• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku (2022-07-07 15:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2022
Data sporządzenia:2022-07-07
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 6 lipca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, zmian statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku uchwałą numer 04/06/2022 w sprawie zmian Statutu, na podstawie której dokonano zmiany §5b pkt 2 oraz §5b pkt 4 statutu Spółki.

Ponadto, Uchwałą nr 05/06/2022 ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst jednolity statutu Spółki.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - szczegółowe informacje o zmianach statutu Spółki;
2. Załącznik nr 2 - tekst jednolity statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 i § 6 pkt 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Załączniki
PlikOpis
Załącznik 1 ESPI 21_2022.pdfinformacja o zmianach Statutu
Załącznik 2 ESPI 21_2022.pdftekst jednolity Statutu
Appendix 1 ESPI 21_2022.pdfinformation on amendments to the Articles of Association
Appendix 2 ESPI 21_2022.pdfconsolidated text of the Articles of Association
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:
Registration of amendments to the Company's Articles of Association on 6 July 2022

Legal basis:
Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and financial reports

Content of the Report:
The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”, “Issuer”) reports that today it has learned that on 6 July 2022 the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register, registered amendments to the Company's Articles of Association adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company on 21 June 2022 by Resolution No. 04/06/2022 on amendments to the Articles of Association, on the basis of which §5b(2) and §5b(4) of the Company's Articles of Association were amended.

Furthermore, by Resolution No. 05/06/2022, the Extraordinary General Meeting adopted the consolidated text of the Company's Articles of Association.

Appendices:

1. Appendix 1 – detailed information on amendments to the Company's Articles of Association;

2. Appendix 2 – consolidated text of the Company's Articles of Association.

Detailed legal basis: § 5(1) and § 6(1), (3) and (4) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...).

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-07Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk