• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Sprzedaż drukarki Delta Printing System (2021-07-02 08:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Sprzedaż drukarki Delta Printing System
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 2 lipca 2021 roku Spółka przyjęła i potwierdziła zamówienie złożone przez Karlsruher Institut für Technologie - Lichttechnisches Institut („Instytut”) na dostawę urządzenia demonstracyjnego dla technologii Spółki: drukarki Delta Printing System. Emitent zaakceptował złożone przez klienta zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Emitent dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie do końca 2021 roku. Będzie ono wykorzystywane przez Instytut do prac badawczo-rozwojowych związanych z nowoczesnymi materiałami emitującymi światło.

Lichttechnisches Institut w Karlsruhe to jedna z najbardziej prestiżowych, globalnych jednostek naukowych, która zajmuje się badaniami oraz rozwojem technologii związanych z emisją światła (m.in. organicznymi jak i nieorganicznymi diodami LED) oraz nowych technologii w elektronice drukowanej. Współpraca z tym podmiotem stanowi dla Emitenta otwarcie kolejnego kanału dotarcia z opracowaną technologią do globalnych producentów przemysłowych z branży elektroniki.

Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ zamówienie potwierdza potencjał komercjalizacyjny technologii Emitenta oraz możliwość rozpoczęcia współpracy z partnerami przemysłowymi, co może mieć w przyszłości wpływ na sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta. Spółka uznała także fakt komercyjnej sprzedaży drukarki do Instytutu za informację poufną, ze względu na specyfikę działalności Emitenta i jej rozumienie przez akcjonariuszy oraz inwestorów Spółki.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca sprzedaży drukarki Delta Printing System w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że wraz z publikacją niniejszego raportu przystępuje do przekazywania każdorazowo do publicznej wiadomości informacji o sprzedaży kolejnych drukarek.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”, “Company”) announces that on 2 July 2021, the Company accepted and confirmed an order from Karlsruher Institut für Technologie - Lichttechnisches Institut (the “Institute”) for delivery of the Company's technology demonstrator: Delta Printing System printers. The Issuer accepted the order, which means that a sales contract was formed.

The Issuer will deliver and commission the device by the end of 2021. The Institute will use it for research and development related to modern lightemitting materials.

Lichttechnisches Institut in Karlsruhe is one of the most reputable global scientific institutions focusing on research and development of technologies related to light emission (including organic and inorganic LEDs) and new technologies in printed electronics. This cooperation opens up for the Company another channel for reaching manufacturers from the electronics industry with its proprietary technology.

The Management Board has decided that the fact of receiving the order is confidential information, as the order is testimony to the commercialization potential of the Issuer's technology and the possibility of starting cooperation with industrial partners, which may have an impact on the Issuer’s financial position and growth outlook going forward. In addition, the commercial sale of the printer to the Institute was deemed inside information due to the specific nature of the Issuer's business and its understanding by the Company's shareholders and investors.

Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on the sale of the Delta Printing System meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR. At the same time, the Company’s Management Board advises that as of publication of this report, information on any subsequent printer sales will be each time made available to the public.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+47 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-02Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk