczający poza granice konwencjonalnych technologii i zastosowań półprzewodnikowych.

Zarząd uznał fakt zawarcia umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing System za informację poufną ze względu na otwarcie nowego rynku geograficznego, o znaczącym potencjale komercjalizacyjnym. Przychody uzyskane z realizacji zamówienia urządzenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2022 roku.

Z przyczyn wyżej opisanych informacje przekazane w niniejszym raporcie bieżącym w opinii Zarządu Emitenta spełniają kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:

Sale of the Delta Printing System to China

Legal basis:

Article 17(1) MAR - inside information

Content of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”, “Company”) reports that on 3 August 2022 the Company confirmed an order from Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd based in China (“Yi Xin”, “Distributor”) for delivery of the Delta Printing System device. Yi Xin is a distributor of the Company’s technological solutions. (Current Report No. 4/2021 of 15 April 2021). The Issuer accepted the Distributor’s order, which means that a sales contract was formed. The Company will deliver and commission the device in the second half of 2022.

The end buyer of the device will be a leading Chinese R&D center based in Beijing [“End Client”], which placed its order following the demonstration and tests of the XTPL technology. The Delta Printing System will be used by the End Client for work on advanced integration of semiconductor components in a new class of More-than-Moore (MtM) devices. MtM is a new area of micro and nanotechnology that goes beyond the boundaries of conventional semiconductor technologies and applications.

The Management Board has decided that the conclusion of the agreement for the sale of the Delta Printing System is inside information as it means opening a new geographic market with a significant commercialization potential. The revenue from the order for the device will have a positive impact on XTPL’s financial performance in 2022.

Accordingly, for the reasons described above, in the Management Board’s opinion the information disclosed in this current report meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-03Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk