• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Rozpoczęcie współpracy z Nano Dimension w celu rozwoju nanotuszu przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB (2022-01-10 14:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2022
Data sporządzenia: 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Rozpoczęcie współpracy z Nano Dimension w celu rozwoju nanotuszu przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent",“Spółka"] informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 zawarł umowę o współpracy [“Umowa”] z izraelską firmą Nano Dimension Ltd. [“Nano Dimension”, “Klient”], w ramach której Spółka opracuje specjalną formulację tuszu przewodzącego prąd elektryczny, opartego na metalicznych nanocząstkach o wysokiej przewodności, do przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB.

Nano Dimension Ltd. to notowany na NASDAQ dostawca inteligentnych urządzeń do tworzenia funkcjonalnych obwodów elektronicznych przy wykorzystaniu metod addytywnych (ang. AME - Additively Manufactured Electronics). Nano Dimension wdraża innowacyjny na globalną skalę system produkcji płytek PCB, poprzez zastosowanie metod druku typu ink-jet.

W związku z zawartą umową, XTPL opracuje na zasadach komercyjnych specjalną formulację tuszu przewodzącego na potrzeby urządzeń produkowanych i dostarczanych przez Nano Dimension.

Zarząd uznał fakt podpisania Umowy za informację poufną ze względu na istotną wartość dla obecnej skali działalności, a także przyszłego rozwoju Spółki. Przychody ze sprzedaży związane z realizacją tej Umowy powinny zostać rozpoznane w rachunku wyników począwszy od roku 2022.

Rozpoczęcie współpracy Emitenta z partnerem przemysłowym w zakresie linii biznesowej nanotuszów stanowi również potwierdzenie potencjału komercjalizacyjnego technologii XTPL, co w dalszej perspektywie może wspierać jej wdrożenie na linie produkcyjne globalnych graczy na rynku nowoczesnej elektroniki.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca przedmiotowej Umowy, w opinii Zarządu Emitenta, spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Starting the collaboration with Nano Dimension to support in developing next-generation conductive nanoink for application in Nano Dimension products for Additive Manufacturing of Electronics (AME).

Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information

Content:

The Management Board of XTPL S.A. [“Issuer”, “Company”] hereby reports that on January 10, 2022 the Company entered into a cooperation agreement [“Agreement”] with the Israeli company Nano Dimension Ltd. [“Nano Dimension”, “Customer”] whereby the Company will develop a special formulation for electronically conductive ink based on metallic nanoparticles for Additively Manufacturing Electronics (AME) applications, enabling high conductivity for Nano Dimension products focused on AME markets. inkjet printing.

Nano Dimension Ltd. is a NASDAQ-listed provider of intelligent machines and solutions for the production of Additively Manufactured Electronics (AME). Nano Dimension implements printing technology for manufacturing of AME and 3D-Printed Electronics markets. In the framework of the agreement, XTPL will collaborate with Nano Dimension to develop a special formulation of conductive ink for the devices manufactured and supplied by Nano Dimension.

The Management Board has decided that the conclusion of the Agreement is inside information due to its significant value in the context of the Company’s current business and its future development. Sales revenues related to the implementation of the Agreement should be reflected in the income statement as of 2022.

Establishment of the Issuer’s cooperation with the industrial partner in the nanoinks business line is testament to the commercialization potential of the XTPL technology, which in the longer perspective may support its implementation on the production lines of global players in the market of next generation electronics.

Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on the Agreement meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-10Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk